Klippen omzeilen – een training in terugvalpreventie

Elk veranderingsproces verloopt in verschillende fasen. Na de ontwikkeling van motivatie komt de fase van actieve verandering. Tijdens deze fase worden oude problemen overwonnen. Nieuw gedrag wordt verworven, nieuwe emoties worden ontdekt, nieuwe denkwijzen worden geleerd.

Maar stopt een veranderingsproces wanneer de doelstellingen bereikt werden ? We weten dat verslaafden kunnen terugvallen. Het nieuwe gedrag kan uitdoven en het oude kan stilaan weer opduiken. Met de tijd kunnen veranderingen wegslijten. Dit is pijnlijk. We moeten wat doen zodat de resultaten blijvend bereikt worden.

Terugvalpreventie is een geheel van interventies en middelen die ingezet worden om te behouden wat geleerd werd. Het centrale idee is dat een terugval niet zomaar uit het niets opduikt. Want een terugval is het resultaat van een volledig proces, we noemen dit de terugvalketen. In terugvalpreventie leert een ex-verslaafde hoe zijn persoonlijke terugvalketen is opgebouwd. En hij leert wat de alternatieven zijn voor elke schakel van deze keten. Zo leert hij hoe een terugval in de toekomst kan voorkomen worden. Wij hebben onze terugvalpreventie een naam gegeven: ‘Klippen omzeilen’. Het is een vorming die bestaat uit 10 sessies. Elke sessie bestaat uit een deeltje informatie, uit oefeningen en uit huiswerkopdrachten.