Een succesvolle werkervaring is voor iemand met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt niet evident. Toch wordt meer en meer de nadruk gelegd op activering en het doorstromen naar een betaalde tewerkstelling. Wie zeker van zijn stuk wil zijn, doet dus het best een beroep op partners die beschikken over een traject dat leidt tot een concreet en realistisch jobdoelwit voor elke kandidaat. Om dit waar te maken werkt De Sleutel samen met Weerwerk Activering. Maatwerkbedrijf Groep Weerwerk (voorheen Sociale Werkplaats De Sleutel) is onze geprivilegieerde partner voor activeringstrajecten naar werk. 

Als bevoorrecht partner van De Sleutel heeft groep Weerwerk een uitgebreide expertise in het begeleiden van volwassenen met een verslavingsgeschiedenis. Afhankelijk van de vraag bekijken ze samen met jou het meest gepaste traject

In overleg met je begeleider (ambulant of residentieel) en rekening houdende met je behandelplan wordt individueel bekeken welk stappen richting werk er realistisch zijn.

Als maatwerkbedrijf en arbeidszorgwerkvloer in de regio’s Gent, Roeselare en Antwerpen staat Groep Weerwerk open voor iedereen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Werkzoekenden die ‘werk’ zien als een hefboom in de stap naar een positieve levensstijl kunnen bij hen terecht.

Bij Weerwerk start je een uitgebreid traject waarin concrete werkervaringen een bijzondere plaats innemen. Doorheen verschillende modules coachen ze jouw persoonlijke ontwikkeling richting werk.

Aanverwante info

Lees hier een getuigenis

Ga naar website Groep Weerwerk

Meer artikels met TAG activering