Sportevenement ‘Find your kick’ bezorgt 140 enthousiaste deelnemers met een verslavingsproblematiek nieuwe energie

Het sportevenement ‘Find your kick’ op 20 september in De Nekker te Mechelen luidde het voorlopig einde in van een project waar we - als De Sleutel - de laatste 2 jaar heel actief mee aan de slag zijn gegaan, een project met de naam ‘Sport als stimulans tot succesvolle re-integratie van mensen met een probleem van verslaving aan illegale drugs’. Minister van sport Philippe Muyters kwam “Find Your KICK” persoonlijk openen en spong dit evenement letterlijk op gang met een deathride. Zijn aanwezigheid was voor ons een bevestiging van het belang voor de hulpverlening om de brug te slaan met de reguliere sportwereld. 

De sport- en beweegdag Find Your KICK op zondag 20 september 2015 in De Nekker te Mechelen was een groot succes. We kwamen met bijna 140 mensen van over gans Vlaanderen samen om te sporten. Het werd een unieke belevenis. Cliënten met hun familie, samen met hulpverleners van meerder drugscentra, ook buiten De Sleutel. Het evenement zorgde voor verbinding en gaf aan alle mensen die kampen met een verslavingsproblematiek extra energie om verder te gaan op de gekozen weg naar een drugvrij leven.

minister muyters web  Vlaams minister van Sport Philippe Muyters tijdens de openingsplechtigheid: “Wie kent er niet het gevoel van even alles te geven tijdens het sporten, even alles te vergeten ook. Ik geloof zelf enorm in de kracht van sport, en ben dan ook blij dat De Sleutel hiermee aan de slag gegaan is en sport wil inzetten als therapie. Bovendien geven ze dankzij het draaiboek ook andere organisaties een voorzet om zelf aan de slag te gaan met sport. Daar dragen we als Vlaamse overheid graag ons steentje aan bij.”

Dankzij de financiële steun van het ministerie van Sport konden we de afgelopen 2 jaar 3 zaken realiseren:

1. het aanwezige sportaanbod in De Sleutel professionaliseren : cliënten ontdekken en beleven tijdens hun behandelprogramma – op een structurele en duurzame manier – díe sporten a. die aansluiten bij hun noden en interesses b. waar ze later, na afronding van het behandelprogramma ook autonoom mee verder zullen kunnen We spreken hier dan over het klassieke voetbal, lopen en fitness … maar ook over de minder bekende sporten als ropeskipping, capoeïra, korfbal, frisbee ….

2. drempels wegwerken zodat cliënten tijdens én na behandeling vlot aansluiting kunnen vinden bij het reguliere sportaanbod, t.t.z. zodat ze sport op een duurzame manier – liefst bij reguliere sportclubs – leren integreren in hun levensstijl en een vaste plek weten te geven binnen hun vrijetijdsbesteding

3. we deden ongelofelijk veel enthousiasme, expertise en ervaring op die ook voor onze partners binnen de ruimere geestelijke gezondheidszorg en de jeugdhulp van betekenis zal zijn.

kubb

Waarom is sport en bewegen zo belangrijk? 

Omdat we in de drughulpverlening zo sterk inzetten op het aanleren van een alternatieve levensstijl, weg van druggebruik, weg van een ongezond en onregelmatig levensritme en een gedragspatroon van onmiddellijke behoeftebevrediging en ontlopen van pijn en ongemak.  Sport bezit immers een aantal belangrijke eigenschappen voor het verduurzamen van een gezonde levensstijl. Zo werkt ze positief in op de algemene gezondheid en de lichamelijke conditie van een individu. Ze verlaagt de stressgevoeligheid, verhoogt de mentale weerbaarheid en creëert een positief zelfbeeld. Ze draagt bij tot goede sociale interacties (via het bekrachtigen van fair play, loyaliteit, respect voor de tegenstreven) maar ook tot samenwerken en teamvorming. Maar bovenal, is sport gewoon plezierig en ontspannend.  Redenen genoeg om het element sport in het re-integratieproces van mensen met een drugproblematiek te verankeren.

