INNA Vlaanderen zet in op ondersteuning van partners en naasten

Sally Maes (39), oprichtster en bezieler van INNA Vlaanderen treedt op de voorgrond voor naasten van mensen met een verslaving.  INNA Vlaanderen is er voor alle naastbetrokkenen die omgaan met iemand met een verslaving, in hun privéleven of op de werkvloer.  Zij wil meer aandacht vragen en ondersteuning bieden voor partners, ouders, broers, zussen, kinderen, collega’s, leidinggevenden. Sally vertelt hoe INNA de relatie tussen de dierbare met een verslaving en zijn naasten tracht te herstellen.

Waarom is aandacht voor naasten van personen met een verslaving zo belangrijk?
Sally: Omgaan met iemand met een verslaving heeft een niet te miskennen impact op het emotioneel welzijn van deze naasten. Naasten zien en voelen de worsteling van hun dierbare. Hun groot(ste) verlangen is om de verbinding met de verslaafde te herstellen terwijl de realiteit vaak het omgekeerde lijkt te brengen. Hun draagkracht komt onder druk te staan. Een gevoel van machteloosheid groeit. Spanningsvelden en (menings)verschillen met hun dierbare verslaafde nemen toe. De kloof wordt steeds groter en schijnbaar onoverbrugbaar. Hun levenslust daalt, energie draait op een laag pitje. Zonder inzicht en actie dreigen zij zich te verliezen in bekommernis en zorg dragen versus hun strijd met leugens en risicovol gedrag.
INNA Vlaanderen pleit om, waar mogelijk vroegtijdig, bewustwording te creëren en naasten aan te moedigen om de volle verantwoordelijkheid voor zichzelf op te nemen. Je kan als naaste een dierbare met een verslaving ook ‘anders vasthouden’! Zo kan de verbinding blijven bestaan, zonder dat de naaste zich verliest in de problemen die samenhangen met de verslaving. 
Naasten hebben een veilig kader nodig waarin zij in alle vertrouwen een eigen stem krijgen. Meer aandacht en ondersteuning  kan de belasting beperken en het ontstaan van mentale problemen voorkomen. Anders lopen zij  risico op een burn-out, een angststoornis of een depressie.Sally web
 
 
Sally weet uit eigen ervaring wat het betekent om met iemand die verslaafd is om te gaan
 
 
 
