Het belang van een goede tand en- mondhygiëne

Niemand gaat graag naar de tandarts. Vandaar dat we het belang van een goede tand- en mondhygiëne in de kijker zetten. Voorkomen is immers beter dan genezen. Wie goed geïnformeerd is kan trouwens de kosten en supplementen van een mogelijk noodzakelijk tandartsbezoek, beperken. Weet trouwens dat personen met een drugsverleden vaker last hebben van problemen aan de tanden.

Wat doen drugs met de tanden?

Zoals zoet en zuur een invloed heeft op tandbederf, zo blijken ook drugs negatieve effecten uit te lokken.

Enkele voorbeelden in een overzicht:

• Marihuana: droge mond / ontstoken tandvlees / gaatjes / verhoogt de kans op losse tanden

• Heroïne : vooral meer gaatjes / ontstoken tandvlees door ongezonde levensstijl en angst voor tandarts

• Cocaïne: perforatie van het verhemelte en neustussenschot / tandvlees zakt / erosie / tandenknarsen

• Morfine: droge mond / ontstoken tandvlees

Wat is de invloed van XTC op het gebit?

Is het gebruik van speed slecht voor uw gebit?

 

Gebitsproblemen voorkomen

Een goede mondhygiëne kan veel gebitsproblemen helpen voorkomen.

Het is belangrijk voor jezelf maar evenzeer om dit van jongsaf aan ook aan je kinderen mee te geven. 

tanden poetsen is makkelijkPoetsen!
• Minstens 2x per dag echt grondig poetsen
• Liefst ‘s ochtends voor of na ontbijt en ‘s avonds voor het slapengaan
• Gedurende minstens 2 min

Poetsen is noodzakelijk om tandplak (het kleverig laagje op de tand bestaande uit bacteriën en voedsel)  aan te pakken. Die plak is immers de oorzaak van gaatjes en tandvleesaandoeningen (zoals tandvleesontsteking door de bacteriën, cariës, abces).
Als de plak niet dagelijks wordt verwijderd kan tandplak verharden tot tandsteen.

Omdat de ruimtes tussen de tanden en kiezen vaak moeilijk bereikbaar zijn met een tandenborstel, doe je er goed aan tussendoor ook te flossen. Dit  doe je met een speciale flosdraad of met een tandenstoker.

Weet ook dat tandbederf behoorlijk besmettelijk is. De bacteriën (in tandplak) die tandbederf veroorzaken, kunnen via het speeksel worden overgedragen  (vb door lepel van het kind af te likken).

Steeds meer jonge kinderen kampen met gaatjes in de (melk)tanden. Dit is een gevolg van de veranderende eet en drinkgewoontes en de toename aan suikers in ons eten en drinken. Het belang van poetsen is dus toegenomen om die tandplak aan te pakken.

Er bestaan ook aantrekkelijke poetskaarten voor kinderen (2).

poetskaart

Bekijk hier een filmpje met poetsinstructies

Naar de tandarts

Een goede mondgezondheidszorg is noodzakelijk. Er wordt aangeraden om jaarlijks (minimum éénmaal per jaar, beter twee maal) naar de tandarts te gaan. Het valt GOEDKOPER uit dan behandelen. Het melkgebit ligt aan de basis van een gezond volwassen gebit. De tandarts controleert op gaatjes, plak en tandsteen en geeft advies. Hij controleert ook of er geen orthodontische problemen (die verholpen worden met een beugel of blokjes) zijn.
Wie nalaat éénmaal per jaar de tandarts te bezoeken, heeft geen recht meer op bepaalde terugbetalingen. Het is belangrijk dat je je kind meeneemt naar de tandarts vanaf het 2 jaar is. Het kind heeft dan zijn/haar volledige gebit en het kind kan dan bovendien al wennen aan de tandarts.