paal2

Het is in dit project voorwaar niet tot woorden en teksten, analyses en rapportages gebleven.  We zijn écht aan het sporten gegaan en dit onder begeleiding van vele sportmonitoren van Brugge tot Antwerpen.  We hebben muren gesloopt van stigma en uitsluiting en bruggen gebouwd met alle professionals die iets of wat betekenen binnen de ‘amateur’ sportwereld.  We integreerden sportinitiaties in de standaard behandelprogramma’s, gingen een samenwerking aan met buurtsport Antwerpen en met diverse hogescholen, kochten sport-na-school passen en sportmaterialen aan, konden rekenen op de inzet van professionele sportlesgevers en vrijwilligers.

handshake 1

Meer concreet, in de aanloop naar vandaag organiseerden we 2 sportvoormiddagen telkens voor een 80-tal mensen, waarin de diverse werkingen van De Sleutel zich konden meten (recreatie en competitie, de 2 zijden van de sportmedaille).  Ook ging tijdens de zomermaanden een start2run door in Antwerpen, Brugge en Gent waar zowel cliënten als begeleiders 10 weken lang op sleeptouw werden genomen.  Deze namiddag huldigen we die ploegen die tijdens de sportvoormiddagen best scoorden op het vlak van resultaat én fairplay.  En ook voor een aantal deelnemers aan de start2run hebben we iets in petto.  Meer hierover straks.

Na 2 jaar kunnen we 2 zaken gerust stellen:

1. De drempels naar het reguliere (sport)circuit hebben we nog niet volledig echt kunnen slechten.   Hiervoor is 2 jaar te kort.  We hebben wel concrete ideeën hoe we dit in de toekomst willen aanpakken

2. Sport zit wél behoorlijk verankerd in de behandelprogramma’s : we zijn in contact met veel verfrissende praktijken gekomen en zijn meer dan vastberaden om hier verder op in te zetten teneinde sport en bewegen een volwaardige plaats binnen de hulpverlening te geven

We zijn dus ontzettend blij met de uitkomst van dit project.  Meer nog, we zijn overtuigd van de meerwaarde van sport en bewegen in de begeleiding van mensen met problemen en in die zin zullen we er alles aan doen om onze ervaringen en kennis te delen met alle partners in de zorg die hiernaar op zoek zijn. Bij de uitvoering van dit sportproject konden we beroep doen op de gewaardeerde steun van vele partners uit de sportwereld. In het korte bestek van dit artikel dank ik graag de volgende organisaties omdat ze binnen de stuurgroep Sport mee vorm hebben gegeven aan het project : – het Agentschap Sport Vlaanderen – Psylos, de Vlaamse Federatie voor sport en recreatie in de geestelijke gezondheidszorg – de Vakgroep bewegings- en sportwetenschappen (onder leiding van Professor Cardon) van de Universiteit Gent.

Damien Versele, algemeen directeur De Sleutel

Aanverwante informatie

De Sleutel presenteert draaiboek Sport en bewegen

Sportwerking ingebed dankzij lokale verankering: hulpverleners aan het woord

Nieuwe looppiste voor cliënten Wondelgem

Een cliënt getuigt : Thijs* vond in lopen een houvast om van zijn drugverslaving af te geraken (artikel op Sporta.be)

Klik bovenaan op de TAG “sport” voor meer sportgerelateerde artikels.

