Nieuwe therapieruimte voor de Therapeutische Gemeenschap Gent

Op de campus Guislain in Gent heeft de Therapeutische Gemeenschap voor dubbeldiagnose Gent (TGG) bijna 20 jaar geleden zijn intrek genomen in de voormalige PVT-ruimte (*). Intussen is er heel veel veranderd. De gebouwen kregen een make over en stralen warmte en gezelligheid uit. Onlangs werd de therapieruimte vernieuwd. Vernieuwd is bijna oneerbiedig, want de ruimte kreeg een herbestemming, werd verplaatst en beantwoordt nu aan veel noden binnen de werking van TGG.

Voorheen was er een circulatieprobleem: je moest namelijk door deze ruimte om de slaapkamers te kunnen bereiken. Er werden vele plannen bedacht die niet uitgevoerd konden worden door de beschermde gevels en ramen. Er werd een oplossing gezocht die ook rekening houdt met de digitale evolutie, met geïntegreerde beamer en verduisteringsmogelijkheden. De nieuwe therapieruimte is te vinden waar voorheen de ontspanningsruimte was. De vroegere therapieruimte is nu de nieuwe fitnessruimte (zie ook foto’s). Ik ga in gesprek met 2 bewoners en met Marthe en Olaf van de staf. 

Wat doe je in deze therapieruimte?

Het is een veel gebruikte ruimte. TGG is opgebouwd als een groepsprogramma. Er gebeurt veel in groep: gespreksgroepen (psychotherapie, encountergroep, buitengroep), psycho-educatieve groepen (seminars en hervalpreventie), lichaamsgerichte groep (mind & body), formele informatie wordt hier gegeven aan de hele groep.

nieuwe ruimte web

De therapieruimte kan ook gebruikt worden om tot rust te komen, even weg van de drukte van de groep. Zo kan je er individueel relaxatie-oefeningen doen, een boekje lezen, … Je kan er pingpongen, schaken, … De staf gebruikt de ruimte als eetzaal. In coronatijden wordt deze ruimte gebruikt als extra bezoekruimte. Echt een polyvalente ruimte dus.

Wat gebeurde hier vroeger?

Vroeger was hier de ontspanning- en fitnessruimte. Er stond een zetel, fitnesstoestellen, een voetbaltafel en ook een biljart. Tijdens de pauzemomenten was dit het kloppende hart van de TGG, behalve op zonnige dagen, want dan genieten velen van de grote tuin.

De spanning die soms opgebouwd wordt door in groep te leven, door de gevoelens die weer boven komen, … kon hier omgezet en afgereageerd worden in gestructureerde ontladingsoefeningen.  Dit kan tijdens momenten die vastgelegd zijn doorheen de dag. 

“De nieuwe fitnessruimte op de nieuwe locatie is toegankelijker. Je komt er gewoon voorbij, het is uitnodigend”, zo vult bewoner J.R. aan.

ontspanningsruimte web

Wat is belangrijk aan werken in groep?

Een therapeutische gemeenschap is een groepsprogramma bij uitstek. Een van de pijlers is de peerwerking. Dit betekent dat iedereen verantwoordelijkheid draagt voor zichzelf en ook voor het welbevinden en vooruitgang van de medebewoners. Als peer merk je sneller op wat er speelt, je kan vanuit de eigen ervaring op een ander niveau ondersteunend zijn dan hulpverleners dit kunnen.  Peers delen do’s en don’ts met elkaar. Op die manier laat je gedeelde kennis in de weg naar herstel beter circuleren. Info van de oudere bewoners wordt doorgegeven aan de jongeren. Lang niet alles komt dus van de staf. Zij zijn expert op het vlak van verslaving. Een zegswijze in een TG is: “alleen jij kan het, maar je kan het niet alleen”.

Bewoner J.N. verwoordt het zo: “In groep leven in een TG-programma helpt je door dichter naar elkaar toe te groeien, je wordt gewezen op je blinde vlekken.  Je herkent je eigen valkuilen en sterktes door de verhalen van anderen.  Door te weten wat een struikelblok is voor een ander kan je een medebewoner beter vooruit helpen.  Vaak zie je het sneller bij een ander dan bij jezelf.”

cirkel stoelen web

“Je houdt elkaar een spiegel voor”, zegt bewoner J.R., “wat je zelf al leerde kan de ander vooruit helpen.  In groep leven of samen leven in het algemeen, maakt dat er frustraties kunnen ontstaan.  Door in groep aan die frustraties te werken, leer je hoe je dat op een veilige manier kan doen.  Je leert dat je gevoel er mag zijn en hoe je kan spreken over waar je last van hebt.  Ik merk ook dat ik beter in het gevoel kan komen van de ander.  Vroeger duwde ik alle gevoelens weg door gebruik.”

