“Paarden vormen een spiegel voor het gedrag van jongeren”

Het werken met paarden is een belangrijk onderdeel binnen het vroeginterventieproject (VIP) van het dagcentrum van De Sleutel in Brugge. Medewerkers Lies en Ruben gaan elke dondernamiddag met een groepje jongeren naar de Heirweghof, een manege in Beernem. “Via deze ervaringsgerichte methodiek kunnen we de jongeren op een andere manier benaderen. Het laat toe om gevoelige thema’s bespreekbaar te maken en te werken aan sociale vaardigheden”, zegt Lies.

“Via verschillende opdrachten proberen we een link te maken naar de leefwereld van de jongere”, vertelt Lies. “Samen met de begeleiding van Equi Mare (Praktijk voor paarden en persoonlijke groei) observeren we hoe de jongeren met deze uitdagingen aan de slag gaan. Hierbij wordt gelet op het groepsgebeuren, het gedrag van de paarden, maar ook het individuele proces van elke jongere. Zo krijgen de jongeren in één van de sessies de opdracht om samen met de paarden een parcours af te leggen door een smalle doorgang. In deze doorgang wordt hooi (dit is de verleiding) gelegd waar de paarden niet mogen aankomen. Hier wordt heel vaak de metafoor naar druggebruik gemaakt. Wanneer een jongere tijdens de oefening bijvoorbeeld het paard van het hooi laat eten, kunnen we op deze manier zijn eigen verleiding (het druggebruik) bespreekbaar maken.”

Zelfvertrouwen

Thema’s zoals druggebruik, relaties met ouders en familie, vrienden, studiekeuze, toekomstbeeld,… komen aan bod. “Paarden vormen vaak een spiegel voor de gevoelens en het gedrag van de jongeren”, zegt Ruben. “Op deze manier observeren we of er een gezonde balans is tussen geven en ontvangen, of ze in staat zijn om eigen grenzen aan te geven, welke positie ze hebben in een groep,… Zo valt het op dat jongeren die tijdens de opdrachten met de paarden bewust of onbewust risico’s opzoeken, dit ook vaak doen in hun dagelijks leven.” In de nabespreking worden deze observaties teruggekoppeld naar de jongeren en wordt afgetoetst of dit voor hen herkenbaar is. “We zien heel veel gebeuren tijdens de sessies”, vertelt Lies.  “Het is aan ons om daarop in te spelen door onder meer positieve feedback te geven aan de jongeren. We trachten op deze wijze hun zelfvertrouwen te vergroten zodat ze sterker in hun schoenen staan.”

IMG 7563 bewerkt

Begeleiders Lies en Ruben samen met Marjan en Griet (Equi Mare) in de paddock

Sommige jongeren kwamen reeds in contact met verschillende vormen van hulpverlening en vertelden hun verhaal al zo vaak. “Hierdoor zijn ze niet altijd meer bereid om in gesprek te gaan over hun problemen. Werken met de paarden is een veilige manier om te experimenteren met non-verbale sociale vaardigheden”, zegt Lies.

Paardenbiefstuk

“Bij aanvang van de sessies is er soms weerstand bij jongeren, vaak omwille van angst voor het onbekende”, vertelt Ruben. “Dit uit zich in een afwachtende houding of het niet willen participeren aan de oefening. Maar dat verandert snel tijdens de sessies. Zo was er een jongen die bij aanvang zei dat hij het liefst een paardenbiefstuk wilde eten i.p.v. de oefeningen te doen met de paarden. Na enkele opdrachten was hij volledig van mening veranderd. Hij kon zijn favoriete paard niet meer missen en wilde er zelfs mee op de foto.”

ppg15092011 092 bewerkt

“Sommige jongeren hebben in het begin schrik van het paard, maar dat verandert snel”

Ook de frisse buitenlucht heeft een positieve invloed op de jongeren. “In ons vormingslokaal hebben sommigen moeite om zich gedurende een langere tijd te concentreren”, aldus Ruben. In de buitenomgeving kunnen ze zich meer uitleven. Het schept ook alternatieve leermogelijkheden. Volgens Lies is hun gedrag ook merkbaar beter. “Verschillende van onze jongeren hebben het vaak moeilijk om stil te zitten. Bij het werken met paarden zien we dat de jongeren het vaak erg goed doen. Ze zijn niet alleen veel kalmer, ze luisteren ook meer als we een opdracht geven en ze voeren die ook goed uit.”

Familiewerk

De taak van Lies als familiewerker bestaat er in om de observaties tijdens de opdrachten terug te koppelen aan de ouders. “We merken dat, indien een opdracht niet meteen lukt, er snel frustratie ontstaat bij de jongeren.  Dit kan er voor zorgen dat ze opgeven en even uit de paddock wegstappen. Er wordt afgetoetst bij de ouders of dit voor hen herkenbaar is wanneer hun zoon of dochter het moeilijk heeft.” De oudergesprekken zijn een belangrijk aspect binnen het VIP. Niet alleen de dingen die verkeerd lopen, worden belicht, ook de vele positieve ervaringen worden met de ouders besproken. “Voor ouders is het vaak leuk om te horen dat hun kind interesse heeft in iets en zich daarvoor inzet. Bij de laatste sessie worden verwijzers en familieleden ook uitgenodigd. Dan kunnen de jongeren hen tonen wat ze de afgelopen weken hebben geleerd”, zegt Lies. Vaak een mooi moment voor zowel ouders als jongeren.

Vind hier meer informatie over het vroeginterventieproject Brugge

 

Pieter-Jan Van den Hel (mei 2016)