Samenwerking met Leerpunt in de kijker

Naast een open aanbod organiseert Leerpunt cursussen op vraag. Sinds 4 jaar doet ze dat ook in samenwerking met De Sleutel. Op dinsdagnamiddagen geeft lesgeefster Erika cursussen ‘Nederlands’ en ‘Slim Beheer’ in de Therapeutische Gemeenschap Merelbeke (TGM). Wij hadden het met haar over lesgeven in De Sleutel. Je leest haar verhaal hieronder. Lees hier ook de feedback die de cliënten over haar cursus gaven. 

Basiseducatie helpt laaggeschoolde volwassenen om in hun eigen tempo de kennis op vlak van taal, wiskunde, ICT of maatschappijoriëntatie op te frissen en te versterken. Verspreid over gans Vlaanderen vind je 13 Centra voor Basiseducatie. In de regio Gent-Meetjesland-Leieland is Centrum voor Basiseducatie (CBE) Leerpunt actief. Laaggeschoolde volwassenen kunnen er in de leslokalen in Gent, Eeklo en Deinze terecht voor heel wat cursussen.


Hoe ontstond de samenwerking met De Sleutel?
Erika
: CBE Leerpunt stelt haar aanbod regelmatig aan doorverwijzers en samenwerkingspartners voor tijdens infosessies, genaamd ‘Broodje Basiseducatie’. Leen De Wit, afdelingshoofd van de TGM, was in het najaar van 2014 aanwezig op één van onze sessies. Op haar vraag zijn we aan tafel gaan zitten om samenwerkingsmogelijkheden te bespreken. Het TGM-team wilde een basisopleiding integreren in haar behandelprogramma. Voor de uitwerking daarvan dacht Leen aan CBE Leerpunt. Toen al was onze werking niet onbekend bij de TGM. Regelmatig werden cliënten op het eind van hun behandeling doorverwezen naar het open aanbod van CBE Leerpunt. In het nieuwe behandelprogramma  zouden de cliënten al bij de start van hun behandeling vorming krijgen en die vorming zou doorgaan in de Therapeutische Gemeenschap zelf.  In oktober 2015 startte mijn collega Joke met lesgeven in Merelbeke. In januari 2017 nam ik het van haar over.

 Interieur bis tgm webversie

Welke cursussen geef je aan onze cliënten?
Ik geef cursussen ‘Nederlands’ en ‘Slim beheer’. De cursus Nederlands duurt 8 weken. ‘Slim beheer’ is 6 weken. De cliënten, of cursisten zoals ik ze noem, krijgen telkens 2,5 uur les op dinsdagnamiddag. Op vraag van De Sleutel besteed ik in de cursus Nederlands aandacht aan het schrijven van formele brieven of het opstellen van bepaalde aanvragen die cliënten binnen de TGM moeten doen, aanvragen gericht aan de sociale dienst bijvoorbeeld. Bij ‘Slim beheer’ ligt de focus op het organiseren van je paperassen en budgetbeheer. In de les komt er bijvoorbeeld iemand uitleg geven over de facturen die de cursisten van De Sleutel ontvangen. Naast de concrete opdrachten die ik vanuit De Sleutel krijg, probeer ik in te spelen op de noden van cursisten. Zo schrijven we in de cursus Nederlands naast sollicitatiebrieven ook eens een liefdesbrief. Tijdens ‘Slim beheer’ maakten we dit jaar kerstkaarten. De cursisten kregen niet alleen de opdracht om met een klein budget leuke kaarten te maken maar konden zich, op hun vraag, eens creatief laten gaan. We gingen ook op uitstap naar de Kringwinkel. Daar zagen de cursisten onder andere een aantal ex-bewoners van de TGM aan het werk.
Vorig schooljaar hadden we tijd om aan de cursussen nog wat extra lessen te koppelen. We organiseerden een aantal lessen rond het thema ‘nieuws’. De cursisten maakten een krant, gingen naar de bib en kregen zelfs een lezing van Nieuwsbladjournalist Steven De Bock.

Bij Basiseducatie wordt er in de lessen Nederlands heel wat aandacht besteed aan leesplezier. Doe jij dat ook in de afdeling in Merelbeke?
Ja. Ik eindig de les Nederlands altijd met een half uur voorlezen. Op dit moment lezen we het boek ‘Is dit een mens’ van Primo Levi. Dat is een autobiografie van een man die het concentratiekamp van Auschwitz overleefde. Tijdens de les lees ik voor en beantwoorden de cursisten de vragen die ik stel. Ofwel lezen de cursisten zelf een stuk voor. Door voor te lezen werk ik aan taalbevordering, wat ik als lesgever moet doen. Maar tegelijk werk je aan veel meer dan dat: aan empathie bijvoorbeeld, het zich kunnen inleven in de personages van het boek. Ik ben ervan overtuigd dat samen verhalen lezen mensen verbindt. Ik merk trouwens dat dit boek erg aanslaat bij de bewoners van de Therapeutische Gemeenschap. Het inspireerde een paar van hen om een aanvraag te doen voor een bezoek aan het Fort van Breendonk.

img 20160311 143250 © Leerpunt

Erika:  “De bewoners worden ook steeds uitgenodigd om eens langs te komen bij Leerpunt waar o.m. het open aanbod van CBE Leerpunt kan gevolgd worden.  Zo kennen ze alvast de weg naar ons Centrum”

Naast de lessen die je in de Therapeutische Gemeenschap Merelbeke geeft, geef je nog les in het open aanbod van CBE Leerpunt. Zijn er grote verschillen met de lessen die je in Gent geeft?
Ja zeker. Bij Leerpunt geef ik lessen ‘Nederlands als tweede taal’ aan Alfa-cursisten. Dat zijn cursisten die niet of nauwelijks gealfabetiseerd zijn in hun moedertaal. Aan hen leer ik echt de basis van het Nederlands: de basiswoordenschat, je eigen naam leren lezen, een eenvoudig gesprek voeren, … In vergelijking met de Leerpuntcursisten staan de cursisten in de TGM véle niveaus hoger. De moeilijkheid is wel dat ik in de TGM veel verschillende niveaus bij elkaar heb. Dat, en het verloop dat er in de groep is, maken het een hele uitdaging om telkens weer voor iedere cursist een boeiende lesinhoud aan te bieden. Zelf vind ik dat wel fijn, het houdt mijn werk boeiend!

Heb je het idee dat je met de cursussen in TGM ook effectief iets bereikt?
Op zo’n korte periode kan je geen wonderen verrichten. Ik kan mensen een aantal praktische zaken aanleren zoals een goede brief opstellen maar in 8 weken zal je niemand naar een hoger taalniveau brengen. Ik zie deze cursussen daarom als teaser. Misschien maak ik de mensen op deze manier warm om later de stap naar een cursus in Leerpunt te zetten, of naar een opleiding bij de VDAB? Sowieso probeer ik hen altijd een keer mee te nemen naar Leerpunt. Zo kennen ze alvast de weg naar ons Centrum.  Ik vraag mijn cursisten wel eens welk woord er in hen opkomt als ze aan hun schooltijd terugdenken. ‘Spijt’ is wat de meesten zeggen. Ik hoop dat ik op z’n minst een bescheiden bijdrage kan leveren aan het wegwerken van die spijt.

Opgetekend in februari 2018

cbeleerpuntMet dank aan Griet Baeten 

 

 

 

 

Lees hier de feedback van bewoners op de cursus

Link naar meer info over het programma van TGM.

Klik hier voor meer info over Centrum voor Basiseducatie Leerpunt?