Niet roken, niet drinken… jongeren doen het! De Sleutel biedt met Unplugged preventie op maat van 1ste graad secundair onderwijs

Snakt onze jeugd naar een sigaretje of vinden ze het vooral vies? Is het drankgebruik van 14-jarigen echt dramatisch of juist onbestaand? Zijn de rokers veranderd in gamers? En wat met gokken? Energydrinks en smartphones?

Het landschap van de middelen en de problematieken rond verslaving zijn de jongste jaren sterk geëvolueerd. Waar liggen voor onze jongeren de grootste risico’s? Hoe zorg je ervoor dat de volwassenen van morgen op een juiste manier omgaan met de verleidingen in de maatschappij? Het opsteken van het verwijtende vingertje of het moraliserende ‘leren neen zeggen’ is al lang voorbijgestreefd. En wat met de meest kwetsbare jongeren?

Met het nieuwe UNPLUGGED 1ste graad wil De Sleutel jongeren aanspreken in hun eigen taal, met een eigentijdse aanpak en moderne vormgeving. Waar vorige programma’s vaak gelabeld werden als té abstract, té taalkundig wil De Sleutel met UNPUGGED drugpreventie toegankelijk maken voor ALLE jongeren. Ook voor de meest kwetsbare onder hen uit het BSO of BuSO.

unplugged

Gezondheidsconferentie december 2016

De Sleutel heeft de boodschap van de Gezondheidsconferentie goed begrepen: de implementatie van preventiepakketten is prioritair. Om de implementatie zo groot mogelijk te maken voorziet De Sleutel een schat aan laagdrempelige, minder taalkundige activiteiten waaruit de leerkracht kan kiezen naargelang de aard van de klasgroep. Zo vinden zowel leerkrachten van het ASO, TSO als van BSO en BuSO passende activiteiten. Door het aanbieden van trainingen voor leerkrachten verhoogt De Sleutel de correcte implementatie van het pakket.

Sociale en persoonlijke vaardigheden

In de 12 lessen van UNPLUGGED geen moraliserende teksten of voorbeelden. De Sleutel wil met de jongeren alles beSPREEKbaar maken. Ben je cool als je rookt of net als je zonder kan? Hoe behoud je je eigenheid? Hoe ga je om met problemen? Hoe leg je contact? Kan ik iets volhouden? Hoeveel van onze leeftijdgenoten drinken, roken of gamen te veel? Via energizers wordt gewerkt aan een veilig klasklimaat waar niet alleen iedereen zijn zegje mag doen maar ook alle leerlingen leren actief luisteren.

Preventie werkt

De grote inspanningen die scholen reeds tientallen jaren leveren op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie werpen hun vruchten af. In het jongste verslag van de leerlingenbevraging van de VAD lezen we dit op de verschillende grafieken. Het regelmatig gebruik van tabak voor alle leerlingen van het secundair onderwijs is van 17,2% (in 2004-2005) gedaald naar 7,8% (in 2014-2015). Het regelmatig gebruik van alcohol voor alle leerlingen van het secundair onderwijs is van 26,2% (in 2004-2005) gedaald naar 14,4% (in 2014-2015). Het ooit gebruik van cannabis voor alle leerlingen van het secundair onderwijs is van 21,3% (in 2004-2005) gedaald naar 15,3 % (in 2014-2015).
Voor meer details verwijzen we graag naar het persbericht.

De cirkel is rond Met de vernieuwde uitgaven van UNPLUGGED 1ste graad heeft De Sleutel preventiemateriaal en trainingen voor alle leerlingen van 1ste kleuterklas tot 6de middelbaar onderwijs.  Voor het kleuteronderwijs: het gat in de haag  –  www.hetgatindehaag.be  Voor het lager onderwijs:  het TOPspel  – www.hettopspel.be  Voor alle graden van het middelbaar onderwijs: UNPLUGGED  –   www.unplugged123.be

Besluit

Deze methodiek voor universele preventie kan niet alleen gebruikt worden voor ASO- en TSO-leerlingen. UNPLUGGED voorziet ook oefeningen en activiteiten voor leerlingen met minder abstractievermogen uit BSO en BuSO. De Sleutel hoopt deze methodiek breed te kunnen implementeren in alle scholen van Vlaanderen.