Onlangs schreef het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) het rapport ‘TDI-registratie in de (Belgische) revalidatiecentra voor verslaafden’. Dit rapport vormt een belangrijke mijlpaal want het gaat om het eerste rapport dat de gegevens van alle RIZIV-geconventioneerde centra voor verslaafdenzorg in België samenbrengt. Het rapport heeft betrekking op het kalenderjaar 2011 en stelt ons in staat om de cliëntenpopulatie van De Sleutel te vergelijken met deze in andere Belgische RIZIV-geconventioneerde centra.

Uit deze vergelijking kunnen we een aantal duidelijke conclusies trekken:
–    De cliëntenpopulatie in de ambulante centra van De Sleutel wijkt nauwelijks af van de populatie in alle Belgische dagcentra. Dit is logisch gezien ruim 80% van de gerapporteerde behandelingsepisodes afkomstig is van De Sleutel.
–    Binnen het geheel van de RIZIV-centra is er – net zoals in De Sleutel – een duidelijk overwicht aan mannelijke cliënten (83%).
–    Op nationaal niveau bedraagt de gemiddelde leeftijd van personen in behandeling 30 jaar. Dit is 2 jaar ouder dan de populatie in De Sleutel.
–    Het aandeel buitenlanders in behandeling is lager in De Sleutel dan op nationaal niveau.
–    De cliënten in het CIC en de TG’s worden – in vergelijking met de nationale TDI-cijfers – vaker doorverwezen door de drughulpverlening en komen minder vaak op eigen initiatief.
–    De Sleutel bereikt – door het hoge aandeel aan ambulante behandelingen – meer ‘nieuwe’ cliënten dan het geheel van de RIZIV-centra.
–    De residentiële centra van De Sleutel bereiken een groter aandeel van laaggeschoolden dan  vergelijkbare RIZIV-centra.
–    Op nationaal niveau springt het aantal cliënten met alcohol als voornaamste product (9%) in het oog. Dit is te wijten aan de aanwezigheid van een aantal Therapeutische Gemeenschappen in Wallonië die gespecialiseerd zijn in alcoholverslaving.
–    In vergelijking met alle Belgische centra heeft De Sleutel een sterk vertegenwoordigde cannabispopulatie en relatief weinig opiaatgebruikers. Het grote gewicht aan ambulante behandelingen in De Sleutel is hier niet vreemd aan.
–    In de residentiële centra van De Sleutel komen meer stimulantia-gerelateerde vragen aan bod.
–    Het aandeel injecteerders ligt in De Sleutel – door het relatief hoge aantal ambulante cliënten – lager dan op nationaal niveau.

Geert Lombaert (september 2013)

 

Lees ook “Het profiel van de cliënt in De Sleutel”

Lees ook “Bedoeling van de Treatment Demand Indicator”

Bron: Antoine, J. en van Bussel, J. (2013). De TDI-registratie in de RIZIV-revalidatiecentra voor verslaafden. Jaarlijks rapport van het registratiejaar 2011. Brussel: WIV-ISP, OD Volksgezondheid en Surveillance, Dienst Enquêtes, Leefstijl en Chronische Ziekten.