Je kan als volwassene terecht voor een opname in het kortdurende Detox & Oriëntatiecentrum in Wondelgem.
Je kan ook terecht in één van onze Therapeutische Gemeenschappen te Gent. Dit zijn langduriger programma’s.

Contacteer het opnameteam

• Telefonisch via 09 360 62 29
• Per mail via [email protected]
• Via het online aanmeldingsformulier op deze website

Wanneer?
Maandag – vrijdag: 09u00 tot 13u

Deze filmische getuigenis kwam tot stand in het kader van de Te Gek!? campagne rond het thema verslaving. Dank aan Eric om dit verhaal te delen. Dank om ons inkijk te geven waar “stigma” als struikelblok op de weg naar herstel ook vandaag nog meespeelt

Ombudsdient

De hulpverleners in onze centra zijn gebonden aan het beroepsgeheim

In alle centra is een ombudsdienst beschikbaar waar cliënten met mogelijke klachten terechtkunnen.

Contactinfo residentiële centra

meer info over de ombudsfunctie

In de brochure Wet “Rechten van de patiënt”  wordt door de federale overheid een goed overzicht gegeven van de verschillende patiëntenrechten.