Een dag in ambulant centrum De Sleutel te Brugge

Het is maandagmorgen. De start van een drukke dag in het ambulant centrum De Sleutel te Brugge. Op jaarbasis melden zich in de Barrièrestraat zo’n 600 cliënten (85% M, 15 % V). Gemiddeld zijn ze 200 dagen in behandeling voor hun drugsprobleem. Hoe ziet zo’n dag eruit? We volgen de activiteiten van Johan aan het onthaal, het zenuwcentrum van deze ambulante afdeling. Vandaag hebben een 20-tal cliënten een individuele afspraak en zijn er een 15-tal cliënten in huis voor het groepsaanbod.

8u30 – Het centrum te Brugge opent de deuren. Het eerste werk aan het onthaal is het beluisteren van het antwoordapparaat. Een bezorgde ouder sprak dit weekend een boodschap in. ‘Het is de verkeerde kant aan het opgaan met onze zoon. Hij blijft zijn cannabisgebruik minimaliseren’. Met deze ouder zal het Drugsexpertiseteam (DET, ook hier in huis) contact opnemen. Een volgende boodschap: ‘Ik heb wegens corona mijn afspraak vorige week moeten afbellen. Kan ik aub een nieuwe afspraak met mijn begeleidster krijgen’.

De deurbel rinkelt. Een eerste cliënt komt in werktenue aan voor zijn afspraak met de arts. Het clichébeeld van de drugsgebruiker die thuis niets doet, is meteen ontkracht. Deze man haast zich na het doktersbezoek meteen naar het werk.

De werkweek aan het onthaal is gestart. De ene telefoon na de andere komt binnen. Johan: “Soms gaat de telefoon sneller dan we een afspraak kunnen plannen”. Chantal belt ziek af. “Normaal volgt deze cliënt de behandelgroep. We hebben haar gevraagd om haar huisarts te verwittigen. Haar vervangmedicatie zal ze moeten ophalen bij de apotheker,” zo vertelt Johan.

johan in DCBG web

Johan: “We zorgen ervoor dat cliënten zich op hun gemak voelen. Ze zijn hier geen nummer. Doordat we een band hebben, kunnen we hen ook aanspreken”

Warm onthaal

Johan is reeds 17 jaar één van de vertrouwde gezichten op het onthaal in het ambulant centrum. Hij combineert die functie met het medisch secretariaat en een aantal verpleegkundige taken. Johan is psychiatrisch verpleegkundige en vindt een persoonlijke benadering en een warm onthaal zeer belangrijk. “We zijn begaan met het welzijn van de cliënten. We zorgen ervoor dat ze zich op hun gemak voelen. Ze zijn hier geen nummer. Doordat we een band hebben, kunnen we hen ook aanspreken. Ik herinner me een cliënt die zijn afspraak wou afbellen wegens het overlijden van een oom. Hij was blijkbaar vergeten dat hij de week ervoor ook al had gebeld, toen omdat hij naar de begrafenis van die oom moest. Op dat moment hebben we een mandaat om eens door te spreken. We proberen hen over de streep te trekken in de zin van “Doe toch een inspanning”. Maar evengoed zorgen we ervoor dat signalen die we opmerken worden meegenomen in het verdere traject van een cliënt”. Ook voor medewerkers is de onthaalruimte soms een plaats om te ontladen. Johan: “Na een moeilijk gesprek kunnen zij evengoed bij ons terecht met hun verzuchtingen”.

8u45 – De eerste mensen die in een groepsprogramma zitten, sijpelen binnen. Dokter Griet arriveert in fietsoutfit. Vandaag werkt ze een volledige dag in het centrum. Deze voormiddag heeft ze vooral afspraken met individuele cliënten. In de namiddag is er overleg. Ook de psychiater is vandaag in huis.

Opnieuw telefoon: Een begeleider van een CAW-doorgangshuis belt voor een bij ons centrum gekende cliënt, die in opname wil. “Kunnen we een inschattingsgesprek ingepland krijgen, is de vraag. Ook dit is voor Drugsexpertiseteam. Dit team werkt vanuit het dagcentrum en wordt samen met het CGG aangestuurd”, zo verduidelijkt Johan.

Andermaal telefoon: een partner belt om een nieuwe afspraak voor haar vriend te vragen bij de behandelende arts.

