Wat kan je als ouder verwachten bij een hulpvraag aan De Sleutel?

De eerste contactname met de drughulpverlening van een ouder met een verslaafde zoon of dochter is een heel moeilijke stap. Meestal gaat daar een echt proces aan vooraf (niet zien, ontkenning, ..). Als ouder zit je met heel tegenstrijdige gevoelens. Ook ben je vaak onwetend. Welke producten gebruikt je kind? Waar kunnen ze voor hulp terecht? Wat mogen ze verwachten van een opname, …

Wat verwachten van een ambulante begeleiding?

De ambulante centra zijn binnen het netwerk van De Sleutel de hulpverleningsunits met de laagste drempel. Als je twijfelt of je kind meer doet dan experimenteren, dan kan je kan daar aankloppen. Voor de druggebruiker zelf is er in onze ambulante centra een uitgebreid aanbod met verschillende mogelijkheden. Bekijk hier een overzicht.

Cliënten komen in een ambulant centrum langs voor wekelijkse individuele gesprekken of voor deelname aan de groepswerking. Sommige oud-cliënten volgen er een nazorgprogramma. Er is eveneens een familiewerking. Als je twijfelt of je kind meer doet dan experimenteren, kan je als ouder bij een ambulant centrum aankloppen. Samen met andere ouders, kan je er ook deelnemen aan een zelfhulpgroep.
Via deze link kan je raadplegen welke modules in onze ambulante centra worden aangeboden. Dit aanbod kan van per regio wat verschillen omdat de lokale situatie en behoefte eveneens kan verschillen of omdat er specifieke samenwerkingsverbanden gelden.

Wat als je minderjarige zoon of dochter drugs gebruikt?

Naast een ambulante begeleiding (zie hierboven) is het mogelijk dat een opname meer aangewezen is voor uw zoon of dochter. Onze afdeling voor minderjarigen, het Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma (RKJ), in Eeklo is één van de instellingen waar jongeren met een drugprobleem terecht kunnen in Vlaanderen. Gemiddeld volgen zo’n 8 jongens en meisjes tussen de 14 en 18 jaar er het residentieel programma. Ouders en familie worden van heel dichtbij betrokken in de behandeling.

In het RKJ kunnen jongeren zowel op vrijwillige basis als via de jeugdrechter worden opgenomen. Wie als ouder met een acute hulpvraag voor een jongere zit, neemt best eerst telefonisch contact met het onthaal bij het RKJ.  Ook aanmeldingen via de hulpverlening of via de jeugdrechter gebeuren op deze manier.

Lees meer

Wat verwachten van een opname in het Detox & Oriëntatiecentrum (DOC)?

Het Detox & Oriëntatiecentrum (afgekort DOC) richt zich zowel tot personen die op vrijwillige basis als onder justitiële voorwaarden een opname vragen. We bieden in het DOC een veilige, drugvrije en gestructureerde omgeving in een intensief groepsprogramma. De opnamecapaciteit van het DOC in Wondelgem bedraagt bedraagt 20 cliënten. Wij richten er ons tot volwassenen (+17j) die illegale drugs gebruiken en die zich in een (crisis)situatie bevinden waarbij residentiële hulp is aangewezen.

Ouders die er hun kind aanmelden, krijgen een onthaalmedewerker aan de lijn. Eerst beluisteren we de hulpvraag bij de ouders. Indien al vrij snel duidelijk is dat het geen vraag is waarop ons centrum een aanbod heeft, dan verwijzen we onmiddellijk door.  Is de vraag inderdaad voor ons, dan geeft de onthaalmedewerker uitleg over wat we te bieden hebben en wat de opnameprocedure is. We leggen het wachtlijstsysteem uit. Wachttijden kunnen er variëren van een paar dagen tot een paar weken.

Sowieso wordt er gevraagd dat de persoon die hulp vraagt (zoon/dochter) nadien ook zelf contact met ons opneemt. We bevragen hem/haar dan meer gedetailleerd naar zijn gebruik, medische toestand, sociale context en indien van toepassing de justitiële situatie.

De dag van de opname mogen de ouders meekomen. Samen met hun meerderjarig kind krijgen ze meer uitleg bij het programma en praktische informatie over de bezoek- en telefoonregeling. We leggen ook het principe uit dat hun zoon of dochter zelf bepaalt met welke familieleden hij/zij contact wil onderhouden. De bewoner kan elke dag naar buiten bellen of whatsappen en kiest zelf naar wie.

Ouders kunnen wekelijks, op uitnodiging van hun kind, tijdens het weekend op bezoek komen. Tijdens dit bezoek kunnen ze in aanwezigheid van hun kind een korte toelichting krijgen bij de vorderingen in het programma. Er is verder geen actieve familiewerking of -therapie in het DOC. Indien de ouders zelf ook ondersteuning vragen in het omgaan met de verslaving van hun kind,  dan worden zij naar een ambulant centrum of een andere werking doorverwezen. 

We raden ouders ook steeds aan om de Druglijn te contacteren voor hun vragen rond middelen en gebruik. Ouders krijgen van ons, buiten de bezoekuren,  geen directe informatie over het programmaverloop, tenzij hun kind dit toestaat.

Ouders worden niet automatisch geconsulteerd in functie van ontslag en/of doorverwijzing naar andere programma’s. Tenzij de bewoner dit expliciet vraagt. De meerderjarige bewoner is vrij in zijn keuze om ons advies al of niet te volgen en hij kan dit dus zelf met zijn ouders bespreken.

Hoe hou je als ouder in opname contact met je kind?

Wil je als ouder in een langdurig programma wil stappen, dan wil je vooraf weten wat er kan gebeuren met je kind. Je hoopt natuurlijk je kind zo vaak mogelijk te kunnen zien. Als een langdurige opname noodzakelijk is, lijkt dit niet evident. Hoe herstellen cliënten binnen een langdurig residentieel programma de band met hun familie?

Lees meer

Aanverwante info

Wat als je vermoedens hebt over gebruik?