De Activerende Werkvloer Antwerpen: een tender-verhaal…

In Antwerpen organiseren we, net zoals in Gent, een Activerende Werkvloer waar mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden getraind en gecoacht in een traject naar duurzame tewerkstelling. Afgelopen zomer kregen we het bericht dat het systeem van convenanten werd stopgezet en dat ook ons project via een aanbesteding of tender in de markt zou worden gezet.

Sinds 2010 konden we voor de activerende werkvloer  rekenen op een financiering via een convenant met de stad Antwerpen. Dit stelde ons in staat om 55% van de kost te dekken.  De continuering stond nu zwaar onder druk. Er werd enkele maanden druk voorbereid, geschreven, herschreven en vormgegeven om zo tijdig een offertedossier te kunnen indienen.  Dit is gelukt en half januari kregen we het positieve bericht binnen dat de tender aan onze vzw werd toegewezen (*).  Dit betekent dat we binnen het nieuwe systeem in principe kunnen starten op 1 april 2017.  Tot einde maart loopt de huidige convenant met de stad Antwerpen gewoon door.

Het toegekend krijgen van deze opdracht is voor onze organisatie een belangrijk gegeven.  Het is immers een project voor drie jaar dat nog tweemaal met drie jaar verlengbaar is.  Dus we hebben zekerheid voor maximaal negen jaar met uiteraard de voorwaarde van jaarlijkse positieve evaluaties.  Als we dus de job goed doen, wat steeds  de intentie is, kunnen we een zekerheid hebben voor negen jaar.  Een eeuwigheid in dit wereldje van 1001 subsidiebronnen waarmee we voortdurend alles aan elkaar moeten zien te knopen.

Inhoudelijk is de opdracht voor het grootste deel sterk vergelijkbaar met wat er in de convenant stond én dus met wat we nu reeds doen. Er is één belangrijk inhoudelijk verschil. We zullen “breder” moeten gaan, dit is een heuse uitdaging die eigenlijk reeds lang op ons verlanglijstje staat.  We gaan het ons concept waarmee we reeds lang werken dus aanpassen onder druk van deze tender.  Herkenbaar, ‘last’ zorgt voor verandering! Ook bij ons!

Sociale activering

Het nieuwe hoofdstuk dat moet geschreven worden krijgt vorm onder de titel “Sociale Activering”.  Het is de uitdaging om nu wel aan de slag te gaan met die groep mensen die bij ons tot nu toe niet in aanmerking komt voor een activeringstraject richting werk. We nemen dus diegenen, die nog extreem ver van de arbeidsmarkt staan, ook mee in een traject, maar dan eentje van “sociale activering”.  De term geeft de opdracht goed weer.  Mensen moeten uitgedaagd worden om uit hun sociaal isolement te komen en gaandeweg structureel actief te zijn in deze maatschappij.  De eerste stappen naar een volwaardig burgerschap.  In de uitwerking van deze uitdaging zullen we steeds bekijken hoe we de link richting werk kunnen inbrengen.  De kans om met deze doelgroep te werken biedt de gelegenheid om uit te zoeken en/of te bewijzen dat deze groep wel degelijk stappen richting betaald werk kan zetten.

Groenweb

Het is nu te vroeg om hier reeds een volledig overzicht te geven van de methodiek die zal gebruikt worden om die sociale activering vorm te geven.  We zullen uiteraard gebruik maken van de beproefde methodieken die we kennen van de werking van de Activerende Werkvloer.

De doelstelling is elke deelnemer een zo goed mogelijk ingevulde week te bieden. Uiteraard met een invulling die betekenisvol en interessant is voor de betrokkene. We zullen in elk geval linken leggen met de Activerende Werkvloer door bijvoorbeeld één of twee momenten in de week te voorzien waar de groep “Sociale Activering” komt kennis maken met de “Activerende Werkvloer”. Verder bekijken we een intense samenwerking met de collega’s van het dagcentrum De Sleutel in Antwerpen.  Uiteraard zullen andere partnerschappen ontstaan daar waar de nood zich voordoet voor de betrokkene. Daarnaast zullen we proberen om het dagelijkse leven wat meer te structureren.  Boodschappen doen, poetsen, familiebezoek, hulpverlening, enz….zijn allemaal zaken die we zullen inplannen in dergelijke trajecten.

Dit wordt boeiend!  De creativiteit en de flexibiliteit van ons team in Antwerpen zal in elk geval aangesproken worden.  In één van de volgende edities van dit tijdschrift geven we verslag van de toegepaste methodieken en van de eerste resultaten.

Guido Maertens

(*) Het Antwerpse stadsbestuur heeft midden maart beslist om alle lopende tenderdossiers rond sociale zorg “on hold” te zetten. Ook de tender die de financiering van de Activerende Werkvloer omvatte. We vertrouwen erop dat er snel duidelijkheid komt. Onze inhoudelijke werking kunnen we verderzetten. Het stadsbestuur nam deze beslissing om te vermijden dat de sociale projecten, net zoals de toekenning van de OCMW-tender voor het daklozencentrum De Vaart aan G4S, geschorst zouden worden.

Meer info over de Activerende Werkvloer

Aanverwante artikels rond Activering

sterk in coaching