Problematisch middelengebruik is complex en de behandeling hangt af van persoon tot persoon. We kunnen dus niet helemaal op voorhand bepalen hoe de behandeling zal lopen. Vraag je jezelf af of jij of iemand in je omgeving in aanmerking komt voor een behandeling in De Sleutel, neem dat contact met een afdeling van De Sleutel in je buurt. We staan je graag te woord. Je kan ook enkel voor een gesprek bij ons terecht.

Mens-Milieu-Middel

Heel wat mensen gebruiken (illegale) middelen of drugs. Er zijn mensen die nooit problemen ondervinden van hun gebruik. Een ander deel van de mensen die middelen gebruiken, komt wel in moeilijkheden. Vaak wordt gesproken van verslaving. Maar problemen met gebruik van middelen kan in verschillende vormen voorkomen. Iemand die af en toe drugs gebruikt en misschien (te) veel gebruikt, kan mogelijk ook al hulp nodig hebben.

Deze verschillen tussen personen die illegale middelen gebruiken kunnen we verklaren met het Mens-Milieu-Maatschappij-model (MMM-model). Dit model geeft aan dat het ontstaan van problematisch gebruik niet door één eenvoudige reden kan verklaard worden. Verschillende factoren spelen een rol.

  • Mens: niet iedereen is even gevoelig voor het ontwikkelen van problematisch gebruik. Heel veel elementen kunnen van belang zijn: genetica, stressgevoeligheid, de werking van de hersenen, traumatische gebeurtenissen, vaardigheden, …
  • Milieu: de omgeving kan veel invloed hebben op het gebruik van drugs. Als er in de omgeving veel wordt gebruikt, zal de kans ook stijgen dat iemand zelf gebruikt. In bepaalde omstandigheden wordt meer gebruikt, zoals bijvoorbeeld bij het uitgaan. Als het middel makkelijk te verkrijgen is, zal het meer gebruikt worden.
  • Middel: er zijn heel wat verschillende illegale middelen of drugs. Deze hebben allen een eigen werking. Aan sommige middelen treedt snel gewenning op waardoor er steeds meer gebruikt moeten worden om hetzelfde roeseffect te hebben. Hoe, hoeveel, hoe vaak en in welke combinaties een middel gebruikt wordt zal invloed hebben of iemand in moeilijkheden komt.

Paard-ruiter

Er bestaat een verklaringsmodel voor het ontstaan van problematisch gebruik van middelen. Toch lukt het vaak niet om het gebruik zomaar te stoppen. Hoe komt dit dan?

Ons gedrag wordt gestuurd door een combinatie van automatische en bewuste systemen in de hersenen. Het automatisch systeem werkt snel, er moet niet meer bij nagedacht worden. Het bewuste systeem werkt trager en helpt ons om na te denken en beslissingen te nemen. Het bewuste systeem kan ook het automatisch systeem bijsturen.

Het kan ook worden voorgesteld als een paard en ruiter systeem. Het automatisch systeem wordt dan voorgesteld als het paard en het bewust systeem als de ruiter. Het paard wilt automatisch ergens naar toe, maar als ruiter probeer je het paard in de gewenste richting te sturen.

Bij problematisch middelengebruik neemt het automatisch systeem of het paard steeds meer de controle over. Het slaat op hol en loopt steeds in de richting van middelengebruik ook al wilt de ruiter of het bewuste systeem dit niet. Hoe meer de verslaving een rol begint te spelen in gebruik van middelen, hoe meer het paard de weg bepaald en hoe minder vat de ruiter hier op heeft.

Wil je graag meer weten over het MMM en paard-ruiter model? Kijk dan zeker op de site van de Vlaamse Vereniging voor Alcohol en Drugs (www.vad.be).

De rol van sport en beweging bij het behandelen van een verslaving

lees meer

Behandeling in De Sleutel

Als we kijken naar problematisch middelengebruik vanuit de bril van het MMM- en paard-ruiter model, is het snel duidelijk dat de behandeling niet steeds dezelfde zal zijn. Iemand die in De Sleutel een behandeling doorloopt, noemen we een cliënt.

De hulpverlener van De Sleutel zal samen met de cliënt in kaart brengen op welke vlakken er problemen worden ondervonden. Het kan gaan over lichamelijke en psychische problemen. Maar ook sociale, financiële, professionele en juridische problemen kunnen van belang zijn. Al deze zaken kunnen mee aan de oorzaak liggen van het gebruik van illegale middelen of kunnen er een gevolg van zijn. In de behandeling kan dus afbouw van het gebruik centraal staan en kan er veel aandacht gaan naar het opbouwen van nieuwe sociale contacten, nuttige dagbesteding en andere zaken. De cliënt heeft vaak ook heel wat sterktes die kunnen ingeschakeld worden in de behandeling. Een betrokken familielid zou bijvoorbeeld een belangrijke rol kunnen spelen in het herstel van de cliënt.

Omdat de gevolgen van het gebruik heel verschillende kunnen zijn, kan ook de plaats van de behandeling verschillen. We onderscheiden twee grote verschillende omgevingen: ambulant (op afspraak) of residentieel (in opname).

De meeste mensen worden geholpen in onze ambulante centra. Dit wil zeggen dat cliënten een afspraak maken en na het afgesproken gesprek weer naar huis gaan. Hoe vaak en hoe lang iemand op gesprek komt, wordt bekeken samen met het team van het centrum. Meestal zijn deze gesprekken één-op-één. In de meeste afdelingen is er ook een groepsprogramma. 

Voor sommige mensen is de ambulante hulpverlening niet voldoende. De Sleutel heeft vier afdelingen waar cliënten een tijd kunnen verblijven. Zo bestaat er het Detoxificatie en Oriëntatie Centrum (DOC) waar cliënten terecht kunnen om te ontwennen van bepaalde illegale middelen. Nadien wordt er in het DOC een verder pad uitgestippeld voor de verdere behandeling. Voor mensen die nog langer een behandeling met verblijf nodig hebben bestaan er ook onze Therapeutische Gemeenschappen. Hier kunnen cliënten verschillende maanden verblijven. Jongeren (-18 jaar) kunnen terecht in het RKJ voor een kortere of langere behandeling.

Meer informatie over onze afdelingen vind je …

Problematisch middelengebruik is complex en de behandeling hangt af van persoon tot persoon. We kunnen dus niet helemaal op voorhand bepalen hoe de behandeling zal lopen. Vraag je jezelf af of jij of iemand in je omgeving in aanmerking komt voor een behandeling in De Sleutel, neem dat contact met een afdeling van De Sleutel in je buurt. We staan je graag te woord, ook voor een enkel gesprek kan je bij ons terecht.