Aanmeldingen: samenwerken om betere kwaliteit te leveren

De verslavingszorg is volop in beweging.  De individuele hulpvrager staat meer centraal. Wie op zoek is naar hulp, moet vlot de weg vinden naar zorg op maat. Een betere samenwerking moet de zorgcontinuïteit waarborgen. Hiermee wordt ingespeeld op de tendens van de vermaatschappelijking van de zorg en op de nakende inkanteling bij Vlaanderen. We leren steeds beter denken vanuit de vraag in plaats vanuit het eigen aanbod. 

Niet iedereen vindt tijdig de weg naar de drughulpverlener. Soms zijn er wachtlijsten, soms is het aanbod niet afgestemd op de de noden. Om de bereikbaarheid en de aanmeldingen te optimaliseren zien we verschillende samenwerkingsverbanden ontstaan. Zo is er Brugge sinds begin 2016 een Drugs Expertiseteam operationeel,  een initiatief van De Sleutel en CGG Noord-West-Vlaanderen.  Het is een gezamenlijk aanmeldpunt waar de eerste lijnswerker elke werkdag terecht kan met vragen rond thema drugs. Verder loopt er in de Westhoek een samenwerking met Kompas om het drughulpaanbod te verstevigen.

bankje

Ook in Antwerpen is er een soortgelijke beweging in gang gezet, dit onder impuls van de tendering door de stad. Daar wordt begin 2018 een gezamenlijk aanmeldingspunt voor Alcohol- en Drugproblemen (AADA) opgestart, dit in een samenwerkingsverband tussen dagcentrum De Sleutel van Antwerpen, ADIC, CGG Vagga vzw en Free Clinic vzw. Hiermee wordt ingespeeld op de lokale de stedelijke aanpak van de drugsproblematiek zoals vertaald in de beleidsdoelstelling rond gezondheid, en meer specifiek in de actie ‘er is een integrale en geïntegreerde aanpak op maat van de gebruiker.
Het AADA is een laagdrempelig aanmeldingspunt voor volwassenen met een verslavingsprobleem, hun context én intermediaire hulpverleners. Het voorziet in een gerichte doorverwijzing naar het gedifferentieerde Antwerps aanbod van begeleidingstrajecten voor meerderjarigen die een probleem hebben rond middelengebruik en/of gedragsverslaving. Ook het via adequate en gerichte doorverwijzing ondersteunen van de context is een expliciet aandachtspunt. De diverse begeleidingstrajecten starten vanuit dit nieuw centraal aanmeldingspunt.

Ook binnen De Sleutel zelf wordt gezocht naar de optimalisering van de dienstverlening. Zo zijn er concrete plannen om de residentiële aanmeldingen binnen het eigen netwerk te vereenvoudigen. Doelstelling is snel en flexibel trajecten op maat van de cliënt maken en behandelprogramma’s inhoudelijk op elkaar bouwen zodat trajecten naadloos verder lopen. We willen komen tot een vlottere schakeling tussen onze opname-units en voorkomen dat een verwijzer zelf meerdere units binnen ons netwerk moet contacteren.

 

Aanverwante info

Samenwerking versterkt ambulant aanbod in regio Noord-West-Vlaanderen en werkt wachtlijsten weg: klik hier

Online aanmeldingen blijven toenemen: klik hier