In memoriam: dr Geert Goossens

Op vrijdag 29 april vernamen we het bijzonder droevige nieuws van het overlijden van dr. Geert Goossens. Hoe onwezenlijk kan het leven zijn! 

Een collega met wie we jarenlang nauw samengewerkt hebben zullen we voortaan niet meer zien, plotsklaps en zonder dat we afscheid konden nemen. 

Dr. Geert was sinds september 1999 actief in het Residentieel Kortdurend Jongerenprogamma te Eeklo. Hij heeft vele jaren het beste van zichzelf gegeven, met grote gedrevenheid en visie op het werken met jongeren. Hij was zeer loyaal, nauw betrokken bij het wel en wee van de werking en ging voluit voor zijn engagement. Hij droeg de jongeren een warm hart toe. De laatste tijd had hij het voorwaar niet makkelijk, maar niemand kon vermoeden dat het leven voor hem zo zwaar was geworden. Zijn plotse vertrek laat ons achter met veel vraagtekens maar nodigt ons uit om stil te staan bij het leven en bij onze betrokkenheid en vriendschap voor mekaar.

Laat ons de goede herinneringen aan dr Geert koesteren samen met een oprecht woord van dank voor de vele grote en kleine dingen die hij gerealiseerd heeft  in het contact met de minderjarigen over wie wij de hoede hebben.

Damien Versele, algemeen directeur (mei 2016)

dr goossens web