Damien Versele spreker tijdens stadsfestival OP.RECHT.MECHELEN

Mechelen viert 400 jaar rechtspraak met een stadsfestival dat drie jaar zal duren. Het programma is indrukwekkend. OP.RECHT.MECHELEN nodigt iedereen uit om na te denken over recht en rechtvaardigheid. Algemeen directeur Damien  Versele participeerde aan het congres van 21 oktober rond het thema Beter worden door Justitie?

Het festival OP.RECHT.MECHELEN bestaat uit drie luiken. Het rechtswetenschappelijke heeft als doel het opstellen van een groenboek met een reeks voorstellen voor de toekomstige rechtspraktijk. Het sociaal-economische luik handelt over de plaats van het recht in onze samenleving en de drempels die daarbij nog bestaan. Het culturele luik ten slotte richt zich op een breed publiek met tentoonstellingen, kunstinstallaties, theateropvoeringen en comedyshows rond het recht.

400 jaar?

In 1616 nam de Grote Raad, het hoogste rechtscollege van de Nederlanden, zijn intrek in het Hof van Savoye, het huidige gerechtsgebouw van Mechelen. Sindsdien wordt er recht gesproken. Om die verjaardag te vieren, loopt van september 2016 tot juni 2018
Volgens Vlaams minister Sven Gatz – tijdens de opening – is OP.RECHT.MECHELEN. een ambitieus festival met onderwerpen die van ver of dichtbij te maken hebben met recht, de rechtsstaat en de rechtspraktijk en die ook vanuit tal van sociale en culturele invalshoeken bekeken zullen worden.

logo oprecht mechelen
CONGRES: Beter worden door Justitie?

Thema van het congres op 21 oktober in de Lamot te Mechelen was: Kan Justitie anders (samen)werken om het welzijn en het gevoel van rechtvaardigheid bij de burgers te verhogen.
Het is evident dat Justitie bij haar optreden alles in het werkt stelt om onnodige schade te vermijden. Een aantal recente initiatieven illustreren echter de mogelijkheid die Justitie heeft om zelfs het welzijn van mensen te bevorderen zonder daarbij tekort te doen aan haar rol als hoeder van alle burgers. Het zoeken naar een balans voor het welzijn van de partijen in het geding of de daders, slachtoffers, getuigen en de samenleving is dan ook een boeiende uitdaging. De vraag stelt zich dus of Justitie anders kan (samen)werken om het welzijn en het gevoel van rechtvaardigheid bij de burgers te verhogen. 

Lees hier de toespraak van Damien Versele algemeen directeur De Sleutel

O.m. volgende experten werkten mee
• Prof. Dr. Stefaan Pleysier (KU Leuven) http://www.law.kuleuven.be/linc/leden/00002511
• Minister Jo Vandeurzen (Vlaams Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) www.jovandeurzen.be
• Pascale Franck (Provinciaal Coördinator Intrafamiliaal geweld Antwerpen) www.provincieantwerpen.be
• Jorn Dangreau (Rechter in Rechtbank van Eerste Aanleg) & Annemie Serlippens (Eerste substituut van de Procureur des Konings)