Het Drugwiel, een nieuwe manier om drugs te categoriseren

Het Drugwiel is een nieuwe manier om drugs te categoriseren. Deze nieuwe indeling, gebaseerd op een concept uit het Verenigd Koninkrijk, integreert ook de Nieuwe Psychoactieve Stoffen en maakt een onderscheid tussen legale en illegale stoffen. Door de koppeling aan het effectenwiel is het Drugwiel zowel bruikbaar voor psycho-educatie als in hulpverleningscontext.

Ontstaan
Drugs werden decennialang klassiek ingedeeld in drie grote groepen: stimulerende, verdovende en hallucinogene middelen. Sinds 2008 zien we in Europa een enorme toename van het aantal Nieuwe Psychoactieve Stoffen (NPS). Veel van deze drugs hebben een werking en samenstelling die niet onder te brengen is in een van de drie categorieën. Initieel werd dat opgelost door te werken met een vierde categorie: ‘andere’. Maar meer en meer drugs werden in die categorie geplaatst, waardoor men op zoek moest naar een permanente oplossing. In 2013 kwam in het Verenigd Koninkrijk ‘the drugwheel’ tot stand. Het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) vertaalde samen met het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (nu: Sciensano) eind 2016 ‘the drugwheel’ naar Belgische context. Begin 2018 kwam er een update van het Drugwiel, aangepast aan de nieuwe generieke wetgeving (waardoor bijna alle NPS in één keer illegaal werden gemaakt).

Wat?
Het Drugwiel bevat zeven categorieën van drugs: stimulantia, empathogenen, hallucinogenen, dissociatieven, cannabinoïden, opioïden en verdovende middelen. Het Drugwiel bestaat uit een binnen- en buitenring. De buitenring vermeldt die stoffen die illegaal zijn of waarvoor een voorschrift nodig is (aangeduid met een sterretje). In de binnenring staan de legale stoffen; zij zijn voorlopig niet opgenomen in de internationale VN-verdragen of in de Belgische drugwetten. Naast het Drugwiel bestaat er ook een effectenwiel dat per categorie een overzicht biedt van de meest voorkomende effecten.

drugwiel

Voor wie?

Het Drugwiel kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden: psycho-educatie, vormingen, presentaties en in hulpverleningscontext. Het Drugwiel is een model en heeft niet als bedoeling om iedere drug op de markt te vermelden. Ook de lijst van effecten is niet exhaustief. Het doel van het Drugwiel is om drugslandschap te vereenvoudigen, zeker na de komst van de NPS.

Uit de praktijk

Alwin Viaene, individueel begeleider in het dagcentrum Gent, gaf een woordje uitleg over het gebruik van het Drugwiel in deze ambulante werking. “Het Drugwiel wordt tijdens de individuele begeleiding vooral gebruikt om te kijken welke middelen een cliënt gebruikt, in welke categorie die producten thuishoren en welke effecten ze op hen hebben. Het merendeel van onze cliënten weet daar al heel veel over. Ze zijn eigenlijk expert over hun eigen gebruik. Aan de hand van het Drugwiel kunnen we wel extra informatie geven. Feiten die ze nog niet weten, bijvoorbeeld dat ketamine urineproblemen veroorzaakt, kunnen wel schadebeperkend werken. Ik gebruik het Drugwiel voornamelijk als aanloop om meer informatie te geven over thema’s zoals verslaving, gewenning en dopamine.”

Artikel geschreven op basis van informatie van thedrugswheel.com & vad.be

drugwieleffecten

Hier vindt u de afbeeldingen in een groter formaat terug: Het Drugwiel

14 mei 2019, Elke Vandoorne