Een dag van een bewoner in Therapeutische Gemeenschap (TG) in Merelbeke

Hoe ziet een doorsnee dag van een bewoner in opname er uit en waar zijn ze zoal mee bezig? We gaan in gesprek met John (40j)*. John is papa van 2 zoontjes. Tim (15j) ziet hij regelmatig. Nick (10j) ziet hij momenteel niet. Intussen is er wel al contact via brieven en kaartjes, dankzij het overleg met de familiewerkster. John is kok en had een eigen beenhouwerij-traiteurzaak.

John begon zijn TG-programma 4,5m geleden in Merelbeke. Deze week is John opjutter van de groep. Dat betekent dat hij de rechterhand is van de Co (1). In die rol volgt hij veel zaken open rond orde en netheid, stiptheid en correct gedrag. John heeft hier al veel geleerd. Voor de opname was John actief als zelfstandige, hij was gewoon om zijn medewerkers op een zeer dominante en krachtige manier aan te spreken. John leerde hier mensen op een fijnere manier mensen aanspreken. Hij heeft ervaren dat de wijze waarop je in contact gaat of zaken  opvolgt een groot effect hebben op hoe er op hem gereageerd wordt. Het bepaalt ook sterk de sfeer in huis.

Maandag 2 augustus 2021

7u00  Opstaan en klaarmaken voor de dag. “Ik neem een douche voor een frisse start. Dit maakt deel uit van wat we “de basis” noemen. Werk maken van je persoonlijke hygiëne, je kamer, kast en bed netjes achterlaten.” 

7u30 Ontbijt. “Het is mijn taak om aan te geven of iedereen mag gaan zitten, wie naar het buffet kan en om te starten met de maaltijd. Als de ontbijttijd rond is, geef ik aan de groep een signaal dat het tijd is om af te ruimen.

Hier is veel structuur aanwezig op verschillende vlakken (dagindeling, taken, hoe reageer je naar elkaar). Ik leer hier vooral doordat we spiegels zijn voor elkaar: gedrag dat je zelf stelt (dat niet helemaal volgens de regels is), merk je op bij anderen. Dan is het punt om de ander daar op een fijne manier op aan te spreken en niet een oogje dicht te knijpen.  Anders gaat de ander in krediet staan bij mij, leidt dat er toe dat de ander mij niet meer kan aanspreken en dan gaat de boel hier vierkant draaien.  Ik leer nog elke dag bij van hoe ik, wat ik zeg, kan aanpassen volgens wie ik voor mij heb.  Vroeger riep ik tegen iedereen even hard, maar dat werkt niet.

Afbeelding1TGM John: ”In de encountergroep staan we uitgebreid stil bij gevoelens en frustraties”

8u00 Pauze en medicatie. “Ik check of het huis, de kamers en de douches er netjes bij liggen.”

8u25 Ochtendvergadering. “Dit heeft als bedoeling om een energetische start van de dag te maken.  Iemand staat stil bij de filosofie van de TG en koppelt dat aan een eigen ervaring. Iemand vertelt iets over wat hij gelezen heeft in de krant.”

“Ik vertel aan de groep over mijn weekend, over mijn bezoek aan mijn ouders op zaterdag. Mijn oudste zoon woont daar als pleegkind terwijl ik hier in opname ben. We zijn samen gaan zwemmen. Ik liet aan mijn mama de testresultaten zien en kon op die manier praten over hoe mijn verslaving eigenlijk in elkaar zit. Eerst wou ik die bundel opsturen. Ik ben toch blij dat ik dit persoonlijk heb uitgelegd. Die zaterdag was heerlijke quality-time. Ik had het erg moeilijk om terug te keren. Ik weet dat jongere bewoners (die hier nog niet zo lang zijn) misschien niet alles kunnen begrijpen omdat zij die test (2) nog niet ingevuld hebben, maar mijn verhaal kan inspirerend en hoopgevend zijn. Er zijn veel kansen in het programma naar herstel in het contact en vertrouwen met je familie.”

9u Aan De Slag. “Elke bewoner neemt taken in huis op. De ene week zit je in de keukenploeg, de ander week kan dat administratie, huishouden of constructie zijn. Als opjutter volgt ik alles op en overleg ik met de bewonersverantwoordelijke en de staf rond wat er aan de groep moet doorgegeven worden.”

