Studiedag verbindt sport- en zorgsector

De Sleutel organiseerde op 30 mei in samenwerking met Politeia de studiedag ‘Samenspel sport en zorg: de sleutel voor succesvolle re-integratie. Dankzij de talrijke opkomst, de prachtige locatie, de leerrijke workshops en de boeiende sprekers kunnen we positief terugblikken op deze dag. We zijn ervan overtuigd dat we de sport- en zorgsector dichter bij elkaar hebben gebracht.

Meer dan 140 deelnemers mochten we verwelkomen in de Ghelamco Arena in Gent. Een unieke locatie om de zorgsector in contact te brengen met de wereld van de sport. Een opportuniteit die we met twee handen hebben gegrepen en die gerealiseerd werd dankzij een samenwerking met de vzw Voetbal in de stad, de Communitywerking van KAA Gent.

huisstijl badminton

Na verwelkoming van community-manager Wim Beelaert werd de studiedag geopend door Steven De Meyer, raadgever op het kabinet van de minister van Sport. Hij had het in zijn inleiding over de impulsen vanuit het beleid die kunnen helpen om sport als hefboom in te zetten naar kansengroepen.

demeyerSteven De Meyer:  “Expertise delen en samenwerking opzetten over verschillende beleidsdomeinen heen zijn de (beoogde) doelen van deze studiedag. De titel van vandaag ‘Samenspel sport en zorg’ is dan ook bijzonder goed gekozen. Beide beleidsdomeinen zijn heel complementair en versterkend. Het komt erop aan om samen te werken en van elkaar te leren. Vandaag is daar een ideale gelegenheid voor. Ik wil de Sleutel en Politeia dan ook hartelijk bedanken voor het organiseren van deze studiedag”.

thomas sintobinHoofditem van deze studiedag was de presentatie van Robrecht Keymeulen en Thomas Sintobin van De Sleutel. Hun goede praktijk (en het bijhorende implementatieboek), verworven tijdens een twee-jarig sportproject, was immers  de aanleiding om dit event te organiseren. We geven hierbij de kritische succesfactoren de we meenemen uit hun verhaal:

  • Sport voor kansengroepen slaagt enkel mits gedragenheid door de volledige organisatie.
  • Ontwikkel een duidelijke visie. Geef knowhow van de sportwereld en knowhow van de zorgsector een evenwaardige plaats.
  • De cliënt staat centraal, besef dat jouw organisatie door een veranderingsproces moet gaan.
  • Professionele benadering zorgt voor een kwalitatief aanbod.
  • Bouw een netwerk uit over sectoren heen.
  • Ga breed! Doelgroepen zijn verschillend; ga na welke bestaande initiatieven aansluiten bij jouw doelgroep.
  • Herhaal voortdurend de meerwaarde van sport en bewegen voor een succesvolle verankering.

Thomas Sintobin en Robrecht Keymeulen eindigden hun inspirerend betoog met een dubbele oproep. (1) Sportsector: Durf je open te stellen voor nieuwe doelgroepen! (2) Zorgsector: Durf los te komen van de bestaande werkvormen en kijk over de sectoren heen!

Daarna was het de beurt aan prof. dr. Marc Theeboom (VUB, onderzoeksgroep sport en society). Hij trachtte in zijn uiteenzetting “Tussen instrumentalisering en ontspanning” een antwoord te geven op de vraag of sport meer kan zijn dan louter een vrije tijdsbesteding.  Theeboom zette iedereen al snel met de voeten op de rond. Ondanks te verwachten  meerwaarden van sport  –  als sociaal vaccin, als middel om extra vaardigheden aan te leren, bij de reductie van middelengebruik…  – bleek het moeilijk om wetenschappelijk aan te tonen dat sport effectief werkt en welke mechanismen er mogelijks spelen. Verkennende studies tonen positieve indicaties, maar het blijft te vaak bij wervende succesverhalen op basis van buikgevoel. Meer studies zijn nodig om dit onontgonnen terrein verder uit te spitten.

Sport als vliegenvanger?

Binnen sociale contexten wordt sport meestal als middel gehanteerd. Theeboom maakte hierbij onderscheid tussen sport+ en +sport. Met sport+ wordt bedoeld dat men zich via de sportactiviteit zelf verder kan ontwikkelen. Met +sport wordt sport eerder als lokmiddel gezien. Men probeert kansengroepen via sport te lokken om op deze manier andere doeleinden na te streven. Als voorbeeld werden de Buffalo bustels gebruikt. De Ghelamco-arena en voetbalploeg KAA Gent worden gebruikt als lokmiddel om kansengroepen werkactiviteiten aan te bieden.De waarde van sport voor sociale doeleinden werd op het einde nog eens genuanceerd. Het blijft een kwestie van voorwaarden en prioriteiten.

theeboom met hand Prof. Marc Theeboom: “Gebruiken we sport als doel, sport als middel (sport+) of sport als lokmiddel (+sport)”?

Na de pauze was het tijd voor interactieve workshops waarbij de sport- en zorgsector samen nadachten over de rol van sport en beweging binnen de zorg. Vertegenwoordigers van beide sectoren gingen met elkaar in gesprek rond diverse thema’s. De sprekers probeerden hun kennis, ideeën, ervaringen en voorbeelden te delen. Het werd een intense en leerrijke kruisbestuiving tussen sprekers en publiek.

