RKJ-school is meerwaarde voor jongeren en programma

Het Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma (RKJ) vangt gemiddeld 12 minderjarige jongens en meisjes op die vechten met hun drugprobleem. Begin september startte er het tweede schooljaar in samenwerking met de UZ-school. Later dit jaar worden de nieuwe schoolgebouwen in gebruik genomen. Dankzij dit nieuwe project kan het RKJ veel actiever inzetten op onderwijs. We blikken bij monde van een aantal jongeren terug op het vorige schooljaar.

Wat voorafging
Logo_OVL_BL_3QHet onderwijsproject ging vorig schooljaar van start en werd mogelijk dankzij de samenwerking met de UZ-school van de stad Gent en de steun van de provincie. Voorlopig vinden de lessen plaats binnen het bestaande gebouw van het RKJ. Hiervoor werd een lokaal omgebouwd en opgesplitst in twee lokalen waardoor ook in kleine groepjes of individueel les kan worden gegeven (lees meer). De nieuwbouw zal operationeel zijn tegen november 2012.

School is voor veel pubers sowieso een verplicht nummer. Voor de jongeren die bij ons aankloppen is de motivatie voor school al helemaal zoek. Vaak komen ze door omstandigheden in het watervalsysteem terecht.  Ze zijn schoolmoe,  krijgen andere vrienden, beginnen te experimenteren met drugs… Voor ze het beseffen zitten ze stoned in de klas.

Peter (1) is 16 jaar. Intussen volgt hij meer dan 4 maanden het programma in het RKJ. Toen hij hier aankwam ging het heel slecht op school. Hij begon zijn schoolcarrière in de richting handel. Na de vechtscheiding thuis ging het echter snel bergaf. Hij begon op zijn 14de te experimenteren met cannabis en XTC en kreeg twee jaar na elkaar een B-attest.

Peter: “Ik gebruikte op school en mijn “gedrag” ging achteruit. Maar ik had het niet door. Toen ik door de jeugdrechter hier werd geplaatst, zat ik in het vierde jaar verkoop. De politie betrapte me op gebruik en dealen. Mijn ma vond het bij de kennismaking hier heel belangrijk dat er een goed schoolaanbod was. Ook mijn oma steunde me sterk. Ze hoopten dat ik geen schooljaar zou verspelen. Nu ben ik tevreden dat ik die kans gegrepen heb”.

GLAT_WE_081bijgewerkt_voor_web foto © www.flouartistiek.be

Wat is het verschil met gewoon onderwijs?

Peter: “We krijgen hier enkel op dinsdag- en woensdagvoormiddag les, zes uur (*) per week. Het is hier veel rustiger in de klas. We zitten met een kleine groep en iedereen krijgt een individueel pakket in functie van de richting die we laatst volgden. Eigenlijk krijgen we opdrachten op maat, voor de vakken die we normaal zouden krijgen. Nederlands, Engels, geschiedenis, aardrijkskunde… We moeten wel veel meer zelfstandig werken. Voor mij lag de nadruk op boekhouden. Wie hier geen gewoon dagonderwijs meer volgt, kan zelfs een rijbewijs proberen halen”.

“De RKJ-leerkrachten nemen steeds contact met de vroegere school, zodat je verder kan werken in dezelfde cursuspakketten. Zo regelden mijn lesgevers ook dat ik aan mijn examens kon meedoen. Ik kreeg een leerstofoverzicht toegestuurd en een examenschema. De leerkrachten hebben me dan geholpen bij onderdelen waar ik problemen mee had. Uiteindelijk werden de vragen van het examen dan telkens doorgefaxt en de dag zelf moesten de antwoorden naar mijn vroegere school teruggestuurd worden”.

Peter: “Ik denk niet dat ik het zonder die individuele ondersteuning had gehaald. De examens gingen voornamelijk over de 2,5 maand die ik eigenlijk niet meer naar school was gegaan”.

Andy en Emiel zijn er komen bijzitten. Ook zij zitten, wegens gebruik en dealen op school,  in het RKJ na tussenkomst van de jeugdrechter. Wat hebben jullie hier geleerd?

Andy: “Dat ik niet met mijn frustraties moet blijven zitten. Erover praten, lost problemen niet meteen op, maar het lucht wel op…”

Emiel: “Ik besef nu opnieuw dat je plezier kan maken zonder drugs. Genieten van samen eens te gaan bowlen, van een partijtje voetbal. Mijn leven draait niet alleen meer rond drugs”.

Peter: “Ik wist niet wat die drugs met me deden. Nu besef ik dat wel en zie ik in hoe lastig het moet geweest zijn voor mijn omgeving, mijn vrienden, mijn ouders. Ik weet dat ik mijn familie echt gekwetst heb. Ik heb vroeger heel veel ambras met mijn vader gehad rond dat gebruik. Nu is mijn band met hem veel beter geworden. Met wat ik hier leer, voel ik me gesterkt om niet opnieuw te gebruiken”.

Nog een boodschap voor leeftijdsgenoten?

Andy: “Jongeren zouden echt moeten beseffen dat ze beter niet gebruiken…”

Emiel: “Dat ze tijdig hulp moeten zoeken als het niet meer gaat. Het is beter om inlichtingen in te nemen in een dagcentrum dan om te wachten tot ze niet anders meer kunnen dan ‘plaatsen’.”

Peter: “En al bij al valt het hier zeer goed mee”.

Andy: “Ik keek ook uit naar het einde van de vakantie.  Opnieuw iets bijleren. Ik herinner me dat vroeger de verveling wel toesloeg. Het is goed dat we hier les krijgen. Het zal veel makkelijker zijn om straks de draad opnieuw op te nemen. Anders dreig ik opnieuw een jaar te verliezen. Mijn ma steunt me erg. Ze wil dat ik een deftig diploma behaal”.

Peter: “Ik ben niet bang om naar dezelfde school terug te gaan. Ik wil definitief stoppen met drugs.  Maar ik besef dat ik me ambulant verder moet laten helpen: af en toe op gesprek en een controle. Ik kijk er naar uit om mijn oude vrienden terug te zien…”

Emiel: “En straks in onze vernieuwde lokalen zal het nog beter lukken. Ik mag daarna ook naar mijn oude school terug”.

Andy: “Ik ben al ingeschreven in mijn vroegere school. Ik startte het schooljaar hier al met de boeken van die school. Eenmaal ik hier afgerond ben kan ik daar dan vlotter aansluiten”.

Paul De Neve (september 2012)

(1) Om redenen van privacy gebruiken we fictieve namen

(2) Vanaf dit schooljaar (2012-2013) kunnen we 16  i.p.v. 6 u onderwijs/week aanbieden