tandarts

Tips

* Vermijd om een beroep te doen op de wachtdienst: dit is ZEER DUUR en je krijgt er geen definitieve behandeling. Je moet dus altijd nog eens teruggaan.
* Maak steeds een afspraak om bij de tandarts te gaan. Hou er rekening mee dat de wachttijd kan variëren van een paar dagen tot een paar weken
* Tot de leeftijd van 18 jaar worden de meeste behandelingen bij de tandarts volledig terugbetaald! Let op, sommige behandelingen worden niet terugbetaald! Vraag dit steeds aan je tandarts.
* De prijs voor een tandartsbezoek hangt af van de behandelingen die een tandarts moet uitvoeren. Vraag aan je tandarts om je op voorhand in te lichten over de totale kostprijs.
* Vraag vooraf (aan de telefoon) of de tandarts geconventioneerd is (zie voorbeelden). Een tandarts is niet verplicht om op je vraag voor derdebetalersregeling (zei verder) in te gaan. Je vraagt dit best op voorhand aan je tandarts. De derdebetalersregeling zorgt ervoor dat je enkel het remgeld betaald.

Geconventioneerd?
Een geconventioneerde tandarts houdt zich aan officieel vastgelegde tarieven en rekent geen ereloonsupplementen aan. 
Kies je voor een geconventioneerde tandarts dan weet je als patiënt goed wat je persoonlijke bijdrage is (1).

Voorbeeld 

tandarts betaald   door patiënt terugbetaald   door ziekenfonds
geconventioneerd €   50 €   40
niet-geconventioneerd €   100 €   40


Regeling betalende derde?

De patiënt betaalt enkel het remgeld aan de tandarts. De tandarts ontvangt het resterende bedrag rechtstreeks van het ziekenfonds. Voorlopig is er geen verplichting voor de tandarts om de derde betalersregeling toe te passen.  Er kan wel altijd onderhandeld worden met de tandarts.

Wie heeft recht op deze regeling?
• Patiënten die meer dan 6 maand volledig werkloos zijn en hun personen ten laste.
• Patiënten met verhoogde tegemoetkoming.
• Patiënten met omnio-statuut (wellicht verplicht vanaf 1 juli 2016 voor tandartsen).
• Patiënten met verhoogde kinderbijslag.

Terugbetalingssystemen (voorbeelden anno 04/2015)

Indien recht op verhoogde tegemoetkoming, hoeveel kost bij een geconventioneerde tandarts

recht op tegemoetkoming

Indien geen recht op verhoogde tegemoetkoming, hoeveel kost bij een geconventioneerde tandarts…

geen recht op tegemoetkoming

(laatste update juni 2015) 

Bronnen:

-Presentatie in het kader van mondgezondheidsproject van de dienst tandheelkunde te UZ Gent bij De Sleutel door Shani Van Den Brulle, Miet Kerckvoorde & Matthias Ureel
-Tandzorgwijzer, zet je tanden er in, een uitgave in het kader van een samenwerkingsverband tussen de Stedelijke gezondheidsdienst van de stad Gent,  vzw Jong,  de Gentse Wijkgezonheidscentra en de afdeling Maatschappelijke tandheelkunde Ugent
-folder: tanden poetsen is makkelijk uitgegeven door de stuurgroep tandzorg Gent = Gezondheidsdienst Stad Gent, Gentse wgca, vzw Jong, De Tinten vzw, Vakgroep Maatschappelijke tandeheelkunde UGent, CLB’s, K&G
-folder ‘Wegwijs in de eerstelijnsgezondheidszorg
-Poetskaart uitgegeven door de stuurgroep tandzorg Gent = Gezondheidsdienst Stad Gent, Gentse wgca, vzw Jong, De Tinten vzw, Vakgroep Maatschappelijke tandeheelkunde UGent, CLB’s, K&G

(1) Geconventioneerd? Er bestaan akkoorden over de tarieven tussen tandartsen, het RIZIV (als beheerder van de financiële middelen) en de ziekenfondsen (vb CM, Bond Moyson, Liberale Mutualiteit,… die handelt als vertegenwoordiger van de patiënt). Geconcentioneerde tandartsen zijn zorgverstrekkers die deze akkoorden aanvaarden en zich er toe verbinden de overeengekomen tarieven te eerbiedigen.

 

Aanverwante info :o.m. met filmpje over hoe poetsen, Stad Gent zet in op goede tandzorg (2)