De Sleutel opent nieuw Ambulant Centrum voor gebruikers van illegale drugs te Eeklo

Sinds begin februari is er nieuw ambulant aanspreekpunt in Eeklo: ambulant centrum Meetjesland is een antenne van het centrum van De Sleutel te Gent.

VoordeurTot voor kort moesten mensen met een verslavingsproblematiek en wonend in het Meetjesland een behoorlijke afstand afleggen op zoek naar ambulante hulp. De verplaatsing naar hulpverleningscentra in Gent of Brugge was niet voor iedereen even evident en deed vele hulpvragers afhaken.

Vanuit de vraag naar vlot toegankelijke en lokaal ingebedde verslavingszorg ging het stadsbestuur van Eeklo in gesprek met De Sleutel. Dat resulteert nu, mede onder impuls van Minister Wouter Beke (CD&V), in de opening van een ambulant centrum in de Kaaistraat 34 te Eeklo. Dat centrum moet het aanhaken met de drughulpverlening gemakkelijker maken voor bewoners van het Meetjesland.

VergaderruimteDe Sleutel, die zich situeert onder de koepel van de Broeders Van Liefde, zet al lang in op drughulpverlening in Vlaanderen. De Sleutel voorziet in een ruim aanbod van zowel preventie als crisisopvang en ambulante dan wel residentiële hulpverlening.

Het Ambulant Centrum Meetjesland functioneert als antennepunt vanuit het ambulant centrum te Gent. Het centrum wil zich op de kaart zetten als laagdrempelige ingangspoort voor personen met een aan illegale middelen gerelateerde problematiek. Na een oriënterende zorgnoodbepaling kunnen cliënten er terecht bij psychologen, sociale werkers en een arts. Daar wordt meer dan enkel het gebruik besproken. Vaak is dit immers verweven met andere leefgebieden. Samen wordt er gebouwd aan het behoud of herstel van lichamelijke en geestelijke gezondheid, familiale en sociale relaties, vertrouwen in het eigen kunnen en (levens)keuzes. Binnen het centrum gaat ook specifieke aandacht uit naar de context van de cliënt.

Denk je dat dit iets voor jou zou kunnen zijn, of voor iemand uit je omgeving, aarzel dan niet contact op te nemen. Ook voor meer informatie kan het centrum gecontacteerd worden. Dat kan telefonisch op het nummer 09 234 38 33 of via het online aanmeldingsformulier op deze website (kies voor ambulant centrum Gent).

Er wordt gewerkt op afspraak, telefonisch bereikbaar via 09 234 38 33 op volgende momenten 

Ma:  10u30-12u30 en 13u-21u
Di:      9u00-12u30 en 13u-17u
Woe: 9u00-12u30 en 13u-17u
Do:    9u00-12u30 en 13u-17u
Vrij:    9u00-12u30 en 13u-15u

 

Groene kamer 2