Wat mag je verwachten?

Een opname in het Detox- en Oriëntatiecentrum (DOC) is residentieel: je blijft een hele periode in het DOC.

 • Er zijn geen drugs.
 • Er zijn strikte en duidelijke regels.
 • De dagen hebben een vaste structuur.
  • Je eet op vaste tijden. Je leert gezond eten.
  • Je doet allerlei activiteiten, zoals gesprekken in groep, sport
  • Je beweegt meer.
  • Je gaat op vaste tijden slapen.

Met welke problemen kan je terecht in het DOC?

 • Je hebt een probleem met drugs en je wil ontwennen.
 • Je hebt al hulp gehad. Maar je raakt niet af van je verslaving.
 • Je bent in begeleiding. Je begeleider heeft je doorverwezen om te ontwennen op een veilige plek zonder drugs.
 • Je bent in begeleiding. Je begeleider heeft je doorverwezen voor meer info over je situatie.
 • Je bent in begeleiding. Je begeleider heeft je doorverwezen voor info en advies.
 • Je hebt problemen met drugs en je hebt nog andere verslavingen. Bijvoorbeeld gokken. Dan kunnen we je daar ook bij helpen.
 • Je hebt een probleem met (voorgeschreven) zware pijnstillers zoals… (nog aan te vullen)

Met welke problemen kunnen we je niet helpen?

Heb je geen probleem met illegale drugs?
Heb je wel een andere verslaving, bijvoorbeeld gokken, alcohol, tabak of benzodiazepines? Dan kan je terecht bij een centrum geestelijke gezondheidszorg (CGG) in je buurt

Hoe meld je je aan in het DOC?

Bel naar ons opnameteam op 09 360 62 29.
Dat kan iedere werkdag tussen 9 uur en 13 uur.

Of ga naar het online formulier op deze website Meld je aan.

1. Meld je jezelf aan?

We nodigen je uit voor een eerste kennismaking in een van onze centra in jouw buurt.        

Wat gebeurt er op de eerste afspraak?

 • Je praat met een van onze medewerkers.
  • Waarom meld je je aan?
  • Waarom wil je opgenomen worden?
  • Wat is je probleem?
 • Meestal maken we daarna nog enkele afspraken met jou.
  Zo kunnen we jouw situatie goed begrijpen.
  We leren elkaar ook beter kennen en vertrouwen.
 • Als het nodig is, maken we ook een afspraak met de dokter.

Wat gebeurt er na die eerste afspraken?

We bespreken jouw aanmelding met het hele team.
We bekijken wat de beste aanpak is voor jou:

 • Laat je je opnemen in ons centrum?
 • Kom je naar het centrum voor enkele gesprekken, en zonder opname?
 • Verwijzen we je door naar een andere organisatie?

2. Heeft iemand je doorverwezen, bv de dokter, of een medewerker van de Sleutel?

We praten met jou en met de persoon die je doorverwees:

 • Waarom nemen we je op? Wat is het doel van je opname?
 • Wanneer nemen we je op? Wat is de planning?

Hoe ziet je opname eruit?

Er zijn drie modules. Welke module past het best bij jou? We overleggen samen met jou en eventueel met de verwijzer.

Module 1: Ontwenning en stabilisatie

We helpen je fysiek te ontwennen.

 • Je verblijft dag en nacht in het DOC.
 • Je krijgt medische begeleiding. We helpen je veilig en comfortabel te ontwennen.
 • Je krijgt de medicatie die je nodig hebt. We zoeken naar de juiste dosis.
 • Ben je genoeg op je gemak? Dan kunnen we ook je andere problemen aanpakken.
 • Je blijft in het DOC tot je situatie stabiel is of tot je ontwend bent. Je dokter bespreekt dat met jou.

Module 2: Beeldvorming

We verzamelen info over je probleem, je situatie, je noden. Welke zorg heb je nodig?
We willen je zo goed mogelijk helpen. Daarom hebben we een goed beeld nodig van jou en je verslaving, je problemen.

