K zien van tel is een jongerenproject van de stad Brugge, waaraan ambulant centrum De Sleutel participeert. Het doel:  Jongeren die niet goed weten welke richting ze willen geven aan hun leven, opnieuw op de rails zetten. Jongeren zonder diploma, zonder werk, zonder inkomen,… Karim en Lisa vertellen waarom het project hen verderhelpt.

Karim* meldde zichzelf aan via de website van Kzien van tel. Hij leerde het project via de begeleiding van De Sleutel kennen en heeft zo de stap gezet. In het begin van het traject was Karim nog in gebruik. Hierdoor was het moeilijk om hem te bereiken. Sinds hij clean is wil hij stappen zetten richting activering. Door zijn verleden wou hij niet meer buitenkomen en had hij veel angsten. Hij wil niemand van vroeger tegenkomen. Samen zochten we een zinvolle dagbesteding (buurtsport voetbal op maandagavond, woensdagnamiddag House of time). Daarnaast zocht hij ook naar vrijwilligerswerk en een opleiding.

Dankzij de outreachende aanpak was het in het begin makkelijker om de jongere te bereiken. Bij herval/afhaken geven we hem telkens nieuwe kansen. Karim: “Niet opdagen of moeilijk bereikbaar zijn, heeft hier geen gevolgen”. Dat was voor Karim heel belangrijk, en het helpt om een goede vertrouwensband op te bouwen.

De jongerencoach communiceert bewust heel laagdrempelig (vb via whatsapp) en houdt zo vlot contact, ook op moeilijkere momenten.

Karim vindt dat hij op korte tijd grote vooruitgang kon boeken. Hij heeft momenteel een zinvolle dagbesteding. “Omdat mijn dagen veel meer gevuld zijn, heb ik minder last van piekergedachten”. Hij kan ook beter doelen stellen en ernaar handelen. “Ik zocht hulp bij een psycholoog, doe mee aan het buurtsport-aanbod. En sinds begin dit schooljaar volg ik een nieuwe opleiding”. Het is de eerste keer in jaren dat deze stappen gelukt zijn.

In de toekomst wil Karim clean blijven en zijn opleiding afronden. Momenteel is dit met vallen en opstaan. Op lange termijn wil hij alleen gaan wonen met de nodige begeleiding. Deze doelstelling houden we steeds voor ogen.

Lisa* kwam via het OCMW van Brugge in contact met Psychiatrisch Expertise Team (PET). Daar hebben zij haar doorverwezen naar ‘k zien van tel. De aanpak van de jongerencoach slaat aan bij Lisa. “Mijn coach heeft me geholpen met mijn papierwinkel. Eenmaal mijn administratie op orde was heeft de begeleiding ervoor gezorgd dat ik onder budget beheer kon geraken. Dankzij de begeleiding is ook mijn mentale gezondheid verbeterd. Om clean te kunnen worden hebben we met De Sleutel gekeken naar de beste oplossing: voor mij was dat een opname”.

Vandaag is Lisa in ambulante begeleiding bij De Sleutel. De start van de dagtherapie is ingepland. Daar kijkt Lisa erg naar uit. “Mijn volgende stap is dan kijken voor werk of het volgen van een opleiding. In de toekomst hoop ik echt een eigen woning te hebben.”

*Om redenen van privacy gebruiken we fictieve namen

Aanverwante info

Website “K zien van tel”

ESF-project in Brugge in de kijker: elke jongere is van tel!: lees hier het interview met jongerencoach Hanke en coördinator Haroun