Enkele sfeerbeelden

wheels1web

minister muytters doet deathride

kubbweb

kajakweb

touwen

Stem van de cliënt

Om de impact van het project te illustreren laten we graag enkele cliënten (* ) aan het woord. Zij kunnen best verwoorden waarom we zo inzetten op het streven naar die sportieve levensstijl

“Sport…? Sport is iets belangrijks voor mij, zeker in het heden. Om verschillende redenen. Ik leer nieuwe sporten ontdekken. Tevens vind ik al sportend beter rust. Tijdens het lopen of fitnessen kom ik tot nadenken en ontdek ik positieve zaken waar ik me kan aan optrekken. Zo merk ik dat mijn lichaam door te sporten beter gezond blijft. Die groeiende fysieke conditie geeft me ook extra energie en motivatie in mijn programma. Tegelijk zijn die nieuwe activiteiten een goed middel om mijn vrije tijd te leren invullen. Sport is top!“

Getuigenis Jonas,  Therapeutische Gemeenschap voor dubbel diagnose Gent

adventure web

“Ik ben beginnen lopen tijdens mijn opname in het Crisisinterventiecentrum in Wondelgem. Ik stond in mijn vrije tijd om de twee dagen een uur vroeger op om te joggen. Ik heb geluk gehad dat ik een  compagnon vond waar ik dat samen mee deed. Hij liep ervoor al. Het was een leuk moment elke dag, eigenlijk een uur extra vrije tijd.  We liepen dan in het begin 20 rondjes. Na mijn opname ben ik dan even gestopt. Maar tijdens mijn ambulante behandeling in Brugge ben ik  opnieuw gestart.  In de zomermaanden stapte ik in het “start to run” aanbod van het dagcentrum. En zo kreeg ik de smaak echt te pakken en ben ik doorgegroeid en lid geworden van een atletiekvereniging. In die club bleek ik al meteen in de tweede categorie mee te kunnen. Door die initiatielessen binnen het programma leerde ik nieuwe sporten kennen zoals badminton en korfbal. Mede door die professionele begeleiding lukte dat zeer goed. Je krijgt veel sneller de basistechnieken onder de knie. Dankzij die aanpak ben ik nu ook beginnen squashen met mijn zus. Dat is echt de max. Vroeger heb ik nooit echt aan sport gedaan. Een klein jaar geleden was ik na 15 minuten gewoon helemaal einde adem. Nu is een uur lopen geen enkel probleem. Ik voel me goed bij dat lopen. Het zorgt voor een bepaalde voldoening achteraf, je kan een keer je hoofd leegmaken. Nu ga ik ook regelmatig lopen met mijn vriendin. Ze liep al marathons. Dat zou ik ook wel willen kunnen”.

Thijs is 25 en een fervent loper. Tot een jaar geleden had hij amper aan sport gedaan.  Als gevolg van cannabis- en speedgebruik belandde hij in het Crisisinterventiecentrum van De Sleutel. Het ontslag bij de bakker waar hij 7 jaar graag gewerkt had, was zijn “wake up call”.

mountainbikeweb

“Aanvankelijk had ik niet veel op met sport. In TGG wordt er tijdens de eerste fase van je verwacht dat je twee maal per week gaat lopen. Naarmate het programma en mijn nuchterheid vorderde ging ook mijn conditie erop vooruit en ben ik het lopen echt gaan appreciëren.  Ik kijk er zelfs naar uit nu en zie het als een gezonde manier van ontlading. Het moedigt me ook aan om steeds dieper te gaan en m’n uithoudingsvermogen aan te scherpen. Ook het wekelijks sporten in de sporthal is fijn. Behalve het fysieke aspect zijn dit ook leuke groepsmomenten waarbij je jezelf beter leert kennen. Nooit gedacht dat ik dit ooit zou zeggen: maar sporten is super!”

Getuigenis Dieter, Therapeutische Gemeenschap voor dubbel diagnose Gent

paal1

Reacties cliënten na Find your KICK:

– Capoeira was leuk om te leren kennen, goede initiatie. Mooie dag, ik ben zeer tevreden.
– Het was een leuke gevarieerd dag!
– Super om zondag eens te sporten. Voor herhaling vatbaar.
– Leuk aanbod van sportactiviteiten en toffe lesgevers.
– Goed evenwicht tussen verschillende soorten sport en pauze/sporten.

fiets

acro web

wheels web2

dans

implementatieboek web

voetbalstijnweb

jongleurs

deathrideweb

indoor

find your kick web2

de kreetweb