10u Encountergroep. “Dit is een ontmoetingsgroep met alle bewoners. Als je in een huis woont met zoveel mensen die elk hun problemen meebrengen kan het niet anders dat er van alles gebeurt. In deze groep is het de bedoeling om stil te staan bij gevoelens: spanningen, frustraties en positieve gevoelens. In deze groep kan ik nog veel leren. Ik heb jarenlang mijn gevoelens opgekropt en verdoofd door drugs. Nu wil ik leren om mijn gevoelens toe te laten in de plaats van ze af te blokken. Patrick (*) geeft aan dat hij inzit met mij. Ik had een natuurdrankje geproefd die bij mij de gedachte aan rosé champagne opriep. Hij weet dat ik het daar moeilijk mee heb. Terwijl Patrick dit vertelde kreeg hij tranen in zijn ogen. Ik kan daar niet goed tegen. Hij raakte mij, en ik voel de neiging om dit weg te duwen. Het lukt me amper om mijn tranen binnen te houden. Nu denk ik, verdorie, ik wil het net leren toelaten. Ik heb nog werk te doen om me kwetsbaar te durven opstellen.”

11u30 pauze

12u15 middagmaal

13u00 Module groep. “In deze groep zitten we met 5. We vertellen elkaar met welke thema’s we bezig zijn. Door scores te geven (van 1 tot 10) geef je je eigen evolutie weer op de verschillende levensdomeinen.
Vandaag vertelde ik over hoe ik met mijn alcoholgebruik mijn en cocaïnegebruik verstopte. Hoe ik dit nodig had om te ontsnappen aan de stress van alledag. Ik krijg feedback van jongere bewoners dat het sterk is dat ik mezelf laat kennen, dat ik me niet moet schamen, dat het wel zware feiten zijn. Ik moet bedenken hoe ik hier later mee om zal gaan. Ga ik ooit nog alcohol drinken of laat ik dit ook volledig los, daar zit nog wat twijfel. 
Ik ben sterk in feedback geven aan anderen. De verhalen van anderen zijn spiegels voor mij.  Daardoor leer ik heel veel. Feedback krijgen en niet afblokken is erg lastig. Ik kan er wel veel van leren en groeien.”

cikel tgm web

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leuze van John is “zeg nooit nooit”.  Als hij nu kijkt wat hij al bereikt heeft staat hij verstelt. “Ik dacht toen ik in de gevangenis zat, dat ik zaken nooit meer zou kunnen herstellen, maar dat is wel mogelijk!”

 

14u30 Pauze

14u45 Aan De Slag. “Terwijl elke bewoner taken uitvoert, volg ik de zaken op die ik van de bewonersverantwoordelijke doorkrijg. Ik controleer of taken uitgevoerd zijn, of lijsten volledig zijn, ik geef feedback aan verschillende bewoners.”

18u Avondmaal

18u45 Aan De Slag. “Terwijl de bewoners de taken van de dag afronden heb ik samen met de Co en de V’s overleg.  De Co geeft de feedback van de staf en luistert naar de evaluatie van de V’s.  Er worden situaties besproken. Er wordt naar ieders mening geluisterd en samen een besluit genomen. Er wordt afgesproken wie wat verder gaat opvolgen. De Co geeft ook mee dat de weekend evaluatie van een ploeg ontbrak. Er wordt afgesproken wanneer die klaar moet zijn. Verzoeken (3) worden teruggegeven.”

20u Persoonlijke tijd. “Dit is het moment om je eigen zaken op te volgen, te ontspannen, te sporten enz.  Als opjutter moet ik eerst de verschillende verzoeken nakijken”.

22u Medicatie en mogelijkheid om te gaan slapen. “Ik ben klaar met alle taken die ik had. Het was een stevig gevulde dag. Ik ben content van de dag.”

23u Einde van de dag. 

 

 

Els Vanneste (augustus 2021)

 

*Om de privacy van onze cliënten te beschermen gebruiken we een fictieve namen.

 Aanverwante info:

Groepswerk in de kijker: een dag in de Therapeutische Gemeenschap in Merelbeke (klik hier)
Meer info over de werking van  Therapeutische Gemeenschap in Merelbeke (klik hier)[1] De Co is de bewonersverantwoordelijke of coördinator van de groep.  Dit is een taak die beurtelings door een bewoner wordt opgenomen.  De Co gaat in overleg met de staf en stuurt de groep aan. De bewoners worden in 4 subgroepen ingedeeld (keuken, administratie, constructie en huishouden) en voor elke groep is een bewoner verantwoordelijk, die wordt de V van die groep genoemd.

