Broeders van Liefde

De Sleutel is een instelling van de vzw Organisatie Broeders van Liefde. Hierna kan u kennismaken met de missie van de Broeders van Liefde.

De Sleutel behoort tot het geheel van initiatieven van de Broeders van Liefde sinds 1991.

De Sleutel is een onderdeel van de Organisatie Broeders van Liefde. Maak hier ook kennis met de missie van de Organisatie Broeders van Liefde. Deze nieuwe missie heeft een lange weg afgelegd. Een pak mensen – ook van De Sleutel – heeft erover nagedacht, gedebatteerd, getwijfeld, geschreven en geschrapt. Het resultaat is een gedragen tekst, toepasselijk op iedereen die met de groep Broeders van Liefde te maken heeft.

Geïnspireerd en verbonden
in beweging met mensen

 • Als groep Broeders van Liefde zijn we gepassioneerd door mensen.
 • We dromen van een samenleving waarin elke mens tot bloei kan komen.
 • Dag na dag bouwen we hieraan mee in onderwijs, welzijn, zorg en werk.
 • We gaan met iedereen op pad met een open geest
 • en aan buitengewone vragen schenken we een bijzondere aandacht.
 • Telkens zoeken we mee naar passende antwoorden op concrete uitdagingen.
 • We gaan uit van ieders kracht, met oog voor ieders kwetsbaarheid.
 • We werken samen in dialoog, verbondenheid en vertrouwen.
 • Duurzaam engageren we ons met inzicht, expertise en passie (lees meer)
 • Geloof, hoop en liefde zijn onze diepste drijfveren.
 • Daarin weten we ons verbonden met de bezieling van velen.

Maak hier kennis met de missie van de Broeders van Liefde samengevat in 11 kernzinnen. 

De uitgebreide missie van de Broeders van Liefde vindt u hier.