Mobiele crisiszorg voor jongeren: wat mag je na een hulpvraag verwachten?

Klopt het dat binnenkomende vragen naar mobiele crisiszorg een nieuw publiek aanspreken dat eerder meestal nog nooit met hulpverlening te maken heeft gehad? En kan mobiele crisiszorg een opname voorkomen? Onze medewerkers lichten toe.

In de praktijk zijn er 3 medewerkers van De Sleutel die werken binnen zorgprogramma Crisis, elk in een eigen regio. Ze houden vaste momenten vrij in hun agenda om mobiele crisisinterventies te doen.
Crisis richt zich tot situaties waarbij snelle hulp geboden dient te worden voor een kind of jongere met een plots (verergerd) psychisch/psychiatrisch probleem.

Radar logo BOLrood BaselineEvelien is actief in het mobiel crisisteam RADAR van de regio Gent-Eeklo. “Als iemand belt dan is het de bedoeling dat een team binnen de 72u ter plaatse kan gaan”. Doel van de mobiele crisisinterventie is een korte, snelle en aanklampende interventie. Daarbij wordt in de mate van het mogelijke het bestaande (hulp-)netwerk gemobiliseerd: de reeds betrokken hulpverlening, de huisarts, het CLB, Integrale Jeugdhulp (IJH). Deze krachten worden gebundeld en op elkaar afgestemd.  Een mobiele crisisinterventie kan bestaan uit 1 contactmoment met de jongere en zijn context. Veelal komt er een vervolgafspraak.

Indien nodig kan er beslist worden om een aanvullende crisisinterventie te doen. Concreet gaat het dan over een begeleiding van maximum 1 maand, meestal met zo’n 4 à 8 contactmomenten.

De crisisinterventie vindt zeker niet altijd bij het gezin thuis plaats. “Als mobiel crisisteam RADAR gaan we evengoed naar een school of instelling waar de jongere verblijft”, zo vertelt Thomas – verbonden aan het RKJ. Thomas werkt binnen een mobiel crisisteam RADAR in de regio Waas-Dender.  Hij benadrukt hoe belangrijk het werken in een gemengd duo is. Er zijn 15 duo’s aan het werk, verspreid over de drie regio’s in Oost-Vlaanderen (*).  Thomas “De ene keer zijn wij met onze expertise inzake drughulp gekoppeld aan iemand van een centrum Geestelijke Gezondheidszorg, de andere keer aan een hulpverlener van de psychiatrie, of van het crisisteam van een CAW…  Zo leer je heel veel van mekaar”. 

flouartistiek

 foto ©www.flouartistiek.be

Voordelen
Evelien: “Een enorm voordeel is ook dat we tijdens onze mobiele crisisinterventie steeds een beroep kunnen doen op de expertise van onze netwerkpsychiater, dr. Eric Schoentjes. De jongere in de eigen context zien, is ook een meerwaarde.  De hulpvrager voelt zich veel comfortabeler. “Als hulpverlener zie je ter plaatse ook meteen veel meer: je ziet  hoe men functioneert. Er is vaak ook een beter menselijk contact, je bent meer betrokken”, zo stelt Evelien. Bovendien werkt de outreachende benadering drempelverlagend voor latere contacten. Bij een nieuw probleem is de kans groter dat ze zelf meteen tot bij ons zullen komen”. 
Elke vrijdagvoormiddag is er een overleg binnen de 3 regio’s tussen de partners waarbij de gemeenschappelijke crisisinterventies en/of gedeelde vragen besproken worden. “Dan gaat het over reflecties over de gemaakte keuze, het eigen handelen, de onderlinge samenwerking en de follow-up. Er is ook ruimte voor verdere visie- en methodiekontwikkeling. Zo’n overleg  werkt zeer verrijkend en verbindend.  Ook externen kunnen worden uitgenodigd om deel te nemen. Soms worden ook vormingsmomenten voorzien”

Opnamevermijdend

Crisiszorg houdt in dat het gaat om een heel kortdurend traject. Evelien: “We trachten om zeer snel een eerste antwoord te bieden op een vraag.  Soms kan men met één interventie verder. Het kan gaan om heel uiteenlopende problematieken.“  Vaak is het ook de eerste maal dat men met hulpverlening in aanmerking komt en is het nuttig om uit een tunnel te kruipen. Anderen worden vaak verwezen via CLB of huisarts of UZ Gent.  We merken dat de crisisinterventies opnamevermijdend  werken.

Paul De Neve (juni 2017)

( *) Een derde medewerker van De Sleutel werkt in de regio Aalst-Oudenaarde en is deeltijds ook  als crisisondersteuner druggebruik actief betrokken bij de Wrap Around-werking in het residentieel crisisaanbod van de Sleutel (RKJ).

Klik hierna voor Contactgegevens van alle partners

 

Aanverwante info:
Crisishulpverlening versterken door netwerking en mobiel aanbod: een interview met dr Eric Schoentjes en Tine Notredame (RADAR)