Ervaringsleren als methodiek om jezelf beter te leren kennen

Jaarlijks trekken de bewoners van de Therapeutische Gemeenschap in Merelbeke op driedaagse naar de Ardennen. De deelnemers worden er in een uitdagende situaties gebracht waarbij zij niet kunnen terugvallen op routines. De methodiek van het “Ervaringsleren” biedt de mogelijkheid om vanuit een concrete actie-fase in ongewone omstandigheden een individueel leerproces op gang te brengen.  

Een clïent getuigt:  “Ik ondervond dat de mensen in de Ardennen plots anders waren, zonder onze vaste structuur. Maar toch bleken onze basisafspraken rond koken, poetsen, alles proper houden, mooi overeind. Ik wist ook nog niet dat ik me eigenlijk wel thuis voel in de natuur, zo weg van de drukte zoals in de stad.” (KS)

(Maak hier kennis met nog meer ervaringen van de bewoners tijdens de recente driedaagse in de Ardennen)

Waarom ervaringsleren ?

De Therapeutische Gemeenschap van Merelbeke (TGM) heeft reeds een jarenlange traditie als het gaat over “ervaringsleren”. De methodiek van ervaringsleren sluit inhoudelijk goed aan bij de doelstelling van het programma en wordt ook fel gesmaakt door de bewoners, vooral twintigers en dertigers. Er wordt gewerkt vanuit de directe ervaring in het hier en nu door middel van uitdagende outdoor-activiteiten.

Het concrete format waarin de TG ervaringsleren aanbiedt is dat van een korte, maar intensieve driedaagse ervaringsstage in de Belgische Ardennen. In de praktijk worden de deelnemers in een uitdagende situatie gebracht waarbij zij niet kunnen terugvallen op routines. De methodiek biedt de mogelijkheid om vanuit een concrete actie-fase in ongewone omstandigheden een individueel leerproces op gang te brengen. Zo is de dropping een heel leerrijke activiteit omdat de deelnemers dan uit zichzelf stilstaan bij de rol die ze opnemen in de groep. Acties in bijzondere situaties hebben nooit een inherente betekenis op zich. Ze brengen mentale schema’s op gang of lokken persoonlijke denk-, voel- en handelingspatronen uit.

Vijf concrete leerthema’s sluiten aan bij de doelstelling van de tweede fase van het TG-programma:

-(verdere) bewustwording van eigen functioneren; welke rollen neemt iemand op in de groep

-gedeelde verantwoordelijkheid (voor zichzelf en voor de ander);

-keuzes maken en verantwoording hiervan tegenover zichzelf;

-zelfkennis over kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën;

-persoonlijke grens (h)erkennen en bewaken ; kijken hoe iemand reageert op confrontatie met grenzen. Hoe gedraagt iemand zich in de groep als hij of zij voor uitdagende grenzen wordt geplaatst


Ervaringsleren is niet gewoon leren door iets mee te maken. Ervaringsleren is een wijze van leren waarbij deelnemers zich actief engageren in het exploreren van voor hen relevante en zinvolle vragen.  De lerende is deelnemer in plaats van toeschouwer en het geleerde is niet alleen momenteel maar ook in de toekomst relevant voor de lerende en de maatschappij waarvan hij lid is. Ervaringsleren is een proces en geen losstaande gebeurtenis (Vermeylen, de Vilder, 2004).

De mate waarin ongewone situaties door de deelnemer al dan niet als probleemsituaties worden ervaren, hangt af van zijn/haar persoonlijk referentiekader. Engagement is een van de sleutelbegrippen in dit vormingsproces. Engagement in de activiteiten houdt in dat de deelnemer de omgeving, de uitdaging, het probleem, van een persoonlijk ant­woord dient. Dat persoonlijk antwoord is niet zozeer het verleggen van grenzen (zoals in de “vrije tijds-outdoor”) dan wel het maken van persoonlijke keuzes vanuit eerlijkheid tegenover zichzelf. In deze vorm van leren staat niet zozeer het ontmoedigen of bekrachtigen van gedrag centraal maar eerder de verantwoordelijkheid, de activiteit en de zingeving door de deelnemer zelf. Dit alles doen zij in aanwezigheid van hun peers. De lerende is zelf “eigenaar” van de onderkende probleemsituaties en van de oplossing ervoor en wordt daarin ondersteund door zijn lotgenoten.

Experience is not what happens to you, it is what you do with what happens to you. (Weick)

Aanverwante info

Bewoners vertellen welke meerwaarde ervaringsleren heeft

Lichaamsgerichte therapie, nader bekeken : ervaringsdeskundige aan het woord