Team preventie van De Sleutel is bezorgd over het cannabisgebruik bij jongeren

Met het nieuw vormingsaanbod “Cannabis, the wonder weed”? speelt Team preventie in op de nood aan kennis bij leerkrachten. Hiermee anticiperen ze ook op een recente maatschappelijke trend waarbij er steeds openlijker over cannabisgebruik wordt gesproken. De gevaren, zeker voor jongeren, mogen immers niet onderschat worden. Kom naar de workshop op 6 maart.

Team preventie ontwikkelde recent een vorming die specifiek gericht is op mensen die werken met jongeren binnen de setting onderwijs.  Het preventiewerk van De Sleutel wordt door de Vlaamse overheid erkend als Vlaamse organisatie met terreinwerking voor vaardigheidstraining rond preventie van middelengebruik in het onderwijs.

Waarom nemen leerkrachten deel aan de nieuwe workshop “Cannabis, the wonder weed”? 

  • “Ik hoor jongeren op de speelplaats praten over cannabis en denk dat ze joints als normaal en onschadelijk beschouwen.”
  • “We hebben een vermoeden van cannabisgebruik bij een leerling. Wat moeten we doen?”

De Sleutel zet hoog in op interactieve vormingen en kiest hier ook resoluut voor in het geval van het nieuwe aanbod ‘Cannabis, the wonder weed?’ 

giovanni Laleman tijdens vorming webGiovanni Laleman, trainer preventie: “We bevragen de leerkrachten, opvoeders en leerlingenbegeleiders tijdens de vorming via de smartphone met een interactieve quiz. Waaraan denk je als je het woord cannabis hoort? Rare geur, de plant, stinkt, softdrugs… Uit die verhalen komt sterk naar voor dat cannabis deel uitmaakt van het verhaal op school.”Jongeren vertellen openlijk over cannabis, CBD-shops zijn een nieuwe trend en hier en daar geven deze leerkrachten aan dat ze in contact komen met jongeren die regelmatig een joint roken. Het opzet van deze vorming is dan ook de kennis over cannabis verdiepen en de mensen handvatten geven om binnen hun school leerlingen sneller te helpen. Moeten we speekseltesten kopen of wat moeten we doen bij vermoeden van gebruik? Ook deze vraag brengt flink wat discussie teweeg.

Binnen de drughulpverlening van De Sleutel merken we duidelijk dat het cannabisgebruik hoog ligt en dat er gemiddeld 10 jaar verstrijkt tussen (intensief) gebruik en de 1ste behandeling. De kwetsbaarheid van jonge mensen gelinkt aan de ervaringen binnen onze settings zorgt ervoor dat we bezorgd zijn en als drughulpverlening toch duidelijk een signaal willen geven. Het debat rond legalisering kan de indruk wekken dat cannabisgebruik niet schadelijk is en net dat willen we nuanceren.

Preventietrainer Kelly Cathelijn: “Zeker voor jonge mensen is het beter om geen cannabis te gebruiken. Dat kwam duidelijk naar voor tijdens een interne piloottraining waarbij eveneens artsen  betrokken werden. Het is vanuit die bezorgdheid dat De Sleutel ook sterk wil inzetten op preventie.”

Het maatschappelijk debat moet zeker gevoerd worden en dat is een positieve trend maar laten we de kwetsbaarheid van jongeren niet vergeten, is zowat de kernboodschap.

Goede drugpreventie is nog steeds een mix van het corrigeren van een verkeerde beeldvorming, het geven van objectieve informatie én de leerlingen weerbaar maken door sterk in te zetten op het trainen van sociale vaardigheden.

Workshop op de planning

Via deze training wil De Sleutel binnen de setting onderwijs zijn stem laten horen specifiek over cannabis. Scholen met vragen rond dit aanbod kunnen contact opnemen met Team preventie. Het is ook mogelijk om deze vorming bij jou op school te laten doorgaan.Meer info via www.unplugged123.be of [email protected]