Welzijn op het werk: in gesprek met een collega

Er werden binnen De Sleutel tussen december 2020 en januari 2021 drie welzijnsbevragingen georganiseerd: één rond welzijnsbeleid, één rond welzijn bij leidinggevenden en één rond welzijn bij medewerkers. We gingen in gesprek met Sarah Vanden Bergh (30), onthaalmedewerkster en administratieve-logistieke ondersteuner in Dagcentrum Antwerpen. Wat is dat voor haar, welzijn op het werk en welke zaken bevorderen of belemmeren het?

Voor ze in De Sleutel kwam, werkte Sarah o.m. als animator in een rusthuis en als dramatherapeut in de psychiatrie. Ze was, tot corona om de hoek kwam loeren, ook in bijberoep actief in het theaterwezen. Sarah is gelukkig in haar huidige job, maar was wel ongelukkig in vorige functies. Ze spreekt dus uit ervaring als ze zegt dat ze weet hoe belangrijk het is om je goed te voelen op je werk. Toen ze koos voor deze bureaujob vreesde ze dat dit misschien niets voor haar zou zijn, maar dat bleek anders uit te draaien. Ze noemt het zelf de beste beslissing in haar leven. “Onthaalmedewerker zijn is een hele leuke functie. Je job graag doen, geeft je rust, je geniet zoveel meer van al hetgeen ernaast, in je privéleven.” Haar huidige job toont dat ze ook andere talenten heeft. Plannen en organiseren bijvoorbeeld, terwijl ze daar op voorhand nooit had over nagedacht, maar: “Het is niet omdat je ergens goed in bent, dat je het persé graag doet.

Welzijn op het werk formuleert Sarah als “je fysiek en mentaal goed voelen op het werk”. Het fysieke aspect zijn de kleine dingen: een laptopverhoger, nieuwe bureaustoelen, hoge bureaus waaraan je zowel kan zitten als staan,… Er wordt in de afdeling steeds naar haalbare oplossingen gezocht op dat vlak. Het mentale aspect is crucialer voor haar. Dat heeft te maken met de sfeer tussen collega’s, de humor die aanwezig is en band die je met elkaar hebt. “Dat je gezien wordt als de mens die je bent”. Het gevoel hebben dat je bij mensen terecht kan is voor haar het allerbelangrijkste. Ze vindt het ook aangenaam om in een relatief klein team te werken waardoor je elkaar beter kent en meer ondersteuning biedt, ook bij mindere momenten. “De recente veiligheidsrondgang bijvoorbeeld was stresserend en de spontane hulp die collega’s aanboden was erg fijn.” Ook banale dingen dragen bij. Een rijmpje neerschrijven op de servetten bij de koffiekan bijvoorbeeld, of een mailtje met de boodschap: Je bent top, wat zou ik zonder jou doen? Die appreciatie motiveert haar om ook zelf zaken te ondernemen die het teamgevoel versterken.

Onthaalmedewerkers worden in het dagcentrum betrokken bij bepaalde beslissingen. “Op een teamdag betrekken ze ons echt en dat is heel fijn. Ze zouden dat in principe kunnen overlaten aan de begeleiders.” Sarah heeft een zekere autonomie in haar werk en dit draagt bij tot haar welbevinden op het werk. “Ik vind het fijn dat ik in zekere mate mijn taken zelf kan plannen.” We hebben het in ons gesprek ook over de work-life balance. Ze is heel blij dat haar uurrooster goed aansluit bij dingen die ze doet in haar privéleven. Ook het feit dat ze haar job na de uren kan loslaten draagt volgens haar bij.

foto sarah 1

 

Onthaalmedewerkster Sarah vertelt dat de coronapandemie er wel op ingehakt heeft. “Veel contact met collega’s verdween en organisatorisch was het moeilijk.”

 

 

De coronapandemie heeft er wel ingehakt. “Veel contact met collega’s verdween en organisatorisch was het –zeker in het begin- soms echt moeilijk.” Ook bepaalde transities, zoals Obasi (*), zorgen soms voor frustraties maar ze gaat er wel goed mee om, zegt ze zelf. Ook de caseload is een thema dat voor spanningen zorgt. “De druk bij de begeleiders ligt heel hoog. Ik ben blij dat ik uiteindelijk een andere functie heb gekozen.”

Het onthaal is de plaats waar cliënten zich aanmelden, maar ook waar collega-begeleiders ventileren of blijven hangen als cliënten niet komen opdagen. “Ik zeg altijd dat ik de begeleider van de begeleiders ben.” Soms is het luisteren naar collega’s wat vermoeiend in combinatie met een drukke onthaaldag. Hoe ervaart ze dan de werkdruk? Er is zeker genoeg werk, maar ze denkt ook dat het hier en daar wat efficiënter kan. “Ons werk is nooit gedaan, maar ik ervaar dat niet persé als een grote druk. Het feit dat ik bepaalde dingen, zoals complexe vragen van mutualiteiten, kan doorsturen naar mijn collega zorgt ervoor dat ik minder stress ervaar, alhoewel ik dat wel graag zou kunnen beantwoorden, op termijn.”. Sarah heeft er vertrouwen in: “hoe langer we samenwerken hoe meer we op elkaar afgestemd zijn.”

Sarah is blij met de verantwoordelijkheden die ze momenteel heeft en het feit dat ze 4/5 werkt, verschaft voldoende werkzekerheid maar ook rust waardoor ze meer kan genieten van haar vrije tijd. Een mooie work-life balance.

 

Opgetekend door Giovanni Laleman (mei 2021)

 

Aanverwante info 

Onze temperatuur gemeten: resultaten van een PROSE medewerkersbevraging (lees hier)

(*) Obasi: platform voor digitaal patiëntendossier in De Sleutel