Hallo,


Hoe ik de Therapeutische Gemeenshap De Sleutel ervaren heb? Hieronder wil ik illustreren hoe bepaalde T.G.- interventies op specifieke momenten mijn leven beïnvloed hebben, in die mate dat het bijna lijkt alsof ik er mijn leven aan te danken heb. Een kleine opsomming:

– Op een gegeven moment werd ik tijdens mijn detoxificatiefase (1) in afzondering geplaatst. Een tsunami van gevoelens en verschrikkelijke “craving”  zinderden door mijn lijf. Het leek of er een hoop destructieve krachten mij tot gebruik wilden aanzetten… Toen was er die hulpverlener die héél erg authentiek overkwam en mij oprecht een schouderklopke gaf en zei : “het is niet gemakkelijk hé jong”. Wel, die interventie heeft er toen voor gezorgd dat ik niet ben gaan lopen.

– In TG zat ik in de “oudergroep” omdat ik een zoontje heb. Op een bepaald moment in fase 1 voelde ik mij vast komen te zitten en het idee van “papa” te spelen greep mij naar de keel. “Ik kon dit niet. Ik was immers slechts de biologische vader. Waarom zou ik verantwoordelijkheid nemen?”  Nu, het was namelijk zo dat ik niet naar een volgende fase mocht als ik geen duidelijk standpunt innam naar mijn zoon. Tot ik op een gegeven moment héél zelfverzekerd zei dat ik geen vaderrol wou opnemen omdat het oorspronkelijk geen gewenste vaderschap was van mijn kant. Tot mijn verbazing vonden mijn begeleiders dit prima. Ik mocht naar een volgende fase. Ik kon nu alle energie gebruiken om clean te blijven en me op mezelf te richten om mijn behandeling verder te zetten. Oef! Ik was gered.

– Eénmaal verder in de TG ben ik een behandeling voor mijn hepatitis C gestart. De behandeling was fysiek erg zwaar. Ik kreeg echter de toestemming om te rusten als ik het nodig achtte. Slechts enkele malen heb ik mij onttrokken aan het TG-gebeuren om te rusten. Het was vooral het feit dat men mij serieus nam en ik het vertrouwen kreeg om zelf te bepalen wanneer ik ging rusten dat mij goed deed. Mijn interferon-behandeling was zo zwaar dat ik soms voor mezelf vond dat het gerechtvaardigd was om zo’n kuur thuis te doen. Gelukkig ben ik in TG gebleven.

Zo, bovenstaande situaties lijken van grote betekenis voor mij. Ik kan ze zo voor de ogen halen. Al ben in nu 16 jaar clean. Ik vergeet dit nooit. TG heeft mijn leven gered.

Groetjes en dank,
Uw ex-bewoner.

 

    
1. Detoxificatie: ontgifting cfr ontwenning