Is het aangewezen om als clïënt in opname op sociale media actief te zijn?

In het sociale mediabeleid van De Sleutel is voorzien dat zowel medewerkers als cliënten “mediawijzer” gemaakt worden. Op die manier kunnen we  kwetsbare mensen beter weerbaar maken tegen digitale verleidingen en hen een beter zicht helpen krijgen op (mogelijk slechte intenties van) hun digitale vrienden.

MEDIAWIJSHEID STIMULEREN OM STERKER TE STAAN TEGEN DIGITALE VERLEIDERS 

In onze hulpverlening wordt heel bewust omgegaan met sociale media. Meer dan noodzakelijk in deze digitale tijden. Bij een opname horen al meteen afspraken rond gsm-gebruik. Zo is het gsm-gebruik in het Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma (RKJ)  strikt geregeld. Men houdt er van nabij toezicht op de contacten die jongeren vanuit deze voorziening kunnen leggen. Doorheen de fases worden deze uitgebreid van het kerngezin tot vrienden. Bij de start van dit programma voor minderjarigen zijn de verleidingen van sociale media een extra belasting bij het aanpassen aan ‘hun nieuwe leven’. Voor specifieke zaken kunnen jongeren – ofwel in de lessen van de Ziekenhuisschool ofwel onder toezicht van een groepswerker – hun gsm of e-mail wel gebruiken. Tijdens de schooluren van het RKJ-programma, kan er gesurfd worden en zijn er Ipads beschikbaar voor opzoekingswerk.

Verder krijgen jongeren, bv ter voorbereiding van hun eerste weekend, de kans om samen met hun individuele begeleider hun sociale accounts (bv Facebook) ‘uit te kuisen’. Waar voor de ene jongere het wissen van enkele contacten voldoende is, willen anderen liever een volledig nieuwe account maken. Ook jongeren die solliciteren kunnen op geregelde tijdstippen hun e-mail of gsm gebruiken. Of om foto’s van familieleden of huisdieren uit te printen. Steeds onder toezicht. Om dit in goede orde te laten verlopen, is respect voor de privacy van de jongeren noodzakelijk.

TeeVeeweb

In onze langdurige programma’s voor volwassenen wordt de persoonlijke gsm vervangen door een gsm van de voorziening of vaste telefonie wanneer bellen nodig is. Bij de overgang naar het Tussenhuis wordt de persoonlijke gsm weer belangrijk en sparen bewoners vaak om dan een smartphone te kopen. Cliënten in opname in ons crisiscentrum laten we bewust enkel via de vaste telefoon contact nemen met familie of vrienden. 

Ook bij het surfen op internet, horen tijdens een opname duidelijke spelregels. In onze Therapeutische Gemeenschappen is het van in het begin van de opname mogelijk om online informatie op te zoeken, maar steeds met de nodige onderlinge sociale controle. Om de hoek schuilt immers steeds de verleiding van gebruikers’vrienden’, gokken, online dealen en zo meer. Ook de mogelijkheid om online te bankieren is voorzien.  Dit is een echte noodzaak. In de praktijk blijken heel wat bewoners hier nog geen ervaring mee te hebben. Ook worden de bewoners gestimuleerd om de mogelijkheden van tax-on-web te leren kennen.
Een individueel mailadres krijgt een kersverse bewoner echter niet. Wel is het mogelijk om via een groepsmailadres info op te zoeken. De sociale controle speelt dus een grote rol evenals de coaching in mediawijsheid, bijvoorbeeld in samenwerking met Leerpunt.  Een eigen mailadres krijgt men pas later in het programma, van zodra de bewoner bezig is met opleiding of werk.

Psycho-educatie

Op Facebook gaan tijdens een opname, is niet meteen aangewezen. Afstand nemen van het oude gebruikersmilieu, zeer zeker ook digitaal actief, is nodig voor het herstel van verslaving. In het begin van een programma is een persoon die probeert af te rekenen met een verslaving immers nog niet sterk genoeg om neen te zeggen tegen de verleidingen die op Facebook via hun oude vrienden passeren. Eerst wordt  werk gemaakt van het “cleanen” van het profiel van de cliënt.  Op die manier kan hij op een veilige manier een nieuw persoonlijk digitaal netwerk beginnen uitbouwen. Het is pas als je al een tijdlang in behandeling bent, meer terugvalpreventie hebt genoten, dat je ook sterker staat om afstand te nemen van mensen en groepen, en bewust voor bepaalde contacten kan kiezen.
Zo bouwt elke opname-afdeling een eigen beperkte sociale mediarichtlijn uit.

Om de cliënten te leren bewust te worden van de valkuilen op internet hebben we ook een psycho-educatief aanbod uitgewerkt rond “Online steun voor herstel”. Dit maakt deel uit van de manual “Herstel in zicht” die we eerder dit jaar hebben uitgebracht.  In het crisiscentrum van De Sleutel kan bijvoorbeeld enkel binnen deze context op internet gegaan worden.cover herstel in zicht

Paul De Neve (juni 2017)