De Sleutel op Gezondheidsconferentie Preventie

In 2025 leeft de Vlaming gezonder door gezond te eten, zittend gedrag te mijden, voldoende te bewegen, gezonder met alcohol om te gaan en tabak en drugs af te zweren. Dat is voor alle beleidsdomeinen de overkoepelende gezondheidsdoelstelling die op de Gezondheidsconferentie van 16 en 17 december 2016 werd vastgelegd.

De nieuwe generatie gezondheidsdoelstellingen zijn behoorlijk ambitieus.  Zij bepalen de prioriteiten voor de thema’s voeding, beweging, sedentair gedrag en tabak, alcohol en drugs. Dit zijn de thema’s met de grootste maatschappelijke kost en de potentieel grootste ziektelast.  Hierop preventief inzetten levert de meeste gezondheidswinst op.  Er is gekozen om preventief te (gaan) werken in de volgende settings : onderwijs, werk, gezin, vrije tijd, zorg- en welzijnssector, lokale gemeenschap.

vdwalle op gezonheidsconferentie

De Sleutel Preventie was aanwezig in het Internationaal Congrescentrum te Gent  met een mooie stand waarin info en duiding werd gegeven bij het eigen onderwijsaanbod naar kleuter, lager en middelbaar onderwijs.  Preventiemedewerker Johan Van de Walle gaf in aanwezigheid van Minister Vandeurzen ook een gesmaakte presentatie over de achtergronden van het Unplugged preventiepakket voor het middelbaar onderwijs.

De bijdrage van De Sleutel als erkende terreinorganisatie preventie in het onderwijs blijft hard nodig.  De evaluatie van de oude gezondheidsdoelstelling wijst uit volwassenen minder blowen, maar bij jongeren neemt het laatstejaarsgebruik toe.

preventie de sleutel op gezondheidsbeurs

De Sleutel is echter ook een actor binnen de zorg- en welzijnssector en dus ook aan zet wat betreft preventie op vlak van  gezonde voeding, bewegen en zittend gedrag, tabak en alcohol naar de eigen cliënten en medewerkers.  Er is uiteraard behoorlijk veel werk aan de winkel : in welke mate slagen we er als organisatie in om gezonde voeding aan te bieden aan de cliënt, het tabakgebruik bij onze medewerkers te reduceren, een gezonde leefstijl bij cliënt en medewerker te promoten, minder zittend gedrag aan te moedigen…?    De komende periode zal aandacht gaan naar het uitwerken van subdoelstellingen.  Gezien De Sleutel vooral actief is binnen onderwijs werken we mee aan het concretiseren van de volgende subdoelstelling “Tegen 2025 voert ww % (1) van de basisscholen en xx % (1) van de secundaire scholen een preventief gezondheidsbeleid dat aan minimale kwaliteitscriteria voldoet.”  Maar ook de volgende subdoelstelling binnen de setting van de zorg- en welzijnssector zal onze aandacht wegdragen :  “Tegen 2025 voert een toenemend percentage van de zorg- en welzijnsvoorzieningen een preventief gezondheidsbeleid dat aan minimale kwaliteitscriteria voldoet.”

Wordt vervolgd.

 

Damien Versele (december 2016)

 

(1) nog te bepalen percentages