Werk-TG inspireert zich via studiebezoeken op buitenlandse goede praktijken

De Therapeutische Gemeenschap Merelbeke vernieuwt het zorgaanbod: clean leven via therapie, educatie én werk. Het herstel van verslaving wikkelt zich voortaan veel minder af binnen de muren van de residentiële therapeutische gemeenschap. Het team ging bij het herdenken van hun zorgconcept niet over één nacht ijs. Om inzicht te krijgen in de bestaande goede praktijken op het vlak van activering binnen de behandeling van verslaving, werd de bestaande wetenschappelijke literatuur doorzocht, maar werd ook gekeken naar soortgelijke herstelgerichte processen binnen andere Therapeutische Gemeenschappen (TG), ook in het buitenland.

Zo kon eind 2014 met een delegatie op studiebezoek worden gegaan – dankzij een Go & See-beurs (via KB-stichting) – naar San Patrignano (Italië). In San Patrignano wordt geen therapie aangeboden in de strikte zin van het woord, WERK = THERAPIE, het arbeidsproces is de weg naar herstel.

Hoofddoelstelling van het studiebezoek was de versterking van de eigen peer-to-peer education. Vanaf de start wordt een nieuwe bewoner in San Patrignano voor een jaar aan een oudere bewoner gekoppeld tot hij/zij na een jaar zelf als oudere bewoner aan een nieuwe bewoner wordt gekoppeld. Je werkt in dezelfde arbeidsproductiesectie als je ‘peer’. Via deze peerwerking worden psycho-emotionele crisissen voorkomen of opgevangen. Er is sociale controle én ondersteuning. We kregen er ook bevestiging van onze overtuiging dat werk versterkend werkt in de identiteitszoektocht van personen die een clean leven proberen op te bouwen,… Werk als het ware als oefenterrein.

In december 2015 volgt een studiebezoek naar Phoenix Futures in Engeland. Daar hebben ze een kort TG-programma van 6 maanden en gaan we verkennen hoe ze er mensen voorbereiden op hun re-integratie en hoe het vocationeel leren (activering door werk en educatie) een plaats krijgt in de behandeling. Later in 2016 staat er ook een studiebezoek naar Kethea Ithaki in Griekenland op de agenda. Beide studiebezoeken kaderen in een projectaanvraag via Erasmus+.

Leen De Wit

(november 2015)

 Het studiebezoek aan het therapeutisch centrum San Patrignano in Italië in november 2014 (7dagen) heeft het team van TG Merelbeke in contact gebracht met een andere invulling van een aantal basiselementen in de methode van de therapeutische gemeenschap (TG). De ‘Peer-to-peer education’ en zelfhulp zijn in San Patrignano veel meer uitgewerkt en staan centraal. Ze vervangen zelfs de (psycho)therapiegroepen. Anderzijds wordt in San Patrignano de kracht van een werkomgeving als basiscontext voor herstel uit een drugverslaving krachtig in beeld gebracht. Het studiebezoek was de motor van een aantal studiedagen met het team om de eigen werking volledig te herdenken.

San Patrignano is een drugsvrij, residentieel therapeutisch programma voor personen met een drugsverslaving die gelegen is in Noord-Oost Italië (regio: Rimini). Het is een van ’s werelds de grootste residentiële behandelprogramma’s; op het ogenblik van de internationale workshop verbleven er ongeveer 1300 bewoners in San Patrignano. De gemiddelde leeftijd van de bewoners bij opname is 27 jaar (spreiding: 13 tot 55 jaar) ; 20% van de bewoners zijn vrouwen.

Het uitgevoerde werk in San Patrignano is gevarieerd maar beperkt zich eerder tot uitvoerend werk met hoge afwerkingsgraad. Er zijn een 30-tal productie-eenheden. Hierbij wordt specifiek een niche-markt opgezocht met kwaliteitsproducten: ambachtelijke kazen, vleeswaren, drukkerij, decoratieafdeling, schrijnwerkerij, meubelmakerij, metaal, wijngaarden en wijnproductie, keuken, pizzeria, handtassen en lederwaren, orthodontie, software en grafische afdeling, fotografie, bouw, manege, kennel en fokkerij,  … tot een eigen ziekenhuis.

Aanverwante info:

Herstel van verslaving: van de Therapeutische Gemeenschap naar de realiteit van de maatschappij – De Sleutel