Heb je een anekdote of een fijne herinnering aan een groepsgebeuren in deze ruimte?

Olaf denkt terug aan een online-event in de therapie ruimte. “Door corona kon een event niet in het echt doorgaan en organiseerden we een “live stream” in de therapieruimte. Staflid-stagiair  Laura had aan een project gewerkt rond verenigingen: “haar opdracht was: hoe krijg je buiten binnen en hoe kan je buiten laten resoneren met binnen?”. Tijdens die livestream stelden verschillende vertegenwoordigers van verenigingen en vrijetijdsorganisaties zichzelf en hun werking voor.  Op die manier konden we het aanbod verruimen: van wat je zou kunnen doen, een stapje in de richting van hoe vind je wat je leuk vindt?  Het project werkte bovendien in 2 richtingen: enerzijds contact en mogelijkheden aanbieden aan de bewoners en anderzijds verenigingen informeren over onze werking en visie naar gebruik. Intussen zijn een aantal bewoners aan de slag bij Wisper en waren er ook geïnteresseerden voor rugby.”

 “Ik denk aan een oefening in Mind & Body.  De oefening startte met veel weerstand.  Ze hadden er geen zin in, het voelde niet goed.  Gaandeweg ging iedereen op in de oefening.  Er ontstond een dance battle met coole breakdance moves.“ Marthe glundert terwijl ze dit vertelt en is nog steeds onder de indruk van wat de bewoners allemaal kunnen en hoe krachtig de dynamiek van de groep is.

“In de lichaamsgerichte groep “Mind & Body” merk ik vaak dat ik uit mijn comfortzone moet komen.  Ik voel dat ik op deze manier groei in mijn zelfvertrouwen.  Ik krijg ook respect van anderen zonder dat ik stoer moet doen.” J.R.

“Ik herinner me een keer dat we karaoke deden. Zowel bewoners als stafleden hebben gezongen en het beste van zichzelf gegeven.  Dat was een fijn moment.” J.N.

“Ik volg danslessen. Door corona gaan die nu online door.  Ik kan die lessen nu volgen via een groot scherm, in de therapieruimte. Het voelt bijna echt. Dat is wel fijn.” J.R.

Els Vanneste (mei 2021)

logo cera 

Sterke punten aan deze ruimte

Mooi, zen, warme vloer, gezellige ruimte.

Verduistering is mogelijk, multifunctioneel.

Lichtinval, mooi uitzicht naar de pony’s en looppiste

De ruimte is afgezonderd, het is geen doorgangsruimte meer!

Wegneembare tafels en stoelen

nieuwe ruimte leeg web 

Met dank aan onze donateurs en Cera

 

De realisatie van de nieuwe therapieruimte was een werk van lange adem omdat de infrastructuur in de therapeutische gemeenschap ingrijpend diende te worden aangepast. Diverse projectaanvragen werden ingediend om de investering te kunnen financieren. Dankzij de steun via onze donateurs geraakte de financiering rond. Aanvullend konden we ook rekenen op steun vanwege Cera.

Afdelingshoofd Griet Coghe: “Na ons transitieproject in 2018 waarbij we op zoek gingen naar een manier om onze behandeling aan te passen aan de heel specifieke zorgnoden en behandeldoelstellingen van onze cliënten, beslisten we als team om meer in te zetten op non-verbale methodieken en op lichaamswerk. Onze therapieruimte was vroeger een relatief beperkte kale ruimte zonder faciliteiten. Om dat lichaamswerk te integreren in de therapie moesten er aanpassingen gebeuren aan de infrastructuur.”

De nieuwe therapieruimte biedt meer kansen om met deze non-verbale en lichaamsgerichte therapievorm aan de slag te gaan. Aanleiding van dit project o.m. is de toename van psychiatrische problematiek en van zorgzwaarte in de Therapeutische gemeenschap voor dubbeldiagnose Gent.

De middelen van Cera werden aangewend voor het ontwikkelen van non-verbale technieken en lichaamswerk. Het aangekochte materiaal wordt nu ingezet in de therapie “Mind & body”. Yogamatten worden gebruikt zowel voor relaxatie als voor eilanden van rust. Er werd ook een set van popjes en symbolen aangekocht om non-verbaal aan de slag te gaan in psychotherapie, zowel individueel als in groep. Er werd tevens geïnvesteerd in de aankoop van gespecialiseerde literatuur als achtergrond om onze methodiek ontwikkeling professioneel uit te bouwen.