Cannabis in de huisartsenpraktijk: het antwoord van De Sleutel

Vraagt je huisarts je wel eens hoe het zit met je middelengebruik? Het antwoord op die vraag is veelal negatief. Inspelend op deze vaststelling organiseerde De Sleutel op inititiatief van het Crisisinterventiecentrum (CIC) te Wondelgem op donderdag 19 november een herfstlezing rond het thema "Cannabis in de huisartsenpraktijk, het antwoord van De Sleutel". Het programma, echt op maat van huisartsen, kon op veel belangstelling rekenen.

Het cannabisgebruik maakt de laatste jaren een belangrijke evolutie door. Er worden bovendien heel wat tegenstrijdige berichten over het gevaar van cannabis de wereld ingestuurd. Feit is dat een joint minder onschuldig is dan velen denken, zeker voor jongeren. De Sleutel wil hier dan ook duidelijkheid rond helpen creëren. We doen dit vanuit onze positie binnen de hulpverlening, preventie en tewerkstelling van (ex-) verslaafden.

cannabis in huisartsenpraktijk web

 

 

 

 

 

 

Op het programma van deze avond, onder voorzitterschap van dr. An Van Duyse, medisch directeur kwamen diverse sprekers aan bod. Vooreerst ging Geert Verhaege (afdelingshoofd Crisis Interventie Centrum te Wondelgem) in op de vraag  “Hoe omgaan met Crisis in het gezin als gevolg van druggebruik?”. Vervolgens lichtte Inge Drappier ( afdelingshoofd Dagcentrum Gent) het thema “De bezorgde ouder op consultatie” toe vanuit de praktijk van een ambulant centrum. Hierna gaf dr. Rik Verstrepen, verslavingsarts CIC De Sleutel toelichting over het thema “De patiënt die wil stoppen met gebruik”. Tot slot ging dr. Micheline Raveel, psychiater CIC De Sleutel dieper in op “psychische problemen gelieerd aan cannabisgebruik”.

Inhoudelijk en organisatorisch (een samenwerking met de huisartenkringen) was de organisatie een schot in de roos. De formule werd meer dan gesmaakt vanwege de huisartsen. Wordt dus zeker vervolgd. 

geert verhaege    Geert Verhaege (afdelingshoofd CrisisInterventieCentrum te Wondelgem)