WAT MAG JE VERWACHTEN?

In het therapeutische programma leef je samen met andere bewoners, zijn er veel therapiemomenten, oefen je in een cleane levensstijl en werk je toe naar opleiding of naar werk.

De keuze voor een langdurige opname in een therapeutische gemeenschap (TG) is nooit gemakkelijk, maar voor velen nodig om te herstellen van een verslaving. Een jarenlange verslaving aanpakken is niet enkel stoppen met gebruiken. Het is ook zorgen dat de verschillende delen van jouw leven weer goed lopen.

Het doel van de begeleiding is dat jij een stabiel leven zonder middelen opbouwt. Je hebt inzicht in je probleem met drugs en met andere verslavingen. Je weet hoe je herval moet voorkomen. Je hebt een eigen woonst, hobby’s en werk gevonden, en je zet stappen naar een clean sociaal netwerk. Het contact met belangrijke anderen is hersteld (familie, partner, kinderen, vrienden, …)  en  ook problemen met justitie en geld zijn aangepakt.

Groepsprogramma en zelfhulp

In een TG leef je in groep, in een omgeving zonder drugs. Alle bewoners zijn hier om te werken aan hun verslavingsprobleem. Iedereen van de groep helpt elkaar om clean te blijven en te leren. Er zijn strikte en duidelijke regels die ervoor zorgen dat het huis clean blijft en dat bewoners niet hervallen in druggebruik of crimineel gedrag.

Het samenleven in groep is een groot deel van de behandeling.

De bewoners organiseren zelf het leven in huis. Jij en de andere bewoners zijn samen verantwoordelijk voor de keuken, het onderhoud, de administratie, het onthaal van nieuwe bewoners. Dit gebeurt op zo’n manier dat je hieruit leert (wat zijn je sterke en zwakke punten?). Je leert terug verantwoordelijkheid nemen over verschillende taken.

Je leert ook gezonder te leven. Je wordt steeds actiever. Je hebt terug een vast dagritme. Je zoekt een goed evenwicht tussen werk en ontspanning. Je leert welke van jouw persoonlijke gewoontes je vooruit helpen en welke je in de problemen brengen. Gaandeweg leer je dat deze zaken van grote betekenis zijn voor jouw clean leven.  

Daarnaast helpen de andere bewoners je met jouw herstel van je verslaving. Na jarenlang verslaafd te zijn, heb je een eigen ‘verslavingsgedrag en verslaafd denken’ ontwikkeld. Je verslaving bepaalde lange tijd hoe je denkt, reageert en omgaat met anderen. Doordat de bewoners je hier op wijzen, leer je waarom je je zo gedraagt. Zo kan jij je gedrag en je gedachten veranderen. Je leert met respect met jezelf en anderen om te gaan.

Therapie-aanbod

Er is een breed aanbod van therapie in groep: encountergroep, psycho-educatie, psychotherapie, terugvalpreventie, oudergroep, …   

Tijdens het programma is er veel aandacht voor psychotherapie waar je kan werken rond  emotionele problemen of trauma’s.

Door het samenleven in groep en de vele therapie, werk je op alle levensdomeinen naar herstel. Je leert wat ervoor zorgde dat je verslaafd geraakte. Je krijgt meer zicht op jouw patroon van verslaving en gedrag, de functie van jouw druggebruik enzoverder. Je ontdekt wat je nodig hebt voor een leven zonder druggebruik.

Er is ook contextbegeleiding, medische opvolging door huisarts en psychiater én  opvolging door onze sociale dienst voor jouw administratie, justitiële zaken en geldzaken.

IETS VOOR JOU?

 • Therapeutische Gemeenschap Gent (TGG) is een aangepast TG-programma
  • voor mannen vanaf 17 jaar
  • met een ernstige verslaving
  • én ernstige psychische problemen of een psychiatrische stoornis

Een opname is mogelijk onder justitiële voorwaarden of elektronisch toezicht.

WANNEER NIET VOOR JOU?

Je hebt enkel een alcoholverslaving.

Hoe meld je je aan?

Bel naar De Sleutel op 09 360 62 29.

Dat kan iedere werkdag tussen 9 uur en 12 uur.

Of ga naar het online formulier: Meld je aan.

We stellen enkele vragen via telefoon om te weten welke je hulpvraag is en welke je problemen zijn.

Was je al eerder in behandeling? Dan vragen we je toestemming om informatie over je vorige behandeling op te vragen.

We bekijken wanneer je begeleiding kan beginnen en hoelang je moet wachten, en wat je intussen kan doen.

HOE LANG DUURT EEN BEGELEIDING?

Programmaopbouw

Je doorloopt verschillende modules. In het begin krijg je veel therapie in groep.
Gaandeweg krijg je minder therapie en doe je doet  meer activiteiten buitenshuis.

Na ongeveer 10 à 12 maanden, ga je over naar de vervolgzorg in het Tussenhuis.
Je woont dan in een huis met andere bewoners maar ieder heeft zijn eigen agenda.
Je werkt minstens 4 dagen in een job of als vrijwilliger. Of je volgt een opleiding.
Je krijgt nog altijd therapie en begeleiding.

In het Tussenhuis bereid je je voor om alleen te gaan wonen en op een leven zonder drugs. Je zoekt een eigen woning of woonvorm.

Kostprijs?

Je betaalt €16,57/dag.  
Heb je recht op verhoogde tegemoetkoming? Dan betaal je €5,89/dag.
Jouw mutualiteit betaalt de rest van de kosten rechtstreeks aan ons.

Inbegrepen zijn de kosten van maaltijden, je verblijf in het huis, consultaties bij de huisarts en psychiater, de therapie en activiteiten in groep.
Je betaalt extra voor  het lenen van een fiets, een startpakket met nieuwe hygiëneproducten, een map, enveloppen en postzegels. Je staat verder zelf in voor je eigen kosten van snacks, kledij, medicatie en openbaar vervoer.

Praktisch

 • Adres: Jozef Guislainstraat 43 a – 9000 Gent
 • Tel.: 09 216 61 90
 • E-mail: [email protected]
 • Afdelingshoofd: Griet Coghe
 • Klinisch coördinator: Olaf Mylle
 • Verantwoordelijke arts: Micheline Raveel

Routebeschrijving

OMBUDSDIENST

De hulpverleners in onze centra zijn gebonden aan het beroepsgeheim

In alle centra is een ombudsdienst beschikbaar waar cliënten met mogelijke klachten terechtkunnen.

Contactinfo residentiële centra

meer info over de ombudsfunctie

In de brochure Wet “Rechten van de patiënt”  wordt door de federale overheid een goed overzicht gegeven van de verschillende patiëntenrechten.