Terugblik op een schooljaar in RKJ met vernieuwd onderwijsproject

De  jongeren die het Residentieel Kortdurend  Jongerenprogramma (RKJ) te Eeklo volgen, krijgen voortaan les in nieuwe klaslokalen.  De afwerking van de bouw is een nieuw orgelpunt in het onderwijsproject (1) dat in september 2011 werd aangevat samen met de Ziekenhuisschool van de stad Gent en met bijkomende steun van de provincie Oost-Vlaanderen. Dankzij deze samenwerking krijgen de 12 jongeren nu wekelijks 16 uur les. Onderwijs neemt in onze hulpverlening voor drugverslaafde minderjarigen eindelijk de plaats in die het in het programma verdient.  Een terugblik op het voorbije schooljaar met  leerkracht Naomi De Bree (lees hier meer over de samenwerking met de UZ-school).

Een opname in het RKJ duurt gemiddeld zo’n 6 maanden. Het streefdoel van de school is er maximaal voor te zorgen dat de 12 à 17-jarigen zich verder ontwikkelen en hun schooljaar positief kunnen afsluiten. Leerlingen volgen er  les tijdens hun behandelprogramma en kunnen in samenspraak met de thuisschool zelfs hun examens afleggen. Het doel is vaak de jongeren opnieuw goesting te doen krijgen, de motivatie op te wekken om weer naar school te gaan.

De jongeren binnen het RKJ hebben allen een eigen schoolcarrière voor ze  hier het programma aanvatten. Hoe krijg je onderwijs aan zo’n diverse groep georganiseerd?
Naomi: We werken hier inderdaad met jongeren uit heel diverse opleidingen. Ons eerste werk als leerkracht is op basis van het intakeverslag van de opname contact opnemen met de zogenaamde thuisschool. We melden hen dat die leerling in het RKJ is en bekijken samen hoe we het schooljaar hier verder kunnen zetten. We zorgen dat ze snel op de leerstof kunnen verder werken. We bekijken natuurlijk met de jongere zelf of hij of zij de opleiding nog graag verder wil doen. Vaak willen ze iets anders. Dan gaan we samen op zoek naar wat hen interesseert, ook  in overleg met de thuisschool en ouders. Het voorbije schooljaar hadden we bijvoorbeeld iemand uit de richting sportwetenschappen. De cursussen van die jongen werden naar hier doorgestuurd. De voorbije 2 schooljaren telden we 2 jongeren uit het ASO, 5 uit het TSO en 17 uit BSO. Uit het Buitengewoon onderwijs hadden we 6 leerlingen. Het overgrote deel (23 op twee schooljaren) echter was al via het watervalsysteem in het deeltijds onderwijs beland. Soms horen we al snel dat de leerlingen op hun vroegere school niet meer welkom zijn. Ze werden ‘buitengegooid’ en hebben al hun kansen reeds verspeeld.  Dan zorgen we dat er een andere thuisschool komt.

RKJ-Jongeren krijgen voortaan les in nieuwe klaslokalennieuwe gebouwenn rkjschool 087

Er zijn hier 2 klaslokalen en nog een grotere ruimte. Geven jullie op een klassieke manier les?
Naomi: Neen, we bieden zeker geen frontaal onderwijs. Voor de gewone algemene vakken, de zgn PAV-lessen (1) werken we in groepjes met maximum 3 jongeren. Dat gaat dan o.m. over Nederlands, wiskunde, aardrijkskunde, economie, geschiedenis, Frans. We bieden eigenlijk een algemene vorming en kiezen actuele thema’s als toegangspoort. Daarbij lopen al die vakken wat door elkaar. Tijdens de lessen expressie en lichamelijke opvoeding werken we met maximum 6 jongeren.
Maar uiteindelijk wordt elke jongere individueel begeleid.
Het streefdoel bijvoorbeeld voor die leerling sportwetenschappen is de examens meedoen, en proberen het schooljaar af te maken. De thuisschool zal dan de examenvragen naar ons doorsturen als de jongere dan nog hier is. Dit loopt maar bij een kleine minderheid zo. In het deeltijds onderwijs zijn er immers geen examens. Daar kijken we hoe het loopt in de praktijk. Bij hen is de doelstelling dat we hen stimuleren, zodat ze opnieuw graag naar school gaan. Vaak hebben ze al heel wat richtingen en scholen achter de rug. Tijdens de lessen zorgen we dat ze hun bundels afwerken, dat ze voor hun theorie zeker slagen. Voor praktijk vinden we ook meestal wel een oplossing.

