RIZIV waarschuwt voor toenemend gebruik van zware pijnstillers en medical shopping

In 2016 haalden 1.186.943 verzekerden minstens 1 verpakking af. Dat is 10 % van de Belgische bevolking. Dat verbruik kostte de ziekteverzekering 55,4 miljoen euro. Vooral het chronisch gebruik van opioïden in hoge dosis is zorgwekkend. Een ‘chronisch grote verbruiker’ verbruikt gemiddeld 1 dagdosis per dag gedurende een jaar. In 2016 telde ons telde ons land meer dan 30.000 dergelijke ‘chronisch grote verbruikers’. Dat aantal is bovendien met 28 % gestegen ten opzichte van 2010. Één op de 5 grote chronische verbruikers was in 2016 ook jonger dan 50 jaar. Hun verbruik zal in de komende jaren wellicht nog meer stijgen, gelet op hun jonge leeftijd en de gewenning.

tramadolOpmerkelijk is ook het fenomeen van de ‘Medical shopping’. Uit het onderzoek bleek immers dat bijna 200 ‘chronisch grote verbruikers’ hun voorschiften verkregen na raadpleging van meer dan 10 artsen. Bijna 1000 ‘chronisch grote verbruikers’ ging de voorgeschreven opioïden afhalen bij meer dan 10 apotheken en 195 van hen bij meer dan 20 apotheken.

Lees meer in het Persbericht van het RIZIV (22/09/2017)

Lees hier een interview met dr Matheï (Free Clinic)