[2] Young Schema Questionaire: Valkuilenvragenlijst rond disfunctionele gedragspatronen en emotioneel werk.

[3] Verzoeken zijn aanvragen om ergens naar toe te gaan, aan te kopen, … dit wordt volgens een bepaalde structuur opgesteld en afgegeven aan de V van de ploeg.  De V controleert het verzoek en kan het goed of afkeuren, de opjutter en de Co doen dit ook.  Het verzoek met de feedback wordt aan de staf doorgegeven. De staf controleert het verzoek kan dit vervolgens definitief goed of afkeuren.

 

 

John begon zijn TG-programma 4,5m geleden in Merelbeke. Deze week is John opjutter van de groep. Dat betekent dat hij de rechterhand is van de Co[1]. In die rol volgt hij veel zaken open rond orde en netheid, stiptheid en correct gedrag. John heeft hier al veel geleerd. Voor de opname was John actief als zelfstandige, hij was gewoon om zijn medewerkers op een zeer dominante en krachtige manier aan te spreken. John leerde hier mensen op een fijnere manier mensen aanspreken. Hij heeft ervaren dat de wijze waarop je in contact gaat of zaken  opvolgt een groot effect hebben op hoe er op hem gereageerd wordt. Het bepaalt ook sterk de sfeer in huis.

Maandag 2 augustus 2021

7u00 Opstaan en klaarmaken voor de dag. “Ik neem een douche voor een frisse start. Dit maakt deel uit van wat we “de basis” noemen. Werk maken van je persoonlijke hygiëne, je kamer, kast en bed netjes achterlaten.” 

7u30 Ontbijt. “Het is mijn taak om aan te geven of iedereen mag gaan zitten, wie naar het buffet kan en om te starten met de maaltijd. Als de ontbijttijd rond is, geef ik aan de groep een signaal dat het tijd is om af te ruimen.

Hier is veel structuur aanwezig op verschillende vlakken (dagindeling, taken, hoe reageer je naar elkaar). Ik leer hier vooral doordat we spiegels zijn voor elkaar: gedrag dat je zelf stelt (dat niet helemaal volgens de regels is), merk je op bij anderen. Dan is het punt om de ander daar op een fijne manier op aan te spreken en niet een oogje dicht te knijpen.  Anders gaat de ander in krediet staan bij mij, leidt dat er toe dat de ander mij niet meer kan aanspreken en dan gaat de boel hier vierkant draaien.  Ik leer nog elke dag bij van hoe ik, wat ik zeg, kan aanpassen volgens wie ik voor mij heb.  Vroeger riep ik tegen iedereen even hard, maar dat werkt niet.

8u00 Pauze en medicatie. “Ik check of het huis, de kamers en de douches er netjes bij liggen.”

8u25 Ochtendvergadering. “Dit heeft als bedoeling om een energetische start van de dag te maken.  Iemand staat stil bij de filosofie van de TG en koppelt dat aan een eigen ervaring. Iemand vertelt iets over wat hij gelezen heeft in de krant.”

Ik vertel aan de groep over mijn weekend, over mijn bezoek aan mijn ouders op zaterdag. Mijn oudste zoon woont daar als pleegkind terwijl ik hier in opname ben. We zijn samen gaan zwemmen. Ik liet aan mijn mama de testresultaten zien en kon op die manier praten over hoe mijn verslaving eigenlijk in elkaar zit. Eerst wou ik die bundel opsturen. Ik ben toch blij dat ik dit persoonlijk heb uitgelegd. Die zaterdag was heerlijke quality-time. Ik had het erg moeilijk om terug te keren.[1] De Co is de bewonersverantwoordelijke of coördinator van de groep.  Dit is een taak die beurtelings door een bewoner wordt opgenomen.  De Co gaat in overleg met de staf en stuurt de groep aan. De bewoners worden in 4 subgroepen ingedeeld (keuken, administratie, constructie en huishouden) en voor elke groep is een bewoner verantwoordelijk, die wordt de V van die groep genoemd.