Cliënten De Sleutel enthousiast over “Start to run”

In het kader van het sportproject van De Sleutel zijn diverse afdelingen deze zomer gestart met een “start to run”. Wekelijks werd er in de regio Gent, Brugge en Antwerpen “gejogd” door cliënten en medewerkers van De Sleutel, dit onder begeleiding van een professionele Bloso-sportmonitoren.

Door de geduldige opbouw eigen aan de de “start to run”, slaagden we erin om op een leuke manier te werken aan de fitheid en het uithoudingsvermogen van onze doelgroep evenals aan het opkrikken van de motivatie om te sporten.

start to run brugge webDeze “start to run” was een goed voorbeeld waarmee we het thema sport en bewegen ook tijdens de kalmere zomermaanden in the picture konden houden, het zorgde bovendien voor verbinding tussen (cliënten en medewerkers van) onze  afdelingen.

De “start to run” intiatieven maken onderdeel uit van de ruimere methodiek “Sport als stimulans voor een succesvolle reïntegratie” uitgewerkt tijdens dit sportproject. In dit concept wordt – naast vaste sportintiatiemomenten per afdeling – ook plaats gemaakt voor overkoepelende sportmomenten die als doel hebben sport en bewegen ook buiten de therapiemomenten op de agenda te houden en op die manier sterker in te bedden binnen de levensstijl.  Hiervoor wordt ook aansluiting gezocht met het reguliere vrijetijdsaanbod.

Cliënt getuigt:

Thijs(*) is 25 en ontpopte zich tot fervent loper . Tot een jaar geleden had hij amper aan sport gedaan.  Als gevolg van cannabis- en speedgebruik belandde hij in het Crisisinterventiecentrum van De Sleutel. Het ontslag bij de bakker waar hij 7 jaar graag gewerkt had, was zijn “wake up call”.

“Ik ben beginnen lopen tijdens mijn opname in het Crisisinterventiecentrum in Wondelgem. Ik stond in mijn vrije tijd om de twee dagen een uur vroeger op om te joggen. Ik heb geluk gehad dat ik een  compagnon vond waar ik dat samen mee deed. Hij liep ervoor al. Het was een leuk moment elke dag, eigenlijk een uur extra vrije tijd.  We liepen dan in het begin 20 rondjes. Na mijn opname ben ik dan even gestopt. Maar tijdens mijn ambulante behandeling in Brugge ben ik  opnieuw gestart.  In de zomermaanden stapte ik in het “start to run” aanbod van het dagcentrum. En zo kreeg ik de smaak echt te pakken en ben ik doorgegroeid en lid geworden van een atletiekvereniging. In die club bleek ik al meteen in de tweede categorie mee te kunnen. Door die initiatielessen binnen het programma leerde ik nieuwe sporten kennen zoals badminton en korfbal. Mede door die professionele begeleiding lukte dat zeer goed. Je krijgt veel sneller de basistechnieken onder de knie. Dankzij die aanpak ben ik nu ook beginnen squashen met mijn zus. Dat is echt de max. Vroeger heb ik nooit echt aan sport gedaan. Een klein jaar geleden was ik na 15 minuten gewoon helemaal einde adem. Nu is een uur lopen geen enkel probleem. Ik voel me goed bij dat lopen. Het zorgt voor een bepaalde voldoening achteraf, je kan een keer je hoofd leegmaken. Nu ga ik ook regelmatig lopen met mijn vriendin. Ze liep al marathons. Dat zou ik ook wel willen kunnen”.

(*) om redenen van privacy gebruiken we een fictieve naam

Aanverwante artikels

Omnisport-tornooi warmt op voor Find your KICK-sport- en beweegevenement

Nieuwe looppiste voor cliënten CIC Wondelgem

De Sleutel presenteert draaiboek rond ‘Sport en bewegen’ in de hulpverlening

Voor meer artikels over sport en bewegen, klik bovenaan op TAG sport