TOPspel ontmoet internationale broertjes in Lissabon

Out of the blue kwam er vorig jaar een leuke oproep binnenwaaien uit Zweden gericht aan alle good behavior gamers: of we elkaar niet konden ontmoeten om de koppen bij elkaar te steken en ervaringen uit te wisselen.

We voelen ons onmiddellijk aangesproken. Wij zijn tenslotte reeds 5 jaar aan de slag met TOPspel, de Vlaamse versie van het GBG (Good Behavior Game). We hebben heel wat aanpassingen gedaan t.o.v. het originele spel maar er vallen ook al veel ervaringen te delen. We zijn razend benieuwd naar de input uit andere landen.
 
Maar hoe krijg je zo’n internationaal gezelschap bij elkaar? Het antwoord was onverwacht evident. Het EUSPR  (European Society for Prevention Research) houdt jaarlijks een conferentie rond drugs en drugpreventie. Daar zijn sowieso heel wat preventiewerkers en onderzoekers aanwezig. Er wordt beslist dat de leden van de GBG-groep een dagje vroeger komen om elkaar te ontmoeten tijdens een zogeheten pre-conference. We zetten koers naar Lissabon op 24 oktober 2018.
 
Een gemoedelijk onderonsje, met één constante: enthousiasme
Onze Vlaamse delegatie bestaat uit onderzoekers  dr. Geertje Leflot en Emilie Rousseau, lectoren aan de Thomas More Hogeschool Antwerpen, prof. Hilde Colpin, Hoogleraar aan de KU Leuven en Inie Liekens, TOPspeltrainer, team preventie van De Sleutel.
  
colpin en leflot  Onderzoekers Geertje Leflot en Hilde Colpin
 
De gesprekken barsten reeds los in de inkomhal: ‘Wie zijn jullie? Uit welk land? Hoe lang zijn jullie reeds bezig met het GBG? Welke naam kreeg het bij jullie?’ We staan te popelen om elkaars verhaal te aanhoren. Tekenen present: Zweden, Polen, Estland, Nederland, Brazilië, USA en België.  De voertaal is Engels, de accenten charmant. Het begin van een bijzonder boeiende namiddag.
 
Höja Spelet
De Zweden bijten de spits af met hun gloednieuw spel (spelet) dat ze uittestten in de school Höja. Het spel kreeg de naam Hôja Spelet.
Zij maakten kennis met het GBG in 2013 toen de Amerikaanse Jeanne Poduska het GBG kwam voorstellen op de EUSPR- conferentie in Parijs. Ze waren zowel enthousiast als wat verwonderd: ‘Waarom hebben wij dit niet in Zweden?’ Ze besloten in 2016 om in zee te gaan met de mensen van het Nederlandse Taakspel. Zij verzorgden de opleiding van de GBG- trainers en de leerkrachten en ondersteunden de Zweden gedurende 2 jaar. Tijdens deze 2 jaren werd er een pilootonderzoek naar de effecten gevoerd.  Het spel won een belangrijke prijs voor Public investment.
 
Effecten van het Zweedse Höja Spelet
– Toename van rust en stilte in de klas
– Betere samenwerking tussen de leerlingen
– Vermindering van het regelovertredend gedrag
94% van de leerlingen vond dat ook andere kinderen dit spel moeten spelen.
 
Oops Brazillië!
Brazilië implementeerde met de steun van de Verenigde Naties en het Amerikaanse AIR het originele GBG en noemden het ‘Elos’, wat staat voor verbinding. Hoewel er bij de leerkrachten een groot enthousiasme was, bereikte men helemaal niet de verwachte resultaten. Onderzoek legde een cultureel verschil tussen Brazilië en de andere GBG-landen bloot.  Het onderwijs in Brazilië  is sterk gericht op het bestraffen van het negatieve gedrag van leerlingen.  De leerkrachten gebruikten het spel om de kinderen nog méér te straffen.
Naar aanleiding van die eerste resultaten, beslisten de makers om grote culturele aanpassingen door te voeren aan het spel.  ‘De klasregels’ werden samen met de leerlingen vervangen door ‘onderlinge afspraken’ met aandacht voor een positieve formulering van het gewenste gedrag. De leerkrachten kregen extra training in het positief ondersteunen van gedrag bij kinderen. Ze introduceerden een ‘Oops’- en een Elos-kaart om aan te geven wanneer een leerling verkeerd (Oops) of net heel goed bezig ‘Elos’ is. Via ouderavonden proberen ze ook ouders te overtuigen van een meer positieve opvoeding en interactie met hun kinderen. De laatste resultaten zien er al heel wat beter uit.
VEPA visioon

Is dit Vepa of spleem in Estland?
In Estland besloot men te werken met het Pax Good Behavior Game. Zij doopten het om tot VEPA. Het VEPA-spel combineert de structuur van het Good Behavior Game met andere methodieken waarvan de werking reeds bewezen is zoals complimentenbriefjes, beat the timermethodiek, groepsnamen, …
Ze hanteren, net zoals in het Pax-game een eigen woordenschat. Goed gedrag is ‘vepa’, ongewenst gedrag wordt een ‘spleem’ genoemd.