Lees hier een verslag van de workshops of een samenvatting (conclusies studiedag) van wat we meenemen uit de diverse workshops.

Ruimte geven aan talent

Paul Van Den Bosch, topsportcoach en oprichter van het Energy Lab, kreeg het laatste woord op deze studiedag. Op een enthousiaste wijze nam hij het publiek mee in zijn verhaal opgebouwd rond het werken aan sportskills in de relatie tussen atleet en trainer. Paul Van Den Bosch brengt zijn verhaal “Groter maken met sport “ vaak in bedrijfs- en sportmiddens. Toch was het ook voor hulpverleners heel herkenbaar. Van Den Bosch die jarenlang werkte met toppers als Sven Nys, Eric Geboers, Marc Herremans en Luc Van Lierde, waarschuwde dat we rekening moeten houden met de belastbaarheid van de persoon die we aan het sporten zetten, zowel fysiek als mentaal.  Het is een kunst om ruimte te geven aan talent. Maar evenzeer is het een kunst om samen de juiste en haalbare doelen te stellen zodat het aspiratieniveau en het zelfvertrouwen goed matchen. “Koppel het realiseren van een doel ook nooit aan het zelfzijn van iemand”, zo poneerde Van Den Bosch verwijzend naar bijvoorbeeld uitwassen met doping of sjoemelsoftware.

paul vandenbosch

We onthouden echter vooral het belang dat hij hecht aan goede communicatie.  “Feedback is food for champions”, zo stelde hij. “En communiceer ook steeds in functie van de persoon die je voor je hebt. Zorg dat je op het juiste moment, op de juiste manier en op de juiste plaats je boodschap brengt. Focus op de sterke punten. Neem hiervoor voldoende tijd en doe dit met de nodige empathie”. Een boodschap die ook in de zorgsector is aangekomen.

VIDS logo BlueBackground

politeia logo nl

Link naar het handboek De implementatie van sport als middel voor een succesvolle re-integratie van kansengroepen

Bekijk hier een filmpje dat de werking van Xtra Time en onze visie rond “sport en bewegen” mooi illustreert.

Sport als middel tot re-integratie? Bekijk hier een filmpje in de reeks Actua-Zorg door Zorgnet-Icuro

Enkele sfeerbeelden

banners web

onthaal

IMG 5196

Koen Dhoore, directeur Zorg van De Sleutel, als dagvoorzitter

demeyer bis

Steven De Meyer (raadgever minister van sport) : “Via het nieuw decreet op de sportfederaties, dat normaliter in voege gaat in 2017 wordt de georganiseerde sportsector gestimuleerd om het sportaanbod aan te passen aan verschillende doelgroepen. Via het A tot Z aanbod zullen sportfederaties ervoor moeten zorgen dat ze een aanbod ontwikkelen voor iedereen. Jong en oud, rijk of arm, getalenteerd of gewoon enthousiasteling, gezond of met een handicap… iedereen moet binnen de georganiseerde sportsector aan bod kunnen komen. Daarnaast bieden de beleidsfocussen sportkampen, innovatie en laagdrempelig sportaanbod extra kansen voor federaties en clubs om extra in te zetten op kansengroepen”.

gevulde zaal met dagvoorzitter

Zelfs tijdens de studiedag werd er mooi uitgedaagd om te “bewegen”

actief tijdens plenaire web

sfeer middag

Een blik op de workshops

workshop buurtsport en psylos

Workshop “Sportfederaties en sportdiensten: De sociaal maatschappelijke rol t.o.v. kansengroepen” met Marc Bogaerts (Buurtsport Brussel) & Piet Hoogmartens (Psylos)

Workshop 2 Vanden Berghe Sintobin web

Workshop “Competentieontwikkeling via sport” met Stijn Vanden Berghe (VDAB) & Thomas Sintobin (De Sleutel)

workshop met Demos

Workshop “Kansengroepen stimuleren tot actieve participatie via sport” met Pieter Smets (Demos) & Wim Beelaert (KAA Gent communitywerking)

workshop poelmans en robrecht

Workshop “Sport in de ontwikkeling van een alternatieve, aangename levensstijl” met Wim Poelmans (Les Gazelles de Bruxelles vzw) & Robrecht Keymeulen (De Sleutel)

workshop met rein

Workshop “Meerwaarde van samenwerking sport -en zorgsector” met dr. Rein Haudenhuyse (VUB) & Pierre van der Veken (vzw Voetbal in de stad)

IMG 5257

Workshop “Sport binnen de bijzondere jeugdzorg” met Tom Van Aken (CANO-projecten) & Toon Dooms (KICK op sport)

Als toetje genieten van de rondleiding door het voetbalstadion

stadion

rondleiding

rondleiding 2

theeboom

vdbosch met bloemen

Paul Van Den Bosch bekijkt geïnteresseerd het Handboek Sportproject.
Link naar  “De Sleutel: de implementatie van sport als middel voor een succesvolle re-integratie”

Klik bovenaan op de TAG “sport” voor meer sportgerelateerde artikels.