De Plek vult met drughulp hiaat in het hulpverleningsaanbod

Eeklo en het Meetjesland hadden tot voor kort geen gespecialiseerd aanbod inzake drughulpverlening. De Sleutel participeert in die regio sinds dit jaar vanuit het ambulant centrum te Gent aan het jongereninitiatief De Plek, een project gesubsidieerd door ESF.  Bij het overlopen van casebesprekingen in voorbereiding op de projectaanvraag werd immers snel duidelijk dat ook het levensdomein middelengebruik regelmatig op de agenda stond.

“Bij start van het project De Plek werden we als ambulant centrum Gent van De Sleutel gevraagd om partner te worden. In het werkveld stelde men immers een aantal blokkades vast om jongeren aan het werk te krijgen. Het middelengebruik bij jongvolwassenen is in de regio een gekende problematiek. Daarom kozen we ervoor om te participeren en samen een laagdrempelig en aanklampend aanbod rond verslaving uit te bouwen. Het doel is via samenwerking vanuit de 2-de lijn beter connectie maken met kwetsbare jongeren”, zo licht Inge Drappier toe. Het ambulant centrum van Gent waar Inge afdelingshoofd is, detacheert Evelien deeltijds naar dit project om ondersteuning en begeleiding te bieden aan jongeren rond het thema verslaving.

evelien de plekEvelien: “We richten ons tot jongvolwassenen tussen 15 en 30 met een heel divers team, waarbinnen ik zelf aanspreekbaar ben rond het thema verslaving. Middelengebruik kan immers een drempel zijn om te activeren. In de praktijk zien we (ik neem dit samen op met collega Arne van CGG) dat jongeren vaak nog niet problematisch aan het gebruiken zijn. Sommigen zitten wel reeds vast aan hun product(en) en kunnen we afhankelijk noemen”.

De jongvolwassenen komen via alle mogelijke kanalen terecht bij De Plek (lees ook ). Evelien: “We zijn heel aanwezig op sociale media, daarnaast is er de klassieke doorverwijzing als Groep intro, wijkcentrum De Kring, maar ook justitie en politie.”

Zien de jongeren jezelf en Arne als hulpverlener?
Evelien: “Ze weten zeker wat onze achtergrond is. Maar door gewoon op hangmomenten aanwezig te zijn en te participeren aan activiteiten voelen jongeren die met vragen zitten of die kampen met problemen geen drempel. We zijn heel vlot aanspreekbaar. De jongeren uit deze kwetsbare doelgroep weten dat ze gewoon kunnen binnenwandelen en in gesprek gaan. Sommigen bereiken we in eerste instantie online vb via messenger. Eenmaal het vertrouwen is opgebouwd spreken we dan wel een fysiek moment af om echt in gesprek te gaan. We zijn daarin heel flexibel. De afspraak kan gewoon doorgaan in De Plek, sommigen vragen om thuis langs te komen. Maar evengoed spreken we bijvoorbeeld af aan de sporthal of gaan we samen op wandel. We nemen ook actief deel aan activiteiten. Zo startte in augustus het vleermuizenproject waar ik twee dagen per week als begeleider aanspreekbaar was”.

de plek web

Een niet onbelangrijke factor die mee de gemoedelijke sfeer bij De Plek bepaalt is viervoeter Luca. Luca (een kruising tussen een border collie en een labrador) is 8 jaar oud en heeft een hoge aaibaarheidsfactor.

Luca web

“Het is ontwapenend om te zien hoe de aanwezigheid van die hond helpt, bijvoorbeeld als we op wandel zijn met een jongere: Luca is in sommige situaties echt een ijsbreker. Hij zorgt voor de nodige afleiding, maar evengoed zorgt hij voor diepgang die de bespreekbaarheid van zaken kan bevorderen”, zo vertelt Evelien.

wie is aanwezig op de plek

Verankering via antenne in Eeklo

“Vandaag doen Arne en ik de gesprekken rond middelengebruik op een individuele basis met de jongere. Voor de toekomst wordt het een uitdaging om evenzeer in te zetten op een groepsgerichte aanpak”, zo blikt Evelien vooruit.

De toekomstige werking veiligstellen blijft een andere uitdaging. “Door te participeren aan dit project kunnen we onze expertise binnenbrengen vanuit dagcentrum De Sleutel Gent. Het is belangrijk dat we er zo in slagen om drugproblemen bij jongvolwassen sneller te detecteren. In het Meetjesland was er tot voorheen geen gespecialiseerd ambulant aanbod rond verslaving. Dit betekende dat het voor jongeren extra moeilijk was om de stap naar de hulpverlening te zetten. Nu is er, dankzij extra financiering vanuit VIA 6 een formele toezegging vanuit de Vlaamse overheid voor een permanente verankering van de gespecialiseerde drughulpverlening in Eeklo, Zelzate en omstreken. Het blijft echter afwachten wanneer we effectief een go krijgen om in Eeklo een echte antennewerking gekoppeld aan ons ambulant centrum op te starten”, zo besluit afdelingshoofd Inge Drappier. (*)

Paul De Neve (augustus 2021)

(*) nvdr: het uitbreidingsdossier is intussen effectief goedgekeurd door het Agentschap Zorg en Gezondheid

Aanverwante info
Project De Plek in Meetjesland biedt jongeren (terug) toekomstperspectief (interview met coördinator en jeugdwerker)
De Sleutel actief in partnerschappen voor jongeren
Het vleermuizenproject van De Plek op AVS