Jullie geven met 5 leerkrachten les. Hoe werken jullie samen ?
Naomi: Elke leerkracht heeft een eigen vakkencluster. Duidelijk verdeeld, zodat de jongeren goed weten wat ze mogen verwachten. We zitten elke maandag met ons vieren samen op een klassenraad met onze coördinator, vanuit de ziekenhuisschool. Dan bespreken we de jongeren individueel. Moeten we nog op zoek naar een nieuwe school?  Hoe zit het met de bundels? Moet er iets geregeld worden voor examens? Daar bespreken we ook het gedrag van de jongeren en wisselen we tips uit over hoe te reageren bij probleemsituaties. Ikzelf vang vanuit het PAV-lessenpakket relatief veel vakken op. Zo is er iemand uit de richting kantoor waar ik dan boekhouden, handelseconomie, kantoortechnieken en Engels aan geef. Verder hebben we een leerkracht wiskunde, expressie, Frans en iemand voor lichamelijke opvoeding.

Naomi: “In het RKJ voel ik me een leerkracht met wat extra”naomi rkjschool 090

Je werkt ook op een gewone middelbare school. Welk verschil merk je?
Naomi: Hier ben je een leerkracht met wat extra. Dat trekt me erg aan. Ik ben gevormd als leerkracht Engels, geschiedenis en economie. Oorspronkelijk dacht ik er aan om orthopedagogie te studeren in plaats van leerkracht. De vacature voor de RKJ-school sprak me meteen erg aan. Het werk hier is toch een beetje de combinatie van de twee. Het contact met de leerlingen is hier ook helemaal anders. In het RKJ maakt het onderwijs echt deel uit van een hulpverleningsprogramma. Hier moeten ze aan zichzelf werken. Als leerkracht  fungeer je hier automatisch als leerlingbegeleider. In het gewone onderwijs hebben ze daar een aparte cel voor.
In het RKJ zijn we ook voortdurend met die jongeren bezig. Als er iets fout loopt of als ze al eens een mindere dag hebben, dan kunnen ze dat bij ons ventileren. We hebben wat ruimte om daarop in te gaan. Ze geven dan aan wat er aan de hand is en dan vertellen ze bv dat ze slecht nieuws gekregen hebben, of dat er een conflict is met een andere jongere uit het programma…

Hoe vinden jullie aansluiting bij de hulpverleners van het RKJ?
Naomi: Ik ben namens de leerkrachten op maandag aanwezig op de klinische vergadering. Daar kan ik dan de terugkoppeling geven van de klassenraad. En later kan ik ook de info van die vergadering met de collega-leerkrachten delen. Ik krijg ook vaak vragen van de hulpverleners, bijvoorbeeld rond de intellectuele capaciteiten van een jongere. Het is ook heel leerrijk om te vernemen hoe ze het doen in de leefgroep. Soms is dat echt tegenovergesteld. Sommigen doen het in de les heel goed, zijn rustig, maar slaan dan in de leefgroep met 12 jongeren helemaal om. Of omgekeerd.  Dan kunnen we ook tips vragen aan de groepswerkers.

Hebben jullie contact met ouders van de jongeren?
Naomi: Ja, steeds in samenspraak met de gezinsbegeleiding. De gezinswerkster binnen het RKJ vraagt bijvoorbeeld om eens te bellen met een mama. Ouders hebben er soms meer aan om bepaalde zaken van de leerkracht zelf te horen. Zoiets doet deugd. Als er op zoek wordt gegaan naar een andere richting of school, doen we dat altijd in samenspraak. Ook zien we hen uitgebreid op de jaarlijkse ouderavond die we hier vanuit de school organiseren.

De jongeren zijn geen doetjes. Hoe beleef je dit soort werk?
Naomi: Ik put daar enorm veel voldoening uit. Dat zit in kleine dingen. Vaak kunnen we de jongeren echt elementaire dingen bijbrengen, zaken die ze nog niet onder de knie hebben… Ze weten soms nog niet waar België op de kaart te vinden is…  We bespreken ook samen de actualiteit. Om ze wat meer inzicht te geven. We pakken dat heel praktisch aan, zodat ze er zelf ook sterker door worden. Zich uit de slag leren trekken. Bij wiskunde leren we hen kortingen berekenen zodat ze bij aankopen weten hoe ze dat best aanpakken. Of we leren hen de vertrekuren van de bus opzoeken, een CV opstellen, hoe ze zich moeten kleden als ze gaan solliciteren… Vaardigheden die leeftijdsgenoten dan al lang opgedaan hebben. Vaak is er ook wel een beetje een strijd. Jongeren die om de paar dagen zeggen dat ze echt niet naar de les gaan komen ( “Je mag op uw hoofd gaan staan, ik kom niet”). Ze zeggen wel eens, dat ze naar hier gekomen zijn voor hun drugverslaving, niet om les te volgen. Ze stellen de school dus wel in vraag.  En dan is het een uitdaging om hen telkens opnieuw te proberen overtuigen.

Onderwijs krijgt nu een belangrijker plaats in RKJ-programma. Tot vorig schooljaar waren er 6 u ipv 16 uren les.
Naomi: Die twee voormiddagen hadden niet zo’n impact. Met zes lesuren hadden we onvoldoende tijd om het schooljaar te kunnen redden, zeker bij leerlingen TSO en ASO. Vaak moesten ze nog ’s avonds in hun vrije tijd hiervoor werken. Ze moesten al veel karakter hebben om dat vol te houden. We merken dat onderwijs nu echt een plaats heeft binnen het programma. Nu hebben we bovendien ruimte voor expressie (3u/week). Dat is heel belangrijk voor deze groep. Sommige jongeren kunnen zich niet zo goed uitdrukken met woorden. Tijdens expressie mogen ze tekenen, schilderen, met klei werken. Op een niet-verbale manier, lukt het deze jongeren vaak beter. De jongeren krijgen tevens wat extra sport en er is iets meer tijd, bijvoorbeeld voor sociale vaardigheden en seksuele opvoeding.

Welke verwachtingen stellen jullie? Kunnen ze ook een slecht rapport krijgen?
Naomi: Soms denken jongeren dat ze weinig punten gaan krijgen omdat ze veel fouten maken in de les. We moeten altijd goed uitleggen dat het daar niet om draait. Inzet tonen, leergierig zijn, interesse tonen: dat is voor ons veel meer waard. En zo trachten we hen ook te motiveren. Onder meer door na elke lesuur de jongeren te scoren. Soms zijn we echt aangenaam verrast door de vooruitgang die jongeren boeken. Ik denk aan een meisje die echt allergisch was aan school, ze had op 7 verschillende scholen gezeten.  Ze was telkens enorm onbeleefd tegen de leerkrachten en op tijd komen, lukte niet. Alles wat met school te maken had,  vormde eigenlijk een probleem. Dankzij de structuur van het RKJ lukte het haar wel om op tijd te komen. Door op haar interesses in te spelen konden we een mooie verandering realiseren. Toen ze terug naar haar school ging,  herkenden ze haar niet meer. Altijd als eerste present, enthousiast, beleefd. Dat geeft dan wel voldoening. Nadat ze hier afronden proberen we hen dus meestal nog een tijdlang te volgen, ook via de andere school.

Naomi hier op foto tijdens een klasenraaad op maandag: “Als een jongere al eens een mindere dag heeft, dan is er ruimte om daar dieper op in te gaan”.web klassenraad rkjschool 093

Welke resultaten boeken jullie?
Naomi: De voorbij 2 jaar slaagden we er toch in om 3 op de 4 jongeren te laten overgaan of goed door te verwijzen. We zorgen ook voor een geleidelijke overgang naar een nieuwe schoolomgeving.  Van zodra iemand in de doefase van de therapie (2) zit, naar het einde toe van het programma, mogen de jongeren naar huis van zaterdag tot dinsdagavond. Dan proberen we het zo te organiseren dat ze op maandag en dinsdag al naar de nieuwe school kunnen. Dat is heel positief. Zo kunnen we opvolgen hoe het geweest is, steken we ook in die school eens ons licht op. Op die manier kunnen we nog bijsturen als er problemen zijn.
Soms zitten we wel met de handen in het haar. Als een jongere het in leefgroep bijvoorbeeld goed doet, maar bij ons absoluut niet, dan moeten we andere invalshoeken, methodes zoeken. Dus als gevolg van problemen tijdens de les, eindigt een programma nooit. En anderzijds, als jongeren hier hun examens afleggen, dan geeft dat toch een goed gevoel. Zo konden we vorig jaar iemand op korte tijd klaarstomen en eindigde die jongere met een schitterend resultaat. Als zo iemand 88% haalt voor wiskunde, ben je wel fier.

Hoe kijken jullie uit naar het komende schooljaar?
Naomi: We gaan hier en daar zeker wat bijsturen. Zo weten we al dat we het pakket op dinsdag iets minder zwaar gaan maken, zodat ze die dag geen 4 uur van de 5 uur echt les krijgen. We zorgen dus voor meer evenwicht door  afwisseling met vakken expressie en LO te voorzien. De jongeren geven ons daarover trouwens zelf hun feedback. We plannen tevens een werkbezoek bij een andere ziekenhuisschool om te kijken hoe ze werken, welke thema’s ze gebruiken. We hopen ook bij te leren over hoe zij daar motiverend werken, en over de manier waarop ze met projecten bezig zijn.
We zien ook nieuwe mogelijkheden dankzij ons lesaanbod inzake expressie. Vaak zien we tijdens die lessen meest vooruitgang. Ze krijgen dan voor twee uur een vrije opdracht. Dat is voor jongeren vaak heel vreemd: knutselen… Dan zijn ze bezig en merk je wie de perfectionist is, wie een probleem heeft met concentratie, wie met afwerking. Naarmate het programma vordert, vinden jongeren beter hun draai.  Volgend schooljaar gaan we dat misschien nog in iets kleinere groepjes aanpakken.  De leerkracht expressie is ook creatief therapeute. Met hetgeen gemaakt wordt, gaan we nog verder aan de slag.  Vaak kan je bepaalde zaken ter sprake brengen via de werkjes die ze maken, soms ook  op basis van het gekozen, materiaal (dikke stift of potlood). Onze expressieleerkracht neemt elke maand ook deel aan de klinische vergadering met de klinisch coördinator, de psycholoog en de psychiater. Die link met het therapeutische luik kunnen we trouwens nog versterken.

Lees hier meer over hoe de jongeren zelf het onderwijsproject beoordelen

(1) Het onderwijsproject wordt financieel mogelijk gemaakt dankzij de steun van stad Gent, de provincie Oost-Vlaanderen en onze donateursoost vlaanderen
(2) PAV of Project algemene vakken
(3) Het RKJ-programma verloopt in zes fasen: Intake of informatiefase, Startersfase, Denkfase,  Planningsfase, Doefase en Checkfase (lees meer op www.desleutel.be)

Paul De Neve

Mei 2013