Tussenhuis in de kijker: een begeleider vertelt

Een eigen netwerk crëeren waarop men kan terugvallen bij problemen… Herval leren voorkomen. Het zijn uitdagingen waar elke ex-drugverslaafde voor staat. De grote stap naar alleen gaan wonen na een programma in een goed gestructureerde, drugvrije Therapeutische Gemeenschap (TG) wordt bewust langs een tussenstation via het Tussenhuis genomen. Er heerst een cultuur waarbij meer ervaren bewoners en oud-bewoners als rolmodel of coach optreden.

Wat is er veranderd nu het TG-programma werd aangepast? De therapietijd tussen de vier muren van de TG werd ingekort maar ook intensiever gemaakt. Rolmodellen spelen daar een belangrijke rol in. Die cultuur is de laatste jaren sterk gegroeid. Cliënten krijgen voortdurend tips van bewoners die verder staan. Mensen uit het Tussenhuis gaan activiteiten meedoen in TG. De stap naar het alleen gaan wonen wordt ondersteund door gradués.

tussenhuis wim webWim Simons, begeleider in het Tussenhuis en intussen 25 jaar aan het werk binnen De Sleutel, vertelt.

In de vernieuwde TG-werking zetten we veel sneller in op het versterken van de kansen naar de arbeidsmarkt. Om te weten te komen wat iemand goed kan en ook zelf wil, zetten we tijdens de eerste 6 maanden al een activeringsproject naar opleiding en werk op en een assessment. In de praktijk betekent dit dat men bijvoorbeeld na 7 maanden reeds kan starten met het volgen van avondschool of deeltijds een dagopleiding kan aanvatten. Na 10 maanden opname kan een voltijdse opleiding.

tussenhuis web1 Om maximaal kansen op slagen te hebben na zo’n intensief programma zetten we heel wat in de plaats. De hervalpreventie start reeds na 6 maanden in de TG en loopt nadien in verschillende vormen door. Het behandelingsluik waarbij men rond verslaving en de drugproblematiek verder werkt, wordt sneller (vanaf de periode in het Tussenhuis veel) op individuele manier benaderd.

Na het programma van 10 à 12 maanden in de TG start een semi-ambulante begeleiding in het Tussenhuis. Hier wordt het zelfstandig wonen met een cleane levensstijl getraind, met een duidelijk toekomstplan voor ogen. De cliënt beschikt over een eigen kamer in een woonhuis, gedeeld met 6 andere bewoners. De cliënt heeft een dagbesteding gedurende 30u van opleiding, stage of vrijwilligerswerk, ondersteund door 1 dag groepstherapie (hervalpreventie, zelfhulpgroep). Na verloop van tijd wordt het aandeel therapie verminderd en kan de cliënt fulltime een opleiding, stage of werk aanvatten. Op het einde wordt de cliënt begeleid naar een geschikte huisvesting. Na een periode van zo’n 7 à 9 maanden gaat de cliënt alleen wonen. Er is nog ambulante opvolging en een beperkt groepsaanbod gedurende een zestal maanden.

In het Tussenhuis is er op een weekdag weinig of geen activiteit. Iedereen is uit huis; ofwel opleiding gaan volgen, sommigen hebben reeds betaald werk, anderen doen vrijwilligerswerk. ’s Avonds komt iedereen thuis en wordt er samen gegeten. Er is veel aandacht voor hervalpreventie en groepstherapie. De bewoners worden gecoacht op vlak van evenwicht in de uitbouw van een clean leven op alle levensdomeinen. Tussenhuizers nemen ook een rol op in het TG-moederprogramma. Zo kunnen ze als raadgever participeren aan een hervalpreventie in de TG.

tussenhuis web2 Een blik op de keuken van het Tussenhuis, de enige ruimte waar de inrichting niet door de bewoners zelf werd aangepakt

We bouwen ook een goede lijn uit met de ambulante hulpverlening zodat herval kan voorkomen worden. Dit kan op heel diverse manieren: via een regelmatig gesprek met een hulpverlener van Dagcentrum De Sleutel of van het CAW, via een externe zelfhulp bv met een lotgenotengroep, of via NA (*),… De regelmaat zal verschillen al naargelang de individuele nood. De rest van de tijd zijn ze bezig met hun werk, hun hobby’s, hun lief…

