“Jullie manier van aanpakken werkt”

De OCMW’s zijn een belangrijke partner van Weerwerk, het maatwerkbedrijf van De Sleutel.  De OCMW-diensten verwijzen heel wat mensen met een verslavingsproblematiek voor een begeleiding naar de activerende werkvloer of naar de operationele ploegen van Weerwerk. Deze getuigenissen van het OCMW in Antwerpen willen we jullie niet onthouden.

Reacties medewerkers OCMW Antwerpen
 “Ik ervaar Weerwerk als een geweldige organisatie: veel geduld, duidelijke communicatie, lage drempel om in te stappen… De verschillende modules die ze er hebben maakt dat ze altijd wel ergens kunnen aansluiten. Mocht het daar niet lukken, dan koppelen ze ook terug wat hun de beste optie lijkt. Qua samenwerking met verschillende organisaties is dit een van de besten”.
– “Mijn ervaring was heel positief met Weerwerk.
weerwerk2
Ik heb net met iemand een volledig traject doorlopen en ook iemand die vorige week gestart is met zijn traject.
De eerste persoon hadden we al jaren in begeleiding. Maar het liep steeds fout om de een of andere reden. Door de goede samenwerking met de begeleiding van Weerwerk en OCMW hebben we dat dit keer kunnen voorkomen. Deze persoon is dan ook vorige week kunnen starten met een sociale tewerkstelling bij Weerwerk zelf  via het OCMW. Hierdoor kon ik na jaren zijn leefloon stopzetten. Dit is zeker een succesverhaal”.
De andere persoon die momenteel gestart is binnen het traject heeft ongeveer hetzelfde profiel maar biedt meer weerstand tegen het project. De begeleiders van Weerwerk houden mij bijna dagelijks op de hoogte van hoe het traject loopt en waar de moeilijkheden zich bevinden. De wisselwerking omtrent informatie is zeker een meerwaarde voor een goede begeleiding.
Bij beide personen was al heel wat geprobeerd door andere maatschappelijk assistenten. Nooit kon echt iets bereikt worden, jammer genoeg. Het zijn allebei jonge mannen die een problematische opvoedingssituatie gekend hebben en waarbij spraken is van middelenmisbruik (of een vermoeden van).  In mijn ogen is het dus zeker een meerwaarde voor onze OCMW-klanten”.
enclave
– “De samenwerking met Weerwerk waar ik overspreek was van korte duur, want de persoon is intussen aan het werk. Met dank aan Weerwerk. Over die korte periode kan ik niets negatief zeggen. De samenwerking was zeer aangenaam. Ik ontving regelmatig feedback, ook als ik er niet onmiddellijk naar vroeg. Als de begeleiding dreigde mis te lopen, werd ik vrijwel onmiddellijk gecontacteerd. Weerwerk drong toen aan op een overleg met de verschillende betrokken partijen, wat uiteindelijk ook plaatsvond. Ik vond het fijn om zo betrokken te worden bij hun begeleiding. Nadien kon de persoon kon een stage doen bij Ikea en kreeg er nadien een contract aangeboden. De begeleiding is voor mijn klant dus zeer positief uitgedraaid en een meerwaarde geweest. De persoon die ik begeleid was de laatste 20j vooral gedetineerd en na een mislukte toeleiding STW zaten we even vast qua activering. Voltijds gaan werken was niet evident voor hem. De begeleiding bij Weerwerk was ideaal en kwam er op het juiste moment”.
Deze reacties van maatschappelijke werkers van het OCMW uit Antwerpen die recent met ons hebben samengewerkt,  kwamen spontaan opborrelen naar aanleiding van een voorstelling van de werking van Weerwerk.
Maak kennis met de werking van Weerwerk