Drughulpverleningsaanbod antenne Veurne

De Sleutel heeft in de Westhoek een antennewerking. Zo kunnen personen met een hulpvraag terecht in Veurne tijdens de zitdag op dinsdag van 9u30-18u (aanwezigheid arts: 15u-18u) en op donderdag van 12u30-20u30. Daarnaast is er een zitdag in het OCMW-gebouw te Diksmuide op donderdag van 9u00-13u00 (na afspraak). Nieuwe aanmeldingen gebeuren via het Drugs Expertise Team Westhoek. Dat team heeft ook een psychiater ter beschikking indien nodig.

De werking van de antenne Veurne (valt onder dagcentrum De Sleutel Brugge) is opgestart in januari 1999. Aanvankelijk werd de antenne gefinancierd  als vormingsproject waarbij de cliënten werden doorverwezen vanuit het justitiehuis. Hiervoor kon bij aanvang 1 VTE psycholoog worden aangeworven (loon gefinancierd door FOD Justitie, werkingskosten en aanvullende kosten op het loon dankzij steun van de participerende gemeenten).
 
Uitbouw antenne geen prioriteit in Brussel
Vandaag is de financiering van de twee deeltijdse medewerkers van de antennewerking in Veurne gegarandeerd dankzij GAM-middelen en middelen van de steden en gemeenten Alveringem, De Panne, Diksmuide, Houthulst, Lo-Reninge, Koekelare, Koksijde Nieuwpoort en Veurne, aangevuld met steun vanuit de Vlaamse overheid.
De uitbouw van de drughulpverlening in de Westhoek is in het verleden – ondanks de grote nood – altijd een pijnpunt geweest. In 2009 werden de middelen vanuit FOD justitie gehalveerd waardoor het project in augustus 2009 noodgewongen stopgezet werd (gezien de drughulpverlening met ½ VTE niet te ondervangen was).
 
Via de Provincie West-Vlaanderen, die de noodzaak erkende voor drughulpverlening in de Westhoek, kon er  later wel een jaarlijkse ondersteuning bekomen worden van € 15.000.  Daarnaast werden ook de participerende gemeenten bereid gevonden om extra inspanningen te leveren waardoor hun budgettair aandeel in het project aanzienlijk verhoogde. Door deze inspanningen kon de werking in 2011 dan ook terug worden opgestart. Dankzij deze inspanningen kunnen de cliënten in de antenne Veurne terug een beroep doen op psycholoog en een verslavingsarts. Door de interne staatshervorming mocht de provincie  geen persoonsgebonden bevoegdheden meer opnemen en vielen de bijkomende middelen van hen weg. In overgang naar een eigen beleid worden de middelen nu voorlopig bijgeschoten door de Vlaamse overheid.
 
 

met de steun van ELFPO

www.vlaanderen.be/pdpo

leader