En er moet ook steeds in het huis van alles gebeuren. Een kamer vraagt een nieuwe verfbeurt, in de tuin wordt de moestuin onderhouden, de kippen moeten verzorgd worden. De band met de natuur wordt bewust aangehaald. De meeste ex-gebruikers kennen enkel nog het leven in de stad. Vooraleer ze beslissen over “alleen gaan wonen” is het goed dat ze (opnieuw) hebben kennisgemaakt met zaken als groenten kweken, edm. Misschien beslissen ze wel om “op den buiten” te gaan wonen.

Alleen gaan wonen

Wie alleen gaat wonen wordt alleminst aan zijn of haar lot overgelaten. Dit is de grootste stap in het programma. Al tijdens de eerste week na zo’n grote stap, plannen de oude medebewoners van het tussenhuis vaak al een bezoek. Er wordt samen gekookt. Ook rond feestmomenten worden er activiteiten gepland. Dit is belangrijk omdat feestdagen vaak herinneringen oproepen. Rond kerst kan familieverdriet een probleem worden. Oudejaar is bijna steeds een gebruikersherinnering…We leren hen eigenlijk om op eigen benen te feesten zonder te gebruiken en zonder terug in het uitgaansmilieu terecht te komen. Door met “peers” af te spreken, door met cleane vrienden samen dingen te doen, door deel te nemen aan familiale activiteiten….

We organiseren voor de alleenwoners standaard ook drie zelfhulpgroepen per maand. Deze vinden niet allemaal plaats in het Tussenhuis. Dat kan evengoed bij iemand thuis. Tijdens die zelfhulp therapiemomenten kunnen ex-gebruikers met elkaar delen wat hen triggert. Sommige zaken kunnen ze immers moeilijk met hun partner bespreken; bespreken dat je opnieuw “goesting” hebt, kan hun relatie al bemoeilijken. Ze leren ook door wat ze van mekaar horen. Herval wordt vaak gelinkt met negatieve ervaringen. Het volgt echter ook soms na positieve gevoelens. Zo vergeten ze soms dat ze zelf verslaafd geweest zijn, en dat ze alert moeten blijven. Zo komt het voor dat men dan hervalt, bijvoorbeeld tijdens een festivalweekend.

tussenhuis zetel Een blik op de living in het Tussenhuis 

Gradué-werking

Twee maal per jaar organiseren we een grote gradué-bijeenkomst. Dan komen de gegradueerden die het volledige hulpverleningsprogramma positief hebben afgerond (incl nazorg) naar een activiteit in TG. Dit jaar hebben we samen deelgenomen aan de midwinternacht; een jogging, daarna een barbecue… Ook in de zomer organiseren we een soortgelijke bijeenkomst, gaan joggen, samen taart bakken en daarna lekker genieten…

Er is ook een aparte gradué-werking voor vrouwen. Om de 6 weken komen vrouwelijke oud-bewoners samen en organiseren ze een activiteit voor de vrouwen die in het TG-programma meedraaien. Het zijn vrouwen die 5 tot 15 jaar geleden het programma in de De Sleutel hebben afgerond .

Gradués springen ook tussendoor soms binnen in het Tussenhuis en TG. Zij vinden het belangrijk om zich te tonen, om iets (terug) te doen voor mensen die worstelen met hun drugprobleem. Samen gezond koken, een stevige wandeling. Samen aanwezig zijn als rolmodel bij bewoners die nog niet zo ver staan in hun programma. Vanuit deze positie als rolmodel/voorbeeldfunctie, lokken ze natuurlijk heel wat motivatie uit bij onze bewoners om te kiezen voor een clean leven.

opgetekend door Paul De Neve, maart 2017

(*) NA: afkorting van Narcotics Anonymous

Aanverwante info:

link naar info over het nieuwe behandelprogramma van de therapeutische gemeenschap te Merelbeke

Lees hier enkele getuigenissen van oud-bewoners