Ketamine: vrij beschikbaar, maar niet zonder risico

Wie ‘ketamine’ intypt op Google, hoeft niet lang te zoeken naar een online webshop waar die nieuwe psychoactieve stof (NPS) aangeboden wordt. Dat is niet zonder risico. Wat is ketamine? En wat zijn de gevaren van deze opkomende partydrug?

Wat?

20103179465 1546711264 oKetamine hydrochloride is een witte, kristallijne stof. In de medische wereld staat het bekend als een narcosemiddel, maar door de ongewenste effecten (zoals desoriëntatie en hallucinaties) die het met zich meebrengt tijdens het ontwaken, wordt het middel bijna nooit meer voor die doeleinden gebruikt. Net die bijwerkingen maken ketamine aantrekkelijk als recreatieve drug. De laatste jaren duikt ketamine dan ook meer en meer op als partydrug in het uitgaansmilieu. 26,7 procent van de personen die illegale drugs gebruiken, namen het afgelopen jaar ketamine. In vergelijking: in 2014 was dat nog maar 6,2 procent (bron: Global Drug Survey 2019).

Effecten

Ketamine is een dissociatief tripmiddel. De gebruiker ervaart een scheiding tussen geest en lichaam: tijdens de trip verlaat hij of zij als het ware het eigen lichaam. De effecten van ketamine zijn dosisafhankelijk. In milde dosissen veroorzaakt ketamine een dromerig en zweverig gevoel. In hoge dosissen wekt het een soort bijna-doodervaring op, ook wel K-hole genoemd.

De drug wordt vooral gesnoven. De effecten treden vijf à vijftien minuten na inname op en duren ongeveer een uur. Ketamine kan ook geïnjecteerd worden. Het gaat meestal om intramusculaire toediening. De effecten zijn er al na drie à vijf minuten en de ervaring duurt een klein uurtje. Intraveneuze injectie komt amper voor, omdat de effecten dan zeer snel optreden en de gebruiker de ervaring als té intens ervaart. Ketamine kan twee tot vier dagen later nog in de urine worden opgespoord.

Onderzoek toont aan dat ketamine zeer snel leidt tot tolerantie. Er is weinig bewijs voor lichamelijke afhankelijkheid en een specifiek onthoudingssyndroom bij het stoppen na langdurig ketaminegebruik. Toch kunnen psychische klachten zoals angst en craving zich voordoen waarbij ook trillingen en hartkloppingen kunnen ontstaan.

Risico’s800px Ketamine

• Ketamine kan duizeligheid, misselijkheid en bewustzijnsverlies veroorzaken. Naast deze fysieke effecten treden er ook negatieve psychische effecten zoals paranoia, affectieve vervlakking en wanen op.

• Een lage dosis kan leiden tot concentratie- en geheugenproblemen. Hogere dosissen kunnen een zuurstofgebrek in de hersenen en spieren, een verhoging van de bloeddruk, een hogere harstslag en een verstoorde ademhaling veroorzaken.

• Gebruikers verliezen elk gevoel van pijn. Door dat gevoel van onkwetsbaarheid kunnen ze zichzelf verwonden.

• De coördinatie en de motoriek verlopen moeizaam, ook bij kleine dosissen. Het is hierdoor levensgevaarlijk om deel te nemen aan het verkeer of een machine te besturen.

• Mogelijks treedt een verstoring van het spraakvermogen op. Gebruikers kunnen de ervaring hebben dat ze de dingen niet goed kunnen uitleggen.

• Professor Van Havere en professor Tytgat benadrukken het gevaar op een overdosis. Je hebt maar een kleine hoeveelheid nodig om effect te voelen (zie ook link hierna). Een overdosis kan een coma of hartstilstand veroorzaken.

• De gebruiker kan het gevoel van uittreding uit het lichaam beleven als een bad trip. Dat brengt gevoelens van angst en paniek teweeg.

• Langdurig gebruik kan leiden tot neurosen en andere mentale aandoeningen. Het brengt ook een aantal zeer typische lichamelijke gezondheidsrisico’s met zich mee zoals slaapproblemen, orgaanschade en ketaminekrampen (ernstige en chronische buikpijn).

• Gecombineerd gebruik (met onder andere tabak, alcohol of cannabis) verhoogt de risico’s en is dus heel erg gevaarlijk.

Medische toepassing

De laatste jaren gebeurt er relatief veel onderzoek naar het gebruik van ketamine als antidepressivum (zie ook link hierna). Dat onderzoek staat nog in de kinderschoenen, maar laat al veelbelovende resultaten zien. Bij twee derde van de patiënten halveerde de depressieve klachten. Het grote voordeel is de snelle werking: na twee uur merkt de patiënt al een verandering op. Andere antidepressiva moeten soms meerdere weken geslikt worden voordat ze beginnen te werken. Het nadeel is dat de ketamine na enkele dagen is uitgewerkt, in tegenstelling tot bepaalde antidepressiva waarvan de effecten meerdere weken aanhouden. Ondanks de overwegend goede resultaten is er nog meer onderzoek nodig vooraleer ketamine als antidepressivum op de markt kan komen.

Artikel geschreven op basis van informatie van VAD & Jellinek.

Lees hier het interview van 21 mei 2014 met Peter Blanckaert over NPS.

Zal ketamine binnenkort als antidepressivum op de markt komen? Lees er hier meer over (bijdrage NU.nl april 2019).

Ketamine is aan een sterke opmars bezig en kan snel leiden tot een overdosis. Lees hier meer over (bijdrage DM 23/05/2019).

Update 23 mei 2019