Hier vindt u een algemeen overzicht van de mogelijke modules in onze residentiële centra. Ga voor een overzicht per afdeling naar het afdelingsspecifieke overzicht.

Kortdurend programma voor jongeren

Het Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma (RKJ) voorziet in een opname aanbod voor jongeren van 12 tot 18 jaar met bijhorende nazorg met de mogelijkheid tot kortdurende heropname bij herval. Het RKJ organiseert ook inschattingsgesprekken. Hierbij gaat een van onze therapeuten een gesprek aan met de jongere en zijn context (ouders, doorverwijzer, hulpverleners…) om zo de ernst van de verslavingsproblematiek te helpen inschatten en de brug naar de gepaste hulpverlening te maken. Bovendien heeft het RKJ (i.s.m. RADAR) een crisiswerking met mobiele interventies en kortdurende opnames. 

Lees meer

Detox & Oriëntatiecentrum voor volwassenen

Het aanbod van het Detox & Oriëntatiecentrum (afgekort DOC, voorheen CIC) te Wondelgem omvat 3 modules. Het gaat om een opname (na verwijzing) in een cleane omgeving:

Module 1 : Ontwenning en Stabilisatie

Module 2 : Beeldvorming

Module 3 : Indicatiestelling / Adviesbepaling

Lees meer

Therapeutische Gemeenschappen (TG) ; vanaf 17 jaar

De Sleutel biedt twee behandelprogramma’s aan voor langdurige opname, elk met een eigentijdse herstelgerichte TG-benadering.

Therapeutische Gemeenschap Merelbeke (TGM) biedt een regulier TG-programma voor mannen en vrouwen vanaf 17 jaar, die kampen met een ernstige , veelal jarenlange, afhankelijkheid van illegale (en legale) middelen. De verslavingsproblematiek gaat gepaard met problemen op tal van levensdomeinen. De cliënt heeft niet enkel een zorgnood op vlak van verslaving, maar ook op vlak van resocialisatie, emotionele problemen, traumaverwerking, contextbegeleiding etc. Bijkomende psychische of lichamelijke problemen zijn vaak aanwezig, maar overheersen niet de verslavingsproblematiek.

Lees meer

Therapeutische Gemeenschap Gent (TGG) biedt een aangepast TG-programma voor mannen vanaf 17 jaar wiens verslavingsprobleem gepaard gaat met een bij opname sterk op de voorgrond aanwezige psychische kwetsbaarheid (dubbeldiagnose). De wisselwerking van de verslaving en de psychische kwetsbaarheid heeft de afgelopen jaren zijn tol geëist en eerdere hulpverlening heeft daarin weinig blijvende verandering kunnen brengen. Het programma biedt extra ondersteuning om van bij aanvang de ernstige psychische problemen samen met de verslavingsproblematiek aan te pakken.

Een opname is in beide programma’s mogelijk onder justitiële voorwaarden of elektronisch toezicht.

Lees meer