Tussen de onthaaltaken door is er soms tijd voor administratie. Zo zorgt het onthaal voor de administratieve intake van een nieuwe cliënt. Het “informed consent” formulier wordt daar ondertekend. De registratie in het elektronisch patiëntendossier wordt opgevolgd. Samen met de klinisch coördinator worden de tevredenheidsmetingen opgevolgd. Tussendoor geeft Johan sommige cliënten ook hun medicatie hier in huis.

10u15 – dokter Griet belt naar het onthaal en vraagt een urinecontrole voor de cliënt die ze net heeft gezien. Ook dat behoort tot Johan zijn takenpakket. “Dergelijke controles organiseren we in huis op vraag van de arts maar standaard ook drie maal per week voor de deelnemers van de behandelgroep. Voor de laagdrempelige werking van de trajectgroep organiseren we dagelijks at random urinecontroles, omdat ze vooral focussen op het onder controle krijgen van hun gebruik”.

10u30 – Een ouder brengt op het onthaal de betaling in orde voor zijn dochter die een afspraak heeft in huis. De meeste cliënten betalen enkel remgeld, meestal verloopt dit ook via factuur. We horen de vader tegen zijn dochter sakkeren. “Voor je doktersbezoek heb je geen centen maar voor die vuile drugs wel”… Hij vraagt aan het onthaal of hij mee naar binnen mag tijdens het begeleidingsgesprek… Dat is zeker niet de standaardprocedure.

Johan: “We werken hierin heel transparant. Tijdens een eerste gesprek met de cliënt worden duidelijke afspraken gemaakt. Op welke manier wil de cliënt dat iemand betrokken wordt, welke informatie mag doorgaan naar die persoon,…. Ouders of andere betrokken familieleden kunnen in ons ambulant centrum wel parallel een eigen hulptraject vragen.”

10u50 : Dokter Griet belt met het onthaal met de vraag of er een plaats vrij is in de behandelgroep.

Het afsprakenbeheer is een belangrijke taak gekoppeld aan de onthaalfunctie. Als er door wijzigingen in behandelplannen ruimte in de agenda vrijkomt, moet er vlot geschoven kunnen worden.

Johan: ”Echte wachtlijsten hebben we niet op aanmeldingsniveau, ook al zitten de agenda’s vaak propvol. We zorgen ervoor dat de hulpvraag van nieuwe cliënten snel wordt aangepakt en dat ze binnen de 14 dagen worden besproken op het indicatiestellingsteam (nvdr: dit spreekt zich uit over de verdere oriëntatie en behandeling). Vroeger hadden we daar een langere wachttijd. We willen het momentum of die motivatie om hulp op te starten zo snel mogelijk vastpakken. Ook de inschatting op vraag van verwijzers proberen we zo snel mogelijk op te nemen”.

11u30 – Een bezoeker komt aan voor zijn afspraak met de sociale dienst.

12u middagpauze: de brooddozen komen boven. Tijdens corona wordt er niet gekookt door de cliënten van groepswerking.

12u30 – Eenmaal per week voorziet Johan de tijd voor het klaarzetten van de medicatie van de dagen die komen. Ook de voorraad moet worden bijgewerkt, aankopen gepland.

medicatie web

Johan: ”Hierbij gaat het zeker niet alleen over vervangmedicatie (substitutiemiddelen in afbouw) zoals Methadon of Suboxone. Een kwart van onze populatie kampt bijvoorbeeld met een psychiatrische problematiek. Qua medicatie gaat het dan over antipsychotica en antidepressiva “.

14 tot 15u – algemene klinische vergadering: Cliëntenbespreking met individuele begeleiders, de verslavingsarts en de klinisch coördinator

15 tot 16 u – vergadering groepswerkers: Overleg tussen groepswerkers, de verslavingsarts en de klinisch coördinator. Overlopen van de aanmeldingen voor groepswerk met aandacht voor de groepsdynamiek (vb vragen voor fasering, time outs, overlopen van een actieplan).

18u30 – Het centrum sluit de deuren. Johan is tevreden over zijn werkdag. “Deze job vraagt veel energie. Maar het is hier een goed draaiend team. Ik doe het werk nog altijd heel graag en haal ook energie uit mijn job”, zo besluit hij.

Paul De Neve (november 2021)

Aanverwante info: 

Mijn dagboek: een cliënt uit de behandelgroep vertelt