Onderzoek naar herstel van verslaving: anonieme deelnemers voor bevraging gezocht

Had jij problemen met alcohol en/of drugs, heb je je leven veranderd en heb je ervaringen die je wilt delen? Of ken je mensen die hierbij zouden kunnen helpen?

De onderzoeksgroep Herstel & Verslaving, onderdeel van de vakgroep Orthopedagogiek – UGent, voert onderzoek naar diverse ondersteuningsvormen om herstel te bevorderen bij jongeren en volwassenen met een verslaving of andere vorm van psychische kwetsbaarheid. Hierbij vinden ze het erg belangrijk om de stem van personen met een verslaving of van personen in herstel hoorbaar te maken en om ondersteuning en hulpverlening te ontwikkelen die maximaal bijdragen tot hun kwaliteit van leven.

Het lopende onderzoek richt zich naar personen die een probleem met alcohol en/of drugs hadden en die hun leven volledig over een andere boek konden gooien en minstens 3 maand in herstel zijn. De onderzoeksgroep doet een oproep om die ervaringen te delen via een anonieme bevraging.

De Universiteit Gent organiseert dit grootschalig onderzoek om zoveel mogelijk te weten te komen over herstel van een verslaving. Bedoeling is om dan ervaringen en inzichten van lotgenoten in de toekomst anderen met een verslaving te kunnen helpen om beter en sneller tot herstel te komen.

https://www.herstel-verslaving.be/nl/vragenlijst

Na een tussentijdse evaluatie van de antwoorden van de eerste 224 deelnemers kwam de onderzoeksgroep tot een aantal opvallende conclusies.

  • Een vijfde van de deelnemers hun leven veranderde zonder gebruik te maken van een behandelingstraject (residentieel, ambulant of zelfhulp)? Deze groep scoort iets lager op de ‘Severity of Dependence Scale’, wat wijst op minder psychische afhankelijkheid.
  • Meer dan de helft van de deelnemers aangaf dat alcohol het grootste probleem vormde? Voor 36 procent was dat illegale drugs en voor 4 procent medicatie. 
  • De deelnemers sterk groeiden op verschillende levensdomeinen, zoals hun lichamelijke en geestelijke gezondheid, juridische, financiële en sociale situatie?

Het onderzoek loopt nog steeds en deelnemen kan via deze link. Tot eind oktober maken deelnemers bovendien kans om een fotoboek ‘Recovery Pathways‘ te winnen.