Praktijkgids “Aankopen met sociale Impact” bouwt brug tussen overheid en sociale economie

De samenwerking met de sociale economie is voor lokale overheden soms nog een braakliggend terrein. Om hieraan te verhelpen is er nu de “Praktijkgids aankopen met sociale impact”,  een uitgave van het Departement Werk en Sociale Economie.

Werk je bij een lokale of regionale overheid en wil je sociale impact bereiken via overheidsopdrachten, dan is deze gids er voor jou. Krijg je op een andere manier te maken met overheidsopdrachten die sociale impact (kunnen) creëren? Ook dan kan deze gids een leidraad en een bron van informatie zijn.
Deze gids wil aanbestedende overheden bewustmaken van de mogelijke voordelen van sociaal aankopen en praktische handvaten aanreiken om sociale overwegingen te laten meetellen bij de plaatsing en opvolging van overheidsopdrachten.

cover praktijkgidsElke  overheid heeft immers via haar  aankoopbeleid een krachtige hefboom in handen om sociale impact te creëren. Ook als lokale overheid  kan je zo je sociale beleidsdoelstellingen realiseren. Maar hoe begin je hieraan? De gids neemt aankopers mee in een helder stappenplan met vragen zoals: Hoe creëer je draagvlak? Hoe bepaal je je strategische sociale doelstellingen? Hoe werk je concrete overheidsopdrachten uit?  Ook het juridisch kader van overheidsopdrachten komt aan bod.

Inspirerende voorbeelden
Om het concept ‘sociaal aankopen’ te verduidelijken, verzamelde men in de gids een aantal concrete voorbeelden in de vijf Vlaamse provincies. De cases illustreren het verhaal achter de opdrachten: ze bieden geen complexe juridische of technische analyses, maar een blik achter de schermen.
Zo kan je lezen hoe de stad Hasselt 15 procent van het onderhoudsbudget toewijst aan de sociale economie, door arbeidsintensieve en repetitieve taken uit te besteden. Klassiek is ook het voorbeeld van de samenwerking tussen gemeenten en maatwerkbedrijven op gebied van groenonderhoud.  In de gids lees je waarom Aalst kiest om het scheren van hagen, het groenonderhoud van woonwijken en ecologisch groenbeheer helemaal uit te besteden aan de sociale economie, waardoor er op de eigen groendienst mankracht vrijkomt voor andere opdrachten.
Verder wordt het voorbeeld gegeven van de sociale aankoopcentrale voor het onderhoud van brandkranen (hydranten) in West-Vlaanderen. 11 gemeenten werken er samen om efficiënter te kunnen presteren. De stad Roeselare is de grootste speler en treedt op als aankoopcentrale. Voor het onderhoud en de controle van de hydranten willen de elf gemeenten een aankoopstrategie met sociale impact uitproberen.  Dit gebeurt via samenwerking met de lokale diensteneconomie (Tot Uw Dienstzw).

Ook worden enkele cases van de Stad Gent als goede praktijk aangehaald. Zo bepaalt de stad dat  schoonmaakprogramma’s via onderaanneming ook deels moeten worden uitgevoerd via de sociale economie. Van potentiële hoofdaannemers wordt verwacht dat ze samen met een sociale-economiebedrijf naar keuze, een offerte indienen waarin de taken duidelijk verdeeld zijn.

Verder laat de stad opdrachtnemers zelf kiezen welke sociale impact ze willen realiseren tijdens de uitvoering van een opdracht. Met succes: de verplichte sociale acties evolueren naar een samenwerking in functie van maximale sociale impact. Het instrument ‘sociale criteria werk’ kan in principe in elke opdracht geïntegreerd worden, maar een selectieve benadering is aangewezen. Het hoofddoel is creëren van tewerkstelling en werkervaring voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dat hoeft niet per se in Gent te gebeuren. Bedrijven kunnen zelf zelf een actieplan samenstellen. Weerwerk heeft met de stad Gent diverse contracten. Zo is er een opdracht om onkruid te branden op de Gentse museumsites, verder loopt er een raamovereenkomst met de dienst onderhoud gebouwen voor de uitvoering van schilderwerken aan openbare gebouwen. Weerwerk haalt zo een aanzienlijk deel van zijn omzet uit overheidsopdrachten/samenwerking met openbare besturen, zoals OCMW,’s gemeentes (ongeveer 15 %) en openbare instellingen zoals universiteiten, Waterwegen en Zeekanaal (ongeveer 15%).
Dit zijn voorbeelden hoe overheden door samen te werken met de sociale economie via hun aankoopbeleid, aan kansarme personen de mogelijkheid geven om zinvolle ervaring op te doen en zo hun afstand tot de reguliere arbeidsmarkt te verkleinen.

Paul De Neve (mei 2018)

 

Je kan hier de gids downloaden