 
Skypen in Polen
In Polen implementeerden Amerikaanse trainers  het Good Behavior Game i.f.v. een onderzoek. De resultaten waren bijzonder goed waardoor besloten werd dat er geen aanpassingen nodig zijn. Dé grote uitdaging in Polen is het trainen van de leerkrachten. Het Engels is er niet zo goed ingeburgerd waardoor het moeilijk is om Engelstalige leerkrachten te vinden die nadien anderen kunnen opleiden.
Polen is ook een uitgestrekt land, deelnemers ter plaatse krijgen is niet altijd evident. Daarom kan je in Polen ook de GBG-training volgen via video en skype. Het onderzoek wees uit dat dit niet ten koste gaat van de effectiviteit. Dit idee wordt door de andere aanwezigen warm onthaald.
 

De ervaren Nederlanders
Het Nederlandse Taakspel bestaat al sinds 2001! Zij hebben, naast de Amerikanen, ongetwijfeld het meeste ervaring van de deelnemers aan deze conferentie. Marjon Ter Heggeler en haar team leidden intussen ruim 100 trainers op die op hun beurt de leerkrachten kunnen trainen. Ze ontwikkelden ook een toolkit voor internationale coaches. Dat ze inmiddels ook over de grenzen heen opleiding geven, bleek uit het Zweedse project waarbij Marjon de Zweden van A tot Z begeleidde in het ontwikkelen én implementeren van Taakspel in Zweden.
Maar Marjon vertelde ook over de moeilijkheden die op hun pad komen wanneer ze Taakspel in de scholen begeleiden. Dit ging van weerstand bij de leerkrachten, het ongeduld en het streven naar een easy-fix, tot het rondkrijgen van het financiële aspect. Om de uitrol van Taakspel haalbaar te houden, werkt men in Nederland samen met interne schoolbegeleiders die een deel van de coaching-sessies voor hun rekeningen nemen. Zo kan er meer ‘op maat’ gewerkt worden.
 
rom magazine  Marjon ten Heggeler enthousiasmeert de Zweedse delegatie bij een kennismaking met Taakspel in Rotterdam. (foto : Jan van der Meijde, ROM)

Vlaamse eenvoud
Geertje Leflot, onderzoeker aan de Thomas More Hogeschool en co-auteur van het Vlaamse TOPspel, licht niet alleen de Vlaamse onderzoeksresultaten toe, ze geeft ook aan op welke manier het Good Behavior Game werd aangepast tot het Vlaamse TOPspel. De administratieve eenvoud van TOPspel ten opzichte van de andere varianten werd ten zeerste gesmaakt door de buitenlandse collega’s. Dit vormt namelijk in heel wat landen een grote drempel bij de leerkrachten.   
 
leflot Geertje Leflot presenteert de onderzoeksresultaten van TOPspel tijdens een poster-sessie
 
Verschillende landen, verschillende Good Behavior Games, dezelfde uitdagingen…
Het enthousiasme voor het Good Behavior Game overstijgt duidelijk de landsgrenzen. We geraken er niet over uitgepraat. We merken echter ook dat in al deze landen dezelfde struikelblokken verder succes dreigen te dwarsbomen. De meeste landen beginnen kleinschalig met een onderzoeksproject. Wanneer dit succesvol blijkt,  wil iedereen uiteraard aan de slag voor een bredere uitrol. Die’ scaling-up’ vormt een grote uitdaging: Hoe kunnen we zo veel mogelijk leerkrachten trainen? Waar vinden we mensen die de leerkrachten kunnen opleiden? Hoe bewaken we de kwaliteit? En vooral: waar vinden we de financiële middelen? Vooralsnog probeert elk land deze uitdagingen zelf aan te gaan, maar hoe kunnen we de krachten bundelen?
 
What’s next?
De vraag om de krachten te bundelen blijft nog lang nazinderen en is ook tijdens het heerlijke diner één van de meest besproken topics. Deze eerste samenkomst was bedoeld als kennismaking en een aftasten van de mogelijkheden. Er wordt unaniem beslist om een volgende bijeenkomst te organiseren tijdens de volgende EUSPR-conferentie die doorgaat in september 2019 in… Gent. Wij zullen er alvast zijn!
Inie Liekens (februari 2019)
 

TOPspel: een effectieve interventie gericht op gedragsmanagement

TOPspel is een klassikaal preventieprogramma dat tot doel heeft het beginnend grensoverschrijdend gedrag van kinderen terug te dringen en sociale vaardigheden te bevorderen. Op termijn beoogt TOPspel ernstige gedragsproblemen, zoals delinquentie en druggebruik, te voorkomen. Hierin spelen leerkracht en leerlingen een centrale rol. De leerkracht leert gedragsmanagement skills, gebaseerd op gedragstherapeutische principes binnen een eenvoudig spelkader toepassen. Meer specifiek, verduidelijkt hij positieve gedragsregels en beloont hij gewenst gedrag systematisch. De aandacht komt daardoor te liggen op het gewenste gedrag i.p.v. het grensoverschrijdend gedrag. Daarnaast moeten leerlingen samenwerken tijdens TOPspel, waardoor positieve interacties tussen leerlingen worden gefaciliteerd. Deze positieve interacties beschermen kinderen tegen de ontwikkeling van grensoverschrijdend gedrag.