Op weg naar één organisatie, groeien naar één werking!

De vzw Sociale Werkplaats De Sleutel/Weerwerk, de vzw Werkspoor, de vzw Buurt&Co en de vzw Tot Uw Dienst hebben besloten om te groeien naar één organisatie.  De drie vzw’s waar we mee samengaan hebben een vergelijkbare werking als onze organisatie maar dan in Roeselare en waren tot nu gekoppeld aan het OC Sint-Idesbald. Het zijn dus ook vzw’s uit de groep Broeders van Liefde wat de versmelting van deze vier vzw’s makkelijker maakt.

De vzw Werkspoor is een vzw met een erkenning sociale werkplaats (straks maatwerkbedrijf) met een groenploeg en een isolatieploeg.  Vergelijkbaar dus met wat ook wij doen aan opdrachten. De vzw Buurt&Co heeft een erkenning LDE (Lokale Diensten Economie) en vult een ander pallet van dienstverlening in: de uitbating van een dierenasiel, energie scanners, buurtsport en verschillende buurtgerichte groenploegen. De vzw Tot uw Dienst is sterk vergelijkbaar met wat we binnen de dienst Weerwerk Activering doen: begeleiden van mensen in een traject naar duurzaam werk.

Efficiënter werken is voor elke organisatie een uitdaging. Dat is niet anders bij ons als bij de collega’s van de vzw’s in Roeselare. We zijn er van overtuigd dat we onze overhead en onze knowhow op een meer efficiënte manier zullen kunnen inzetten voor een iets grotere groep dan dat dit op vandaag het geval is.  Binnen de werkingen van Roeselare zal men kunnen “genieten” van de werking van een overhead en zich meer kunnen concentreren op de effectieve operationele opdrachten.  Dit moet resulteren in betere resultaten, een sterkere verankering in de regio en extra mogelijkheden in de ontplooiing van de organisatie.

Binnen de nieuwe werking in Roeselare zullen we de doelgroep “mensen met een verslavingsgeschiedenis” aanboren.  Dit gebeurt in deze regio tot op vandaag nog niet.  We beschouwen het vanuit onze missie als noodzakelijk om dit luik van vernieuwing zo vlug als mogelijk op te nemen.  Dit betekent een veel nauwere samenwerking met de collega’s uit de (drug)hulpverlening dan dat dit op nu het geval is.  Deze oefening zal dan ook een positieve weerslag hebben op de verdere verankering in de regio.

Onze personeelsgroep zal groeien met een 60-tal mensen wat uiteraard voor een ganse uitdaging zal zorgen. Een vergelijkbare manier van werken binnen de drie vestigingen, Roeselare-Gent-Antwerpen, is uiteraard een doelstelling.

Dit ganse proces trekt zich nu op gang en zal mondjesmaat worden uitgevoerd. We willen uiteraard wel klaar staan met deze fusie tegen de start van het Maatwerkdecreet bis, namelijk op 01/01/2019.

Guido Maertens, augustus 2017

weerwerk

 

  

logo werkspoor

 

  

357f338fc4 tot uw dienst

 

 

 

 buurtenco