Beeldvorming op vraag van een andere hulpverlener, een verwijzer

 • Ben je al in behandeling, bij een psychiater, een CGG of een andere organisatie?
  Maar ben je niet opgenomen in het DOC?
  Je psychiater, dokter of begeleider of hulpverlener kan ons info vragen.
  Zo kan die jouw behandeling verbeteren.
 • Wat kunnen ze ons vragen?
  • Hoe functioneer jij in het DOC?
  • Hoe functioneer je als je geen drugs hebt gebruikt?
  • Wat is je IQ? Wat is je persoonlijkheid?
 • Wij geven antwoord op de vragen van je verwijzer. We geven geen advies.
 • Hebben we een antwoord op de vragen? Dan is deze module gedaan.
 • Je psychiater, dokter of hulpverlener blijft jou dus verder behandelen.
  Die kan nog extra vragen stellen. Of die kan vragen om een ‘indicatiestelling’ (IST) op te starten.
  Dat zijn extra gesprekken en observaties. Na dat IST kunnen we wel advies geven.

Beeldvorming binnen het DOC

Ben je in behandeling in het DOC? En ben je opgenomen in het DOC?
Je begeleiders verzamelen voortdurend info over je situatie, je probleem en je noden. Is je behandeling in het DOC klaar? Kan je het DOC verlaten?
Dan kunnen jij en je verwijzers weer verder werken met die info.

Module 3: Oriëntatie en advies

In deze module helpen we je te ontwennen. En we zoeken samen met jou naar een oplossing voor je problemen.

 • We verzamelen info over je probleem, je situatie, je noden.
 • Welke zorg heb je nodig als je het DOC verlaat?
 • We geven advies.
 • We helpen je om die zorg te regelen.
  We helpen je bijvoorbeeld met aanmelden, of we regelen je intake.

Hoelang duurt je opname?

 • Ben je opgenomen om te ontwennen?
  Dan hangt dat af van het advies van je dokter.
  De dokter bespreekt dat samen met jou: ben je ontwend? Ben je genoeg gestabiliseerd?
 • Ben je opgenomen voor info over je situatie, advies of oriëntatie?
  Dan blijf je ongeveer zes weken in het DOC.

Hoeveel kost je opname

Een opname kost 232,30 euro per dag.
Ben je lid van een mutualiteit?
Dan betaalt je mutualiteit een groot deel van de kosten.

Hoeveel betaal je zelf? (het ‘remgeld’)

 • Normaal remgeld

Dag 1:                           42,58 euro
Vanaf dag 2 :               15,31 euro per dag

 • Laag remgeld

Dag 1:                           32,71 euro
Vanaf dag 2 :               5,44 euro per dag

Wanneer heb je recht op het lage remgeld?

 • Je bent nog ten laste van je ouders.
 • Je bent langer dan één jaar werkloos. En je bent gezinshoofd of alleenstaand.

Vraag meer info aan onze Sociale Dienst.

 • Extra laag remgeld

       Vanaf dag 1 tot einde opname:         5,44 euro per dag

Wanneer heb je recht op het extra lage remgeld?

 • Je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming.
 • Je hebt een WIGW-kaart voor weduwen, mensen met een beperking, mensen die met pensioen zijn of wezen.
  Vraag meer info aan onze Sociale Dienst.

Praktisch

Detox & Oriëntatiecentrum Wondelgem (DOC voorheen CIC)

 • Adres Botestraat 102
 • Gemeente Wondelgem 9032
 • Afdelingshoofd Wim Vens
 • Klinisch coördinator Elien Pype
 • Telefoon 09 231 54 45
Routebeschrijving (klik hier)

OMBUDSDIENST

De hulpverleners in onze centra zijn gebonden aan het beroepsgeheim

In alle centra is een ombudsdienst beschikbaar waar cliënten met mogelijke klachten terechtkunnen.

Contactinfo residentiële centra

meer info over de ombudsfunctie

In de brochure Wet “Rechten van de patiënt”  wordt door de federale overheid een goed overzicht gegeven van de verschillende patiëntenrechten.