Waarom hebt u INNA Vlaanderen opgericht?
Ik weet uit eigen ervaring wat het betekent om met iemand die verslaafd is om te gaan en in een uiterst onzekere situatie terecht te komen op o.a. relationeel, financieel en juridisch vlak. Ik kwam als het ware in een orkaan terecht en ving alle klappen op. In mijn beleving bevond de persoon die verslaafd was zich in het oog van de orkaan, daar bleef het windstil.
Na mijn eigen herstel begon de goesting te groeien om mij maatschappelijk te engageren. Naast mijn gewone job ben ik als vrijwilliger aan de slag gegaan bij een vereniging waar iedereen terecht kan, voor informatie of een eerste advies, met hun vragen over drank, drugs, pillen, gamen en gokken. Hier werd mijn aanvoelen en vermoeden bevestigd. De nood aan zorg op maat voor familie en omgeving van mensen met een verslaving is groot. Ik heb geïnvesteerd in bijkomende opleidingen zodat ik mijn ervaring deskundig kan inzetten. Mijn enthousiasme om mee het verschil te maken is ontzettend groot!
Je bent ervaringsdeskundige.  Hoe heb jij jouw proces ervaren? 
Ik luisterde niet naar mijn buikgevoel. Allerhande signalen heb ik steevast genegeerd. Vaak stelde ik  mezelf in vraag. Zag ik nu spoken? Was er een probleem of maak ik er een probleem van? Steeds dat innerlijk conflict. Eén van mijn grootste levenslessen is te gaan vertrouwen op mijn innerlijk kompas, mijn intuïtie. Ik relativeerde, nuanceerde en minimaliseerde.
Hoe zeer ik ook mijn best deed om zaken bespreekbaar te maken of beweging op gang te krijgen ik verloor stilaan grip op alle vlakken. De kloof werd groter. Ik voelde na verloop van tijd mezelf wegglijden. De financiële druk werd ontzettend groot en emotioneel bevond ik mij in een rollercoaster. Ik had angst om naar de ‘rand van de maatschappij’ gedrukt te worden. Mijn werk was mijn vlucht maar ook daar verloor ik focus en concentratie. De draaglast werd té groot. Ik sprak hier met niemand over. Mijn schaamtegevoel was groot. Ik moest het van mijzelf alleen aankunnen.  Maar de paniek, pijn en eenzaamheid deed mij op een bepaald moment knopen doorhakken, uit pure noodzaak.
Waar liggen de grootste uitdagingen voor een naaste van een verslaafde?
In het probleem ligt ook de kans verscholen: naasten zien juist, omwille van hun emotionele betrokkenheid, ook de andere kant van de persoon, achter het verslavingsgedrag. Maar als je emotioneel betrokken bent is het een grote uitdaging om helder te denken en handelen. Je handelt met de beste bedoelingen maar vaak op een manier waarbij je elkaar negatief beïnvloedt. De communicatie met elkaar kan hierdoor spaak lopen.
Vanuit mijn ervaring wil ik naasten handvaten aanreiken om te leren omgaan met iemand met een verslaving. Welk proces hoort bij wie? Eén van de grootste uitdagingen is grenzen (leren) stellen. Durf spreken voor jezelf.  Ik cijferde mij liever weg in functie van anderen, mijn gezin. 
Met wie en hoe werkt INNA Vlaanderen samen? Hoe verloopt een begeleiding concreet?logo final klein
Ik werk o.a. samen met regionale huisartsen en Drugpunt Waas. Cliënten worden doorverwezen of maken op eigen initiatief een vrijblijvende afspraak. Tijdens het kennismakingsgesprek krijg ik meer zicht op de concrete situatie, de hulpvraag en geef ik informatie over hoe een individueel traject wordt opgebouwd. Hierna beslist de cliënt of hij/zij daadwerkelijk aan de slag wil gaan. Het doel van een individueel traject is dat de naaste zich meer bewust wordt van wat er (onbewust) “leeft” en inzichten krijgt hoe hij/zij zich verhoudt tot de dierbare met een verslaving. De ondersteuningssessies zijn zowel educatief als praktijkgericht. Er wordt o.a. aandacht besteed aan zelfmanagement, grenzen stellen, mede-afhankelijkheid en leren loslaten. Loslaten betekent niet de ander laten vallen maar hoe je ‘anders’ kan vasthouden zonder jezelf te verliezen. Tijdens het praktijkgedeelte gaan we met persoonlijke en concrete situaties aan de slag. De naaste  leert hoe hij/zij zich zelfbewust en gezond kan verhouden tot iemand met een verslaving. De naaste krijgt steeds de ruimte om in elke sessie in te brengen wat gezegd of gehoord moet worden.
 
IMG 6140
Wat zijn de belangrijkste activiteiten van INNA?
Wij organiseren trainingen en workshops. Wij gaan actief en themagericht aan de slag met vraagstukken en uitdagingen die in het leven van naasten spelen. Je krijgt inzicht in de typische dynamieken die spelen tussen mensen met een verslaving en hun omgeving.  Je ontdekt hoe je weer grip op je eigen leven en welzijn krijgt. Van overleven terug naar voluit leven. Verder bieden we individuele ondersteuningstrajecten en coaching. 
Zelf bent u erkend bemiddelaar in familiale en sociale zaken?
Klopt. Als je tot een akkoord of afspraken wil komen zonder een advocaat in te schakelen of een gerechtelijke procedure te starten, kan bemiddeling zeker een uitkomst bieden. 
Familiale bemiddeling concentreert zich op geschillen binnen de familiale context. Sociale bemiddeling behandelt conflicten op de werkvloer. Leren omgaan met verslaving is tegelijk ook leren omgaan met verschillen en met conflicten. In conflicten zijn we soms geneigd elkaar kwijt te geraken. Vergelijk het met de metafoor van vissen en haaien. De vissen zijn onuitgesproken gedachten, emoties, irritaties, belangen. Als er geen ruimte is deze te benoemen of aandacht te geven dan worden de vissen langzaam maar zeker haaien.
Het thema verslaving maakt mensen kwetsbaar. Stigma op verslaving en schaamte weegt.  Onzichtbaar leed groeit binnen huisgezinnen. Spanningsvelden nemen toe op de werkvloer. Waar er sprake is van verslaving spelen vaak diepe conflicten en veel emoties. De verbinding met elkaar dreigt weg te vallen.  Maar, in elk conflict zit een potentieel tot groei. Via bemiddeling kunnen mensen elkaar (terug) met meer openheid op gemeenschappelijke grond ontmoeten.  Zo wordt herstel van relaties mogelijk.
 
 
Robrecht Keymeulen, februari 2019
 
Ga hier naar website Inna Vlaanderen