Onze identiteit : wie zijn we en wat doen we?

De Sleutel biedt zorg op maat aan mensen die problemen ervaren als gevolg van het problematisch gebruik van illegale drugs.  Ook mensen in de onmiddellijke omgeving van de gebruiker kunnen bij ons terecht.  

Onze zorg is persoonlijk, deskundig en verbonden.  We ondersteunen de cliënt actief in het herstelproces.  Samen werken we aan een betere kwaliteit van leven, in het privéleven, met de eigen omgeving én in de samenleving.  We vertrekken daarbij vanuit de krachten en mogelijkheden van de cliënt.  Met andere gespecialiseerde zorgpartners werken we nauw samen.

We zijn actief op verschillende plaatsen in de provincies Oost- en West-Vlaanderen en Antwerpen met ambulante en residentiële hulpverlening.

Ons aanbod van trainingen ter preventie van middelengebruik richt zich naar onderwijsprofessionals van basis en secundair onderwijs in heel Vlaanderen.

Onze doelgroep : voor wie?

 • We bieden zorg op maat aan mensen die problemen ervaren als gevolg van het problematisch gebruik van illegale drugs.  Alle roesmiddelen die door de wet verboden of strikt gereglementeerd zijn, waaronder de nieuwe psycho-actieve stoffen, krijgen onze aandacht.  Wij begeleiden mensen van zodra zij beginnende klachten ervaren die kunnen leiden tot afhankelijkheid.  Ook mensen in de onmiddellijke omgeving van de gebruiker kunnen bij ons terecht.
 • Problematisch gebruik van alcohol, tabak of benzodiazepines kunnen niet de hoofdreden zijn voor een begeleiding bij ons.  Waarom niet?
  • Deze producten zijn voldoende gekend bij andere zorgpartners in de eerste lijn en de geestelijke gezondheidszorg.
  • Er bestaat al een ruim aanbod aan begeleidingen hiervoor, zoals motivationele en medicamenteuze interventies in de eerste lijn en in de geestelijke gezondheidszorg, van psychiatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen tot gespecialiseerde residentiële voorzieningen.
  • De problematiek van alcohol, tabak of benzodiazepines is zo wijd verspreid dat insluiting in het aanbod onze toegankelijkheid en deskundigheid met betrekking tot illegale drugs zou aantasten.
  • Uiteraard nemen we de begeleiding wel op als er sprake is van een combinatie met het gebruik van andere roesmiddelen.
 • We hebben tijdens de begeleiding aandacht voor gelijktijdige gedragsverslavingen, zoals gokken. Maar zijn die het hoofdprobleem? Dan verwijzen we naar het specifieke aanbod van onze partners in de geestelijke gezondheidszorg.
 • We bieden ook zorg aan mensen met problematisch gebruik van voorgeschreven opioïde pijnstillers.  Waarom?
  • De werking en effecten zijn vergelijkbaar met die van de opioïde roesmiddelen. We hebben hierover heel wat unieke deskundigheid opgebouwd.
  • Er is een opioïde-crisis bezig. Bereikbare en gespecialiseerde zorg is dus erg belangrijk. Wij kunnen het verschil maken met onze deskundigheid.

Waarden : wat vinden wij belangrijk?

Binnen De Sleutel engageren we ons voor een persoonlijke, deskundige en verbonden aanpak.  Dit maken we concreet in de samenwerking met cliënten, zorgpartners en met mekaar.

Naar cliënten en hun omgeving toe: een persoonlijke, deskundige en verbonden zorg

 • Elke cliënt zien we als een uniek persoon.
 • Vanaf de aanmelding brengen we de persoonlijke noden en vragen van de cliënt  in beeld : de biomedische, psychische, sociale en levensbeschouwelijke.  We kijken verder dan de diagnose van het probleem en de mogelijke afhankelijkheid. We integreren ook de persoonlijke krachten van de cliënt en de krachten van diens omgeving.
 • We houden rekening met de genderidentiteit en de culturele eigenheid van de cliënt.
 • We garanderen dat onze zorg deskundig is. Elke stap in het hulpverleningstraject is gebaseerd op actuele wetenschappelijke ontwikkelingen en specialistische ervaring van tientallen jaren.
 • We betrekken samen met de cliënt ook de ouders, broers, zussen en andere betrokkenen als deskundige partners bij het herstelproces. Een goede relatie met de mensen in de onmiddellijke omgeving en de samenleving is immers cruciaal voor een duurzaam herstel. 

Met onze collega’s : een persoonlijke, deskundige en verbonden aanpak

 • We zien mekaar als unieke personen, met eigen capaciteiten en interesses, op zoek naar zingeving.  En wij geven het beste van onszelf voor de cliënt en voor elkaar.
 • De omgeving waarbinnen we werken is haalbaar, geeft voldoening en prikkelt ons. 
 • Onze deskundigheid blijft groeien omdat:
  • de verwachtingen over de taakuitvoering realistisch zijn;
  • het beleid zorgzaam is;
  • we nauw samenwerken met elkaar;
  • we mekaar kansen tot verdieping geven door expertisedeling, jobrotatie, opleiding en coaching.
 • Verbinding en afstemming met mekaar en over de afdelingen heen maken dat expertise en ervaring niet stoppen aan de voordeur.

Met onze zorgpartners: een persoonlijke, deskundige en verbonden samenwerking

 • Trajecten van cliënten lopen vaak doorheen verschillende zorgvoorzieningen.  Onze rol in deze trajecten willen we graag actief en samen met onze zorgpartners opnemen.
 • Onze contacten met deze partners zijn persoonlijk.
 • Met hen delen we graag onze expertise en ervaring. 

Aanverwante info: onze identiteitsverklaring zoals gepresenteerd op De Sleuteldag (oktober 2019)

De Sleutel is een onderdeel van de Organisatie Broeders van Liefde.

Klik hier om meer te vernemen over de missie van